EL SÍNDIC DE GREUGES DONA LA RAÓ A CCOO PEL PERMÍS DE MATRIMONI!

 

El 23 de gener passat CCOO vam rebre resposta del Síndic de Greuges a la queixa presentada per la secció sindical de CCOO del C.P. Lledoners respecte a les denegacions sistemàtiques, infundada, arbitràries i abusiva del permís de matrimoni quan aquest se sol·licita en període de vacances, Setmana Santa i Nadal.

La resolució del Síndic no sols demana anul·lar les denegacions que es van fer a dues peticions de permís per matrimoni o convivència, sinó que dóna una forta garrotada a l’Administració i els seus mètodes, i indicant recomanacions d’actuació.

Per això l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO ha dirigit escrit a la Directora General de Funció Pública sol·licitant que es doni instruccions al Departament de Justícia perquè apliqui de manera efectiva les recomanacions del Síndic i posi fi a les denegacions arbitràries i sistemàtiques del permís de matrimoni/convivència:

 

Sra.   Pilar Sorribas i Arenas

Directora General de Funció Pública

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Generalitat de Catalunya

 

L’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO posem en el seu coneixement que en data 23 de gener de 2020 hem rebut resposta positiva del Síndic de Greuges, que adjuntem a aquest escrit, a la queixa realitzada per la secció sindical de CCOO del Centre Penitenciari Lledoners respecte a les sistemàtiques, infundades i arbitràries denegacions de permisos de matrimoni per part de la Subdirecció General de RR.HH. i Econòmics de la secretària de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.

La política d’actuació de la Subdirecció General de RR.HH., tal com evidenciava el seu escrit de resposta a la sol·licitud d’informació per part del Síndic de Greuges, és denegar de manera automàtica i sistemàtica els permisos de matrimoni les dates de gaudi del qual siguin els períodes d’estiu, Setmana Santa i Nadal, inclosos els sol·licitats amb diversos mesos d’antelació, i fer-ho a més sense motivar-los en raó a fets objectius sinó de suposicions i valoracions sobre un supòsit futur encara no ocorregut.

La resposta del Síndic de Greuges ha estat donar la raó a CCOO i, a més de sol·licitar que les resolucions desestimatòries que van donar origen a la queixa siguin anul·lades, ha recomanat al Departament de Justícia el següent:

  1. Deixi sense aplicació el criteri establert de desestimar els permisos de matrimoni/convivència que es vulguin gaudir durant els períodes d’estiu, Setmana Santa i Nadal perquè d’ara endavant aquests siguin examinats i valorats, juntament amb la resta de sol·licituds que formulin els treballadors per a gaudir en els citats períodes.
  2. Motivi les resolucions que desestimin els permisos sol·licitats pels treballadors, no sols els de matrimoni/convivència sinó tots, de manera que la resolució reculli l’anàlisi realitzada en cada cas per a fonamentar la decisió.
  3. Aplicació el terme de resolució dels procediments de sol·licituds de llicències que recull la resolució d’11 de maig de 1999 de publicació de les relacions de procediments regulats per la Generalitat.

CCOO, tal com argumentem en els recursos de reposició la denegació de la qual van motivar la queixa al Síndic de Greuges, també considerem que el permís de matrimoni/convivència no està expressament subjecte a les necessitats de servei com en canvi sí que ocorre amb els permisos de compactació del permís de lactància, el permís de flexibilitat horària recuperable, el permís de compensació de festius o el permís per assumptes propis.

Per tot l’anterior sol•licitem que la Direcció General de Funció Pública doni instruccions al Departament de Justícia perquè compleixi la normativa que a hores d’ara està incomplint, tal com les recomanacions del Síndic de Greuges demostren.

Barcelona a 30 de gener de 2020

L’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO

 

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT DIRIGIT PER CCOO A LA DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO SOBRE LA RESOLUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES

 

US CONTINUAREM INFORMANT!