C.P. BRIANS 1 – REUNIÓ AMB DIRECCIÓ

 

Aquest 30 de març s’ha mantingut una reunió amb la Direcció del centre.  Assisteixen: Director, Subdirector d’interior, Gerent i cap de RRHH, i per la part social CCOO, UGT, CSIF, CATAC i INTERSINDICAL.

Com a punts a tractar a l’ordre del dia s’estableixen:

  1. Cuina: obertura nova cuina.
  2. Concurs horari.

 

  1. Obertura nova cuina.

Se’ns informa que a partir de l’1 abril,  CIRE es farà càrrec de la cuina i de les cafeteries exterior i interior.

La previsió de l’obertura de les cafeteries, el servei duran a terme internes del mòdul dones U,  començarà el dilluns 3 d’abril, restant tancat els dies 1 i 2 per tal d’acabar d’adequar les instal·lacions al nou servei.

La nova cuina entrarà en funcionament el dia 01 abril i en ella hi treballaran interns de diferents mòduls.

Des de Direcció s’ha demanat a la DG la dotació de 2 CAF i nous funcionaris per prestar  servei en les noves instal·lacions de cuina. Aquesta demanda resta pendent de resolució.

Des de CCOO es recalca a la direcció la importància  respecte a la puntualitat  en els horaris de repartiment de racionats,  per tal de no crear tensions innecessàries entre els interns.  Se’ns informa de l’existència de plans de contingència en cas de ser necessari per tal de no alterar els horaris establerts fins a la data al centre.

Pel que fa als accessos a prefectura,  vestidors i serveis, aquest es farà mitjançant l’habilitació  d’un codi de seguretat de 4 xifres, per tal d’impedir-hi l’entrada de personal aliè al centre.

 

  1. Concurs horari.

La Cap de RRHH i el director ens fan saber que el proper 31 març es farà públic el llistat de places disponibles per a optar en concurs horari.

La temporització concreta, amb més detall serà:

  • 31 març: publicació concurs horari.
  • Fins al 12 d’abril: presentació de sol·licituds.
  • Entre el 13 i el 17 abril: publicació de l’antiguitat dels aspirants.
  • 18 abril: publicació resolució provisional.
  • 28 abril: publicació resolució definitiva.
  • 01 maig: incorporació als nous llocs de treball.

Els sindicats restem emplaçats a una nova reunió, un cop passat l’estiu, per tal de redefinir les places ocupades a les noves instal·lacions de cuina una vegada sigui definitiva l’aprovació per part del centre directiu de la dotació que ha sol.licitat el centre.

Des de la secció sindical CCOO Brians 1, celebrem l’assistència a aquesta reunió de representants de tots els sindicats representatius  i la bona predisposició tant de la part social com de l’equip directiu  per tal d’arribar a acords i obtenir informació rellevant per al conjunt dels treballadors.

Sant Esteve Sesrovires, 30 de març de 2023

Nosaltres, treballadors/es del Centre Penitenciari de Brians 1,

 

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DEL C.P. BRIANS 1 LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL CENTRE

US CONTINUAREM INFORMANT!