ADJUDICADES LES COMISSIONS DE SERVEIS DEL «CONCURS» 

 

Avui, dijous 17 d’octubre, s’ha «resolt» el concurs de comissions de servei ofertes als funcionaris de carrera.

CCOO som l’ÚNIC sindicat que ens hem queixat de manera alta i clara del grapeig i manipulació de les places ofertes.

Els altres, aprofitant una reunió sobre la borsa d’interins de la qual es va excloure a CCOO, única veu dissident en aquest tema i en molts altres, van resoldre de manera fosca com es distribuïen unes vacants, que haurien d’haver estat ofertes íntegrament a TOTS els funcionaris i que al final han estat en part escamotejades i assignades de manera opaca i a part d’aquest concurs. Alguna cosa han d’ocultar els uns i els altres quan CCOO hem sol·licitat l’acta de la reunió de manera oficial i per escrit però l’Administració ara com ara s’ha negat a donar-nos-la.

Si 19 companys que van participar en el concurs de trasllats de l’Estat van deixar les seves places vacants a les quals cal sumar les vacants deixades lliures per jubilació, Com és que només van sortir la meitat com a vacants sent la resta vacants RESERVADES?

Dit d’una altra manera, la meitat de places vacants pures, és a dir sense funcionari que les ocupi per trasllat a l’estat o per baixa en el sistema, van ser assignades prèviament al concurs i van ser substituïdes per vacants reservades, és a dir, amb funcionari que les ocupa.

CCOO encara estem esperant que algú doni una explicació detallada de què ha passat amb aquests llocs.

Barcelona a 18 d’octubre de 2019

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA DE L’ASIGNACIÓ FOSCA DE COMISSIONS DE SERVEI

DESCARREGA EL LLISTAT EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!