CCOO DEMANEM QUE S’AMPLIÏ TRES MESOS EL GAUDIMENT DE DIES RESTANTS DE 2019

 

El passat 30 de gener CCOO vam sol·licitar a l’Administració per mitjà d’escrits registrats al Secretari de mesures penals i a la Subdirectora general d’RR.HH. i Econòmics de la Secretaria que s’estengués tres mesos el període de gaudiment dels dies d’assumptes propis i compensació de festius de 2019 fins al 31 d’abril, la qual cosa beneficia a tots els companys que no hagin pogut gastar els seus dies però sobretot als interins que no hagin pogut fer-ho a causa de l’ús abusiu per part de l’Administració dels contractes curts de substitució.

 

A l’Atenció del Sr.

Amand Calderó i Monfort

Secretari de la Secretaria de Mesures Penals,

Reinserció i Atenció a la Víctima

Departament de Justícia

 

Per la present us volem fer arribar formalment una queixa respecte a la denegació sistemàtica de les peticions de gaudiment de permisos i llicències del personal penitenciari que s’ha produït als centres penitenciaris catalans aquest darrer 2019, i de manera especial sobre el personal interí i de reforç.

CCOO tenim molt present els fets i les particularitats que han succeït aquest any i que en cap cas poden suposar un perjudici impedint un dret propi dels treballadors/es.

Aquest període d’estiu, ja vam posar de manifest davant l’Administració que alguns de les persones interines cessades, no se’ls havia permès gaudir dels dies de vacances generats ni de compensació de festius ni d’assumptes propis.

 També li recordem que el passat mes d’octubre la Secretaria de Mesures Penals va enviar als centres instruccions per a aplicar criteris restrictius en matèria de permisos, justificant-se en la situació de mobilitzacions polítiques que podien impedir els accessos als centres i davant la possibilitat que faltés personal, va suposar, de facto, denegacions de sol·licituds de permisos.

El Departament ha reconegut la carència de personal en multitud de reunions, i com ha sol·licitat al Departament de vicepresidència, Economia i Hisenda pressupost per a cobrir les incidències de carència de recursos humans en multitud d’ocasions, fet que no ha de repercutir contra un dret dels treballadors.

Aquests fets han generat que algunes persones, ja sigui per unes necessitats de serveis perennes o incidències previstes que no han sigut cobertes,  hagin patit la desestimació de les sol·licituds de gaudiments de dies i que, a hores d’ara, no han pogut gaudir dins del període ordinari dels dies de permisos generats.

Per tot això, li sol·licitem que de manera extraordinària permeti als treballadors/es en servei actiu l’ampliació del període de gaudiment per un període, en tres mesos addicionals, fins el 30 d’abril, i que en cas de que les persones hagin estat cessades,  impossibilitant el seu gaudiment, se’ls retribueixi d’ofici.    

Barcelona a 30 de gener de 2020

Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO   

 

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT REGISTRAT AL SECRETARI DE MESURES PENALS I LA SOTSDIRECTORA GENERAL DE RR.HH. DE LA SECRETARIA 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE L’AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOO

US CONTINUAREM INFORMANT!