C.P. BRIANS 1 – REUNIÓ AMB DIRECCIÓ 18/10/2023

 

Aquest dimecres 18 d’Octubre s’ha mantingut una reunió amb la Direcció del centre. Assisteixen: Director, Subdirector d’interior, Gerent, Secretària Tècnica Jurídica i la Cap de RRHH, i per la part social CCOO, UGT, CSIF, CATAC i INTERSINDICAL.

Com a punts a tractar a l’ordre del dia s’estableixen:

 1. Funcionaris de servei a cuina.
 2. Coeficients de lliurança de personal, àmbit Interior i Tractament.
 3. Canvis organitzatius de comandaments del Centre
 4. Estat actual d’obres al centre.
 • Funcionaris de servei a cuina.

Ens informen que s’ha sol·licitat a Direcció General una dotació de 10 GAMP i 2 CAF per cobrir aquesta nova destinació, aquesta demanda encara resta pendent de resolució. Mentre aquesta situació de manca d’efectius es manté, es  cobreix provisionalment el servei amb 5 GAMV.

En aquest punt s’ha acordat que aquestes 5 places s’oferiran públicament des del mateix centre  a funcionaris que passarien a ocupar-les de manera provisional fins al proper concurs horari intern previst pel febrer de 2024, des de Direcció ens traslladen que properament faran efectiu aquest oferiment.

 

 • Coeficients de lliurança de personal, àmbit Interior i Tractament.

Pel que fa al personal d’interior i més concretament en allò que respecta als Caps d’Unitat, col·lectiu que al nostre centre ha patit especialment l’embat del Subdirector General de RRHH i econòmics, ens traslladen que des de la SMPRAV s’exigeix insistentment el compliment del punt 5.2 de l’acord 2003-2005 (25% de simultaneïtat de les absències en el lloc de treball).

Cal recordar que des del passat juliol de 2022, amb la signatura de l’acord d’integració del PRP al complement específic, dins aquest coeficient de simultaneïtat es va afegir les absències generades per permisos de: trasllat de domicili, per matrimoni d’un familiar, per assistència a judici per causes no laborals, per formació no obligatòria i les hores extres.

Des de CCOO som conscients que  des del centre sempre ha existit la voluntat de conciliar les demandes dels CUSIs amb el compliment d’aquest 25%, qüestió aquesta força complicada donada la limitació de canvis de servei de que disposen, la diversitat d’horaris que hores d’ara conviuen al nostre centre i l’evident  infradotació existent,

CCOO insistim en la necessitat de cobrir amb la major brevetat possible les baixes que es generin i en que es procuri fer la interpretació més favorable possible de la ràtio exigida.

Des de Direcció afirmen que s’han de guiar per la normativa i per les exigències de la DG però,  que en cas de necessitat es podrà estudiar de manera individual cada cas.  La nostra secció ha traslladat aquesta preocupació per tal que sigui tractada pels nostres representants en la reunió que correspongui ja que entenem que des de Brians 1 no es pot abordar aquesta problemàtica de manera integral i com correspon.

Per altra banda, se’ns informa que pel que fa a l’àmbit de rehabilitació i degut a una descompensació que comportava un incompliment del 20% de presència efectiva requerit per l’acord vigent, sobretot per falta de personal els divendres a la tarda s’han hagut de modificar els horaris de diversos professionals davant les exigències de RRHH de Secretaria

Des de CCOO sabem que l’administració fa anys que tracta d’imposar al nostre centre, amb interpretacions abusives dels acords, allò que no aconsegueixen en les reunions de negociació, i continua canviant de facto l’horari dels educadors apel·lant a interpretacions absurdes i allunyades de la realitat dels centres,

Aquesta incidència ha afectat especialment al col.lectiu d’educadors socials de Brians 1 que han vist fiscalitzats fis a l’extrem uns horaris de treball que duien efectuant des de fa més d’un any sense cap oposició per part de l’administració.

La nostra secció, sabedors de la pressió que exerceix la Secretaria en aquest tema i després d’haver constatat el procediment que s’ha utilitzat al nostre centre per fer efectives les ràtios de presencialitat, hem volgut transmetre que en aquesta ocasió les coses es podien haver fet molt millor.

Des de CCOO Brians 1, ja s’havia exposat la queixa que ens va transmetre un gran nombre d’educadors al gerent. El col·lectiu  ha hagut de patir un canvi d’horari imposat gairebé unilateralment per RRHH, amb un preavís que dificulta de manera important la conciliació i sense que abans s’hagués ni com a mínim convocat a una reunió a tots el per exposar la problemàtica i buscar solucions acordades.

I no només això sinó que s’ha acabat imposant el servei de les tardes del divendres apel·lant a un suposat “ordre de prelació” que no és l’aplicable ja que s’han adjudicat les tardes dels divendres a professionals als que per llistat no tocava.

La resposta per part de Direcció i de RRHH de Brians és que això es va fer per intentar minimitzar les afectacions.

