APLICACIÓ DE MILLORES LABORALS PER ACORD DE MESA GENERAL

 

Us comuniquem que, un cop publicat l’Acord de Govern de 10 de setembre de 2019, que ratifica els acords de la Mesa General del passat 24 de juliol de 2019, han entrat en vigor les mesures següents de millora de les condicions laborals tant del personal funcionari com laboral:

  • Atenció a fills amb discapacitat: el permís per assistir a reunions al centre educatiu, s’amplia també al cas d’escolarització en centres ordinaris i no únicament en centres d’educació especial (consultar acord).
  • Protecció a víctimes de violència de gènere: s’acorda el procediment per canviar ràpidament de centre de treball i es fa extensiu a les empleades o empleats públics que tinguin al seu càrrec un/a menor o discapacitat/da que tingui la condició de víctima de violència de gènere. (consultar acord).
  • Protecció a persones amb malalties d’especial gravetat: la reincorporació progressiva al lloc de treball després de l’alta mèdica, sense reducció salarial, és la mesura més destacable. Així mateix, es millora la flexibilitat horària, es passa a còmput horari quinzenal i es permet gaudir a temps parcial del 50% de les vacances (consultar acord).

Ja teniu actualitzats a la nostra web tant el llibret de permisos de funcionaris com el de laborals  i també a la CCOO APP.

Barcelona a 13 de setembre de 2019

    

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT DE MILLORES LABORALS PER ACORD DE MESA GENERAL

US CONTINUAREM INFORMANT!!