COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT (BUFANDA) 2023

 

El Govern de la Generalitat ha aprovat l’ACORD GOV/209/2023, de 17 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’aplicació i de distribució del complement de productivitat en l’exercici de 2023 (feu clic per descarregar l’acord de govern), es a dir, de la paga de productivitat (“bufanda”) para 2023

 

La quantitat a pagar amb la nòmina de desembre són les següents per a cada grup i subgrup:

 

La quantitat correspon a la productivitat de 2022 incrementada en un 3% d’acord amb el pacte de pujada salarial signat en 2022 per CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya.

Cal tenir en compte que la quantitat a pagar en 2022 va correspondre a la paga de productivitat de 2022 més el 50% de la paga de productivitat de 2021, d’acord amb el pacte de devolució de les pagues extres de 2013 i 2014 i de recuperació de la bufanda signat per CCOO

El procediment de càlcul és el mateix de l’any passat:

  • El treballador s’avalua en quatre competències de 0 a 5 punts cadascuna, per un total de 20 punts. Aquesta valoració valdrà un 40% de la valoració final.
  • El superior jeràrquic avaluarà aquestes mateixes competències de 0 a 5 punts també per un total de 20 punts. Aquesta valoració valdrà el 60% de la valoració final.

La valoració final és el producte de la següent fórmula:

 (Valoració del treballador de 0 a 20 punts x 0,4) + (Valoració del superior de 0 a 20 punts x 0,6) = Valoració final de 0 a 20 punts

 

L’autovaloració s’ha de realitzar a través d’ATRI, accedint a l’apartat «Retribucions»

Un vídeo de com fer-lo es pot trobar en l’adreça següent (feu clic):

https://youtu.be/VhvjIS8im5E?si=nmEcTlou6KGqw2nn

 

EL PERÍODE PERQUÈ CADA TREBALLADOR O TREBALLADORA S’AUTOVALORI  ACABA EL 3 DE NOVEMBRE!

 

IMPORTANT!
Els treballadors i treballadores podran desar l’autovaloració en curs per a revisar-la o finalitzar-la més endavant, però ÉS ABSOLUTAMENT IMPRESCINDIBLE QUE S’ENVIÏ PERQUÈ VALGUI.

DESAR LA INFORMACIÓ NO IMPLICA ENVIAR-LA I SI NOMÉS ES DESA, SENSE ENVIAR-LA, CONSTARÀ L’AVALUACIÓ COM NO FETA PEL TREBALLADOR/A.

Si el treballador NO ENVIA la seva autovaloració dins del termini establert (3 de novembre de 2023) O NO LA REALITZA, LA VALORACIÓ DEL SUPERIOR JERÀRQUIC SERÀ EL 100% DE LA VALORACIÓ FINAL.

Es deixa de cobrar el 100% de la productivitat d’acord amb les següents puntuacions:

  1. Si la valoració final total és de 9 punts o menys.
  2. Si la valoració en un dels apartats és de 0-1 punts i en altres dues competències és de 2-3 punts, o si la valoració de dos apartats és de 0-1 punts.

Si el treballador s’avalua amb 20 punts, la puntuació mínima global en cada apartat serà d’un mínim de 2 punts, per la qual cosa cobrar (i en tal cas que quantitat) o no cobrar, DEPENDRÀ JA EXCLUSIVAMENT DE LA VALORACIÓ DEL SUPERIOR JERÀRQUIC D’ACORD AMB LA TAULA QUE CCOO HEM PREPARAT:

De la taula queda clar que és molt important que el treballador s’autovalori correctament i en la quantitat màxima.

Diversos punts rellevants a tenir en compte:

  • El període valorat comprèn de l’1 de gener al 31 d’octubre de 2023.

CCOO hem aconseguit durant la negociació d’aquest any una notable ampliació del nombre de permisos que no descompten!

  • Per a cobrar la paga de productivitat cal haver prestat servei en l’administració de la Generalitat almenys la meitat del període, excepte en cas de jubilació o defunció (o situació de fix discontinu pel personal laboral).
  • El superior jeràrquic és el subdirector, gerent o secretari tècnic jurídic del centre de treball del qual depèn cada treballador o treballadora.

    Barcelona, 20 d’octubre de 2023

DESCARREGA EN PDF LA GUIA DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT («BUFANDA») 2023

US CONTINUAREM INFORMANT!