C.P. BRIANS 1: EXIGIM QUE ELS PROTOCOLS D’ACTUACIÓ EN MÒDULS D’AÏLLAMET SANITARI S’EXPLICITIN MITJANÇANT ORDRES DE DIRECCIÓ

 

  • Des de la Secció sindical de CCOO Brians 1, després d’escoltar les demandes dels funcionaris del centre, hem traslladat a la Direcció la necessitat de que el protocol d’actuació en mòduls d’aïllament sanitari COVID es faci arribar a la plantilla en forma d’Ordres de Direcció, tal i com ja es ve realitzant als altres centres penitenciaris catalans.

 

  • Hem recordat que els professionals penitenciaris, i en major mesura els funcionaris que presten servei a interior han de disposar d’un protocol pel que fa al règim de vida en els mòduls aïllats, prou complicada i carregosa és ja la feina que han de desenvolupar com per no tenir unes instruccions que resultin clares i inequívoques pel que fa a la manera de procedir en el desenvolupament de la vida ordinària al mòdul: obertura de cel·les. àpats, bugaderia, comunicacions, economat, neteja, dutxes, recomptes i escorcolls, distàncies de seguretat, utilització en el seu cas de EPP complets…

 

  • Hem insistit en que aquestes instruccions no es poden fer arribar a través de correus electrònics, verbalment o mitjançant documents sense signatura de cap comandament ja que això provoca confusió i en ocasions es donen ordres contradictòries. Al nostre centre com es fa a tota la resta s’han d’implementar les Ordres de Direcció per traslladar als funcionaris aquests protocols.

 

Tot i que entenem que és una situació que ja s’hauria d’haver solucionat amb anterioritat, actualment i amb una nova Direcció al centre, ens trobem amb un escenari similar al de l’inici de la pandèmia i que per tant no es pot descartar l’existència de nous brots de COVID que comportin l’aïllament sanitari de més mòduls residencials.

Per això s’ha demanat que de manera urgent i amb la major brevetat possible es doni resposta a aquesta petició i s’ofereixi a la plantilla una nova eina per poder treballar sense incerteses davant aquestes situacions ja de per sí complicades i davant de les quals sempre han demostrat una gran professionalitat en la seva gestió.

La direcció del centre, amb molta celeritat, ens ha traslladat que ja estan treballant  per normativitzar mitjançant alguna norma jurídica un protocol d’actuació pels casos d’aïllament sanitari dels mòduls i que la dificultat afegida al nostre centre a l’hora d’establir un protocol unitari radica en que l’estructura dels mòduls no és homogènia com sí que passa en molts altres centres, la qual cosa fa dubtar de que un únic protocol per tots es mòduls sigui operatiu.

Ens garanteixen que estan treballant en trobar una solució eficaç a  aquesta situació i mostren la seva total predisposició a efectuar totes les actuacions necessàries que vagin en la direcció de facilitar la feina a la plantilla del centre, de la qual han destacat la seva professionalitat i capacitat d’adaptació davant els reptes que suposa la situació pandèmica actual.

Sant Esteve Sesrovires, 2 de febrer de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DEL C.P. BRIANS 1

US CONTINUAREM INFORMANT!