LA INACCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ RESPECTE A LA GREU PROBLEMÀTICA DE DONES DEL C.P. BRIANS 1

 

El mòdul de Dones necessita una intervenció urgent per part de la direcció del centre, el perill del qual s’estava intentant alertar des de molt temps enrera i cada dia es va fent més palès. El que es va iniciar com una problemàtica que es va voler fer passar com quelcom de caràcter conjuntural i temporal, derivat del tancament del mòdul de Dones 2, del DAE, del departament d’ingressos de dones i del departament d’infermeria de dones, avui dia, quan ja s’ha constatat que l’obertura de l’anomenat “nivell 0” és una quimera, s’ha convertit en una problemàtica estructural i endèmica a tota la presó de Dones, en la qual actualment hi ha una població total de 152 internes i per acollir-la compta només amb un mòdul de vida ordinària i un departament especial.

La impossibilitat de separació interior de les internes és un fet que, a banda de ser contrari al que preveu en el seu art. 16 la LOGP i en el seu art.99 el RP, és una font constant de conflictivitat. En un mateix mòdul tenen cabuda: menors, embarassades, dones amb patologies psiquiàtriques greus, primàries, reincidents, i en definitiva internes totes elles que per les exigències tan diverses de tractament que requereixen, no es poden veure desprotegides per l’administració d’una manera tant flagrant.

La desprotecció de la població reclusa no és l’única qüestió preocupant. A tot això s’hi suma les condicions lamentables d’efectius i de seguretat amb les que han de treballar diàriament els funcionaris i la resta de professionals del mòdul. A major volum d’internes, més conflictivitat, aquesta és una equació clara en el medi penitenciari.

D’uns mesos ençà, per si la situació no fos prou caòtica, a la presó de Dones, amb el pretext de la descongestió i desmassificació, hi han causat alta moltes internes provinents de diferents centres penitenciaris de tot Catalunya, donant-se el cas que un gran nombre d’elles havien protagonitzat incidents greus a altres presons.

La concentració d’internes conflictives a Dones U ha generat la proliferació de grups amb capacitat d’organització per extorsionar a altres internes més vulnerables així com per desestabilitzar la vida regimental i alterar la convivència al mòdul.

Els greus incidents que han tingut lloc les últimes setmanes són el resultat de tot l’anterior i la constatació d’una realitat que es viu diàriament al mòdul de Dones. Recentment, una de les internes que ocupa un rol de control destacat en una de les bandes d’extorsió de Dones U i que compta amb la incoació d’expedients disciplinaris per faltes greus i molt greus en tots els centres penitenciaris en els quals ha ingressat, va amenaçar de mort amb una gavineta manipulada a la CUSI del mòdul. Aquesta mateixa interna, ja ubicada al departament especial, va protagonitzar una greu alteració regimental instigant a la resta d’internes a la insubordinació envers les ordres dels funcionaris que prestaven servei al DDE, que van realitzar un treball de contenció per tal d’evitar un mal major.

Els incidents, lluny de ser aïllats, es van anant succeint, arribant a sumar-se al DDE un nombre d’internes que van dur al límit la seva capacitat. Aquest departament no té la infraestructura ni la dotació de personal necessària per assumir la quantitat d’internes sancionades, en primer grau i en art. 75 que té actualment. A tot això cal afegir-hi la important quantitat de PPS activats que suposen un treball de seguiment acurat impossible de dur a terme en aquestes condicions.

Davant tot això, l’actuació dels comandaments d’incidències de servei, van transmetre a la plantilla una sensació de desemparament òbvia; la sotsdirectora de Dones, acabada d’arribar del període de vacances, tampoc no ofereix solucions a aquesta escalada de conflictes que es produeix a la presó de Dones i que cada dia va en augment. Tot i les reiterades peticions de trasllat de determinades internes com a mecanisme per reduir els incidents presents i futurs i per tractar de deixar sense efecte l’activitat dels grups d’extorsió que s’estan creant, la resposta sempre és la negativa. La consigna per part de la sotsdirectora és un “No” a qualsevol demanda sol.licitant una conducció. Per altra banda, la seva implicació en els assumptes rellevants que afecten la gestió d’interior, com ho han estat els esdeveniments patits últimament, deixa molt de desitjar.

Així les coses i per tal d’evitar mals majors, és d’una importància cabdal que es doni resposta a aquesta situació que ara com ara ja es pot titllar d’incontrolada i que per a ser reconduïda cal adoptar una sèrie de mesures d’urgent necessitat entre les quals la secció de CCOO de Brians 1, destaquem les següents:

  • L’obertura immediata del “nivell 0”. Resulta vergonyant que tot un Departament de Justícia de la Generalitat, no tingui la capacitat per concloure d’una vegada per totes aquesta ínfima obra quan dedica diàriament recursos a temes molt més fútils.
  • L’increment de la dotació de funcionaris i el reforç en tots els serveis de manera permanent.
  • Cobrir les places de CUSI que falten per als diferents torns horaris al mòdul de dones U i al DDE, evitant així que els companys es vegin obligats a realitzar hores extres no retribuïdes.
  • Que la Directora reprengui la seva tasca i es realitzin actuacions conjuntament amb la Secretaria de Mesures penals tendents a retornar l’ordre regimental i la normal convivència a la presó de Dones.
  • Que la Sotsdirectora prengui més protagonisme en temes de gestió d’interior; el seu càrrec porta implícita una intervenció en aquest aspecte que actualment és gairebé inexistent.

El nostre total reconeixement a la bona tasca de totes les funcionàries i funcionaris de Dones, que amb el dur treball que realitzen diàriament en condicions penoses, tant de seguretat com d’efectius, han pogut reconduir situacions d’un elevat grau de conflictivitat que podien haver acabat en quelcom molt més greu.

Barcelona a 10 de setembre de 2019

 

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT SOBRE LA SITUACIÓ DEL MÒDUL DE DONES DEL C.P. BRIANS 1

US CONTINUAREM INFORMANT!