REUNIÓ AMB DIRECCIÓ QUATRE CAMINS DE 5 DE MARÇ DE 2024

 

Assistim el Director, la Gerent, el Subdirector de Règim Interior,  la Secretària Tècnica Jurídica i la Cap de personal, i per la part social CCOO, UGT i CSIF.

Ens informen del total de baixes en el Centre. A data d’avui son 87 les baixes (malgrat fa uns dies es va arribar a 96). El repartiment de baixes actual és el següent: 70 interior (25 substitucions), 4 tractament (1 substitució), 11 oficines (2 substitucions) i 2 laborals (1 substitució).

El director informa que és quasi el 15 % de la plantilla i que unes 50 baixes són de treballadors/es que porten més d’un anys de  baixa (alguns porten més anys).

CCOO demana la cobertura de baixes en les oficines i la direcció es mostra sensible en la problemàtica per l’especificitat dels llocs a cobrir, tot i que és difícil donar-li solució des del Centre.

CCOO proposa augmentar el nombre de canvis de serveis, donada la gran quantitat de treballadors/es que viuen lluny de Quatre Camins, com una mesura per rebaixar el nombre de baixes i/o absències. El Director ens remet com sempre al Acord actual que va limitar el nombre de canvis de servei.

Informen que aquests dies s’estan incorporant funcionaris del increment de personal del programa de conductes suïcides i RECVI, que està dotat de 111 treballadors/es i implementat amb una durada màxima de 3 anys. Aniran a reforçar DERT i USI.

CCOO es queixa, com ja va fer en anteriors reunions, per la forma emprada per aquesta direcció per proveir els llocs de treball de la USI i alguns llocs de comandament intermedi. Manifesten que ho fan per criteris com són la idoneïtat i la discreció que tenen els triats. La part sindical tornem a recordar que un tant per cent important de la plantilla té la formació requerida i suposem que, arribat el cas, també serien curosos amb les dades confidencials amb que es treballa en aquestes unitats.

CCOO demanem la substitució de propis per baixa de llarga durada i ens diuen que ja està demanada en el ATRI, però sembla ser que els processos estan endarrerits.

Quan al trasllat del MSOB, ens informen que per Sant Joan ja tenen intenció que el MR4 estigui operatiu per allotjar als interns, després d’uns petits arranjaments.

El MR3 acaba les obres aquesta setmana i comencen ara dos mesos d’obres al MR2.

A finals d’aquest any 2024 començaran les obres del nou departament d’infermeria.

CCOO ja vam demanar en anteriors reunions més accions per combatre les plagues de paneroles i ratolins. La Gerent informa que a aconseguit una visita més de l’empresa de les plagues. Ara vindran un cop per setmana. Demanem a la plantilla que facin els corresponents comunicats.

CCOO tornem a demanar que els ordinadors triguem massa en entrar en la sessió de treball i demanen que també avisem a servis informàtics quan ens i trobem.

CCOO demana més guixetes (taquilles) en els vestidors de dones i la Gerent ens diu que ja en tenen algunes i que estan prenent mides per encabir-les.

CCOO torna a demanar una solució als forats d’un tram de la carretera d’accés. Sembla que aviat podran donar una solució.

La Roca del Vallès, 6 de març de 2024

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ AMB DIRECCIÓ DEL C.P. QUATRE CAMINS

US CONTINUAREM INFORMANT!