Tot i que entenem que la voluntat era bona, CCOO insistim en que el cobriment de les ràtios és un tema organitzatiu del centre i que en pròximes ocasions cal ser escrupolós a l’hora de seguir els llistats que existeixen tot i que això comporti una feina logística superior i unes modificacions que poden representar canvis en l’horari de tothom

CCOO creiem també que és imprescindible, abans de dur a terme aquestes modificacions, convocar per part dels comandaments que correspongui als afectats per provar d’obtenir un consens, cosa que no ha passat en aquesta ocasió.

Així mateix CCOO hem recordat que la plantilla de rehabilitació es troba infradotada, i que per donar compliment als percentatges de permanència, és imprescindible cobrir totes les incidències (baixes i vacants majoritàriament) generades en aquests llocs de treball de manera urgent er tal de no perjudicar al personal que està treballant a l’hora de comptabilitzar les ràtios.

Ens comuniquen que finalment els canvis es faran efectius a partir de l’1 de novembre, en aquest sentit agraïm que s’hagi empatitzat amb els professionals que s’han vist obligats a canviar la seva jornada laboral.

 

 • Canvis organitzatius de comandaments del centre.

Es fa la presentació de la nova sotsdirectora d’interior del departament de Dones, que serà efectivament nomenada a partir de novembre.

S’informa del trasllat de la CUE  fins ara ubicada a Dones a la UHPP.

Pel que fa a possibles reubicacions de comandaments intermitjos (CUSIs) se’ns transmet que la intenció és que no es facin efectives fins a veure l’afectació que pugui tenir la resolució de la convocatòria JUS31.

 

 • Estat actual d’obres al centre.

És públic i notori que el centre necessita urgentment diverses millores degut a la seva antiguitat i al mal estat de conservació general i així ho transmetem des de CCOO en totes les reunions.

Des del nostre servei de prevenció de riscos laborals també s’han vingut efectuant diverses visites, el resultat de les quals ha evidenciat les carències estructurals i de seguretat existents a Brians 1.

Se’ns fa saber que actualment s’està treballant en els següents punts:

 • Pintura vial en l’àrea de l’aparcament i del perímetre que permeti delimitar per on han de circular els vehicles i les persones.
 • Reforç de seguretat en la zona de cafeteria interior i exterior degut al canvi de personal (actualment internes) consistent en càmeres de seguretat, portes amb claus de seguretat, etc.
 • Noves càmeres de seguretat i interfonía en les zones de tractament dels mòduls. -Renovació de les càmeres dels patis que actualment son poc eficients donada la poca qualitat d’imatge que ofereixen.
 • Renovació integral dels OFFICE dels mòduls. En aquest punt hem destacat que les obres van molt endarrerides, el problema recau, tal i com ja s’ha manifestat en les reunions dels últims 2 anys, en el subministrament de material.
 • Pel que fa als quioscs digitals (noves cabines per vídeo trucades) encara s’ha de realitzar tota la instal·lació necessària així que les previsions és que no siguin operatius com a mínim, com fins ven entrat l’any vinent.
 • Es reitera per la nostra part la demanda d’instal·lació d’un lector de matrícules per als treballadors del centre, Tot i que sembla complicat poder-ho dur a terme a curt termini, incidim en la necessitat d’aquest sistema a efectes de control, seguretat i optimització de les escasses places d’aprcament, que hores d’ara són habitualment ocupades per vehicles “no autoritzats”. Direcció afirma que estan ficant els recursos necessaris per a poder aconseguir-lo.
 • Altres assumptes

Direcció, davant la demanda de la part social de la necessitat de nous espais, sobretot a la presó de Dones, on es fa insostenible la precarietat pel que fa a separació interior, respon que actualment ja s’està treballant en un nou pla funcional (aquest pla també el dúiem sentint des de fa uns quants anys reunió rere reunió i no acaba de fer-se efectiu…) i que en ell s’hi preveu l’obertura de nous departaments al mòdul de Dones.

En aquest sentit, i mentre això no passi, CCOO sol·licitem que s’incrementi el número de funcionaris de servei a Dones i sobretot que es posi fi a la pràctica ja habitual de comptabilitzar als caps d’unitat com un efectiu més (a títol exemplificant, Dones U, quan hi presta servei un CUSI, es dota amb un funcionari/a de menys).

Des de la secció sindical de CCOO Brians 1 demanem a la Direcció del Centre la màxima celeritat en totes aquestes millores, especialment en la reforma integral d’OFFICE dels departaments degut al problema de seguretat que això implica pels treballadors d’interior.

Celebrem l’assistència a aquesta reunió de representants de tots els sindicats representatius i la bona predisposició tant de la part social com de l’equip directiu per tal d’arribar a acords de millora rellevants per al conjunt dels treballadors.

Sant Esteve Sesrovires, 18 d’octubre de 2023.

Nosaltres, treballadors/es del Centre Penitenciari Brians 1.

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. BRIANS 1

US CONTINUAREM INFORMANT!