C.P. BRIANS 1 – SITUACIÓ CRÍTICA DELS COMPANYS DE LA UMS

 

Actualment, dimarts 27 d’agost de 2019, resideixen a la unitat 198 interns, dels quals unes 30 són dones, és a dir, ens trobem davant del segon mòdul amb més interns de tot el centre, només superat pel mr.4. Afegir que últimament estan arribant interns a la unitat que ni tan sols estan classificats. Avui dia uns 15 interns.

Durant 24 hores hi ha entre 150 sortides i 150 entrades. Les sortides es concentren entre les 6.00 h i les 8.00 h i les tornades entre les 20.00 h i les 23.00 h. La meitat de les sortides i les entrades es produeixen al torn de nit, quan la dotació de personal és més baixa (un màxim de 3 funcionaris, 1 cabina i 2 interior) i quan no hi ha present a la unitat ningú de l’equip de tractament, ni el coordinador, ni cap d’unitat, recaient tota la responsabilitat en els funcionaris. Això també succeeix durant la majoria de festius, caps de setmana i divendres a la tarda.

A l’acumulació de tasques assumides per part dels funcionaris s’han d’afegir les carències estructurals de la unitat degudes a una manca total d’inversió. Un sistema de vídeo vigilància precari, que fa impossible identificar les persones que accedeixen al mòdul o la inexistència d’un escàner que fa mesos que es demana per poder escorcollar de forma més eficient ràpida les pertinences dels interns que tornen de permís. Tot això, evidentment afecta molt a la seguretat i dificulta el treball.

 

PRINCIPALS PROBLEMES I POSSIBLES SOLUCIONS PROPOSADES

 

  • Un problema evident és la manca de personal durant alguns serveis, especialment a les nits, això encara s’agreuja més quan no treballa personal habitual. Per aquest motiu des de la secció de CCOO de Brians 1 demanem que la direcció es plantegi una guàrdia tancada, amb funcionaris que només facin servei en aquesta unitat i ampliar fins a 4 els funcionaris presents al torn de nit.
  • Un altre problema que s’ha anat donant en els últims mesos són alguns dels interns i internes que arriben a la unitat. Com ja s’ha comentat alguns arriben fins i tot sense classificar. Menció a part es mereixen les decisions que s’han pres en la relació a les internes que han arribat els últims mesos, una decisió que va servir per alleugerar d’internes el mòdul de dones però que ha suposat que la convivència a ta UMS sigui molt més complicada, com s’ha vist en les últimes setmanes aquesta «aposta» per algunes d’elles ha estat un fracàs total. És per això que des de CCOO demanem que les persones que causin alta a la UMS estiguin ben classificades i compleixin les condicions necessàries que requereix un mòdul d’aquestes característiques. Avui la UMS té gairebé 200 interns en alguns moments fins i tot més, fa 3-4 mesos residien a la unitat entre 130 i 140 interns, és a dir, un augment de 60-70 interns en poc més de 3 mesos i en plena època de vacances.
  • Una problemàtica més són els canvis freqüents de les ordres de sortida o entrada. Entenen que aquesta ha de ser una unitat dinàmica que es pugui adaptar ràpidament a les situacions que puguin sorgir, però molts cops aquests canvis afecten la tasca administrativa que realitzen els funcionaris. l’exemple més clar és el llibre de permisos, en aquest llibre s’anoten els permisos que surten més d’un dia, aquest llibre en moltes ocasions suposa un autèntic mal de cap, és un llibre on els errors es van acumulant, el que ens dificulta molt la nostra tasca, no entenen la presència d’aquest llibre quan avui en dia tot està informatitzat, demanem per tant que es plantegi l’eliminació d’aquest llibre, o en tot cas que només s’utilitzés per interns que després d’un permís ingressessin a una secció oberta. Per tant, demanem des de la secció de Brians 1 de CCOO treballar només amb les ordres informatitzades d’entrada i sortida que es generen cada dia.
  • Medicació i metadona: idea inicial era que els interns s’administressin ells mateixos la seva mediació, això tenia sentit quan gairebé tots sortien a treballar cada dia. Avui a la UMS hi ha uns 50-60 interns que romanen tot el dia sense sortir. Des de CCOO creiem convenient que la direcció es plantegi que els serveis mèdics es tornin a fer responsables de repartir diàriament la medicació dels interns que no surten de permís, d’aquesta manera les incidències que poguessin sorgir serien solucionades més fàcilment.

 

RESUM

Ens trobem davant d’una unitat complexa, on conviuen, homes i dones, interns que estan en tercer grau, interns de segon grau i interns que ni tan sols estan classificats. Una unitat que cada dia que passa acumula més interns i de tipologies més diverses, on conviuen interns que tenen les seves cel·les tancades amb interns que tenen les cel·les obertes tota la nit, on no hi ha una continuïtat dels destins que permeti portar una dinàmica estable, interns que es gestionen ells mateixos la seva medicació i la seva metadona. A tot això una manca de personal flagrant, sobretot durant les nits inclús amb autèntics problemes per cobrir amb garanties alguns servies de nit i una falta d’inversió total sobretot en tema de seguretat. Principalment recau en uns funcionaris cada cop més desmotivats i cremats davant l’acumulació de tasques i responsabilitats que a poc a poc han anat carregant a les seves espatlles.

Des de la secció de CCOO a Brians 1, demanem a la direcció que es plantegi quina UMS vol que es posi a treballar immediatament per solucionar aquests i altres problemes. Per la nostra part estem disposats a treballar el que faci falta per la millora de la unitat i sobretot pels nostres companys.

Barcelona a 27 d’agost de 2019

 

DESCARREGEU EN PDF L’ESCRIT SOBRE LA SITUACIÓ CRÍTICA DELS COMPANYS DE LA UMS

US CONTINUAREM INFORMANT!