C.P. PONENT, SOLUCIONS JA!

 

Els incidents ocorreguts aquests darrers dies i durant tot aquest estiu (agressions a funcionaris i entre interns, morts, aldarulls, amotinaments, etc) han suposat un augment de la inseguretat i conflictivitat al CP Ponent. CCOO considerem que s’han produït com a conseqüència d’un cúmul de situacions que tot seguit esmentem:

  1. Els trasllats massius i regulars d’interns conflictius d’arreu de Catalunya que han suposat un augment de la població reclusa.
  2. La decisió unilateral per part de l’CS d’alterar el repartiment i administració de la medicació dels interns (abans es subministrava diluïda i actualment es dóna sense diluir) no garanteix la ingesta pautada dels interns, provocant el tràfic amb la medicació i l’augment dels conflictes als mòduls així com la desestabilització del normal funcionament del centre.
  3. Deficiències en infraestructures a tot el centre: càmeres de seguretat que no funcionen, cel·les en mal estat, problemes de subministrament elèctric, insuficients dispositius de seguretat, etc.
  4. Envelliment de la plantilla (Caps de serveis, CUSIS i funcionaris d’interior)
  5. MANCA ENDÈMICA DE PERSONAL: Aquesta situació s’està camuflant amb l’oferiment, des de l’oficina de personal interior per indicacions de Direcció, de serveis extraordinaris que alteren els torns de treball del personal d’interior. A tall d’exemple, passar de torn de matí a tarda, de tarda a matí i de nit a matí.

CCOO exigim, aturar el trasllat massiu i constant d’interns conflictius al CP , fins que s’adeqüin les infraestructures i la plantilla a les necessitats reals per garantir un bon funcionament d’aquest centre.

CCOO exigim que el repartiment i administració de la medicació es faci com es venia fent amb anterioritat, per corregir un problema que s’ha detectat des de fa uns 8 mesos i que ha suposat un augment considerable dels incidents al CP Ponent.

CCOO exigim una revisió i posterior inversió en les deficiències de les infraestructures al nostre centre.

CCOO exigim de manera immediata i urgent un augment de la plantilla per evitar la sobrecàrrega de treball i l’alteