REUNIÓ DE JUBILACIÓ ANTICIPADA AMB EL SECRETARI GENERAL DEL DEPARTAMENT

 

Ahir, dijous 7 de març, el secretari general del departament, el número 2 després de la consellera, ens ha informat a tots els sindicats representatius de la situació de la negociació de la jubilació anticipada amb el govern central.

El secretari ha manifestat:

  • Que tenen un espai d’interlocució amb el ministeri i que parlen amb els seus assessors, els quals mostren receptivitat.
  • S’està plantejant un nou marc normatiu que substitueixi al Reial decret 1698/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula el règim jurídic i el procediment general per a establir coeficients reductors i anticipar l’edat de jubilació en el sistema de la seguretat social, ja que aquest decret no està funcionant.
  • Van fer la petició d’obertura de l’expedient administratiu amb el ministeri i de requerimentde la documentació necessària per part d’aquest.
  • El tema de la jubilació anticipada és un dels quatre que es van incloure en l’acord d’investidura entre ERC i el PSOE (feu clic)
  • S’ha creat un grup de treball paritari de la comissió mixta d’assumptes econòmics i fiscals de 4 persones de cada administració, estatal i autonòmica, a constituir aquest primer semestre.
  • El dia 22 es van entrevistar la ministra d’inclusió, seguretat social i migracions, Elma Saiz, amb la consellera de justícia i el secretari de mesures penals.

Un escull sembla ser el tema del finançament. L’estat vol que la Generalitat assumeixi el 50% i la Generalitat no vol. CCOO li hem recordat al secretari que no hauria de ser un escull fonamental. Fa dos anys es va pactar una transferència per part de l’estat per a finançar la jubilació dels mossos i que res impedeix que es pugui tornar a fer el mateix en el nostre cas encara que ara circumstancialment la Generalitat accepti fer-se càrrec del restant 50% de la despesa.

A pregunta de CCOO, el secretari ha contestat que el departament sí té voluntat que es presenti una esmena en els Pressupostos Generals de l’Estat. Veurem si finalment realment és així.

CCOO novament hem insistit en la necessitat que s’incloguin tots els col·lectius penitenciaris, tractament inclòs.

Atès que el secretari general comparteix la idea del personal de la Subdirecció General d’RR.HH. de la Direcció de Serveis del departament, que a l’ésser els cossos de tractament cossos transversals, és molt difícil aplicar la jubilació anticipada, CCOO hem insistit que s’accelerin els treballs del grup de treball de cossos penitenciaris que té en funcionament la Direcció General d’Afers Penitenciaris.

Si els cossos de tractament passessin a ser cossos penitenciaris, els problemes haurien de desaparèixer per complet, perquè tal com CCOO hem recordat, els resultats del Grup de Treball de jubilació anticipada i 2a activitat justificaven la jubilació anticipada del personal de tractament en matèria de dades de sinistralitat.

 

CCOO continuarem fent pressió a tots els nivells tal com hem anat fent des de fa molt de temps.

 

Cal destacar les últimes reunions amb persones rellevants per a la consecució de la jubilació anticipada.

Barcelona, 8 de març de 2024

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA DE LA REUNIÓ DE JUBILACIÓ ANTICIPADA AMB EL SECRETARI GENERAL DEL DEPARTAMENT

US CONTINUAREM INFORMANT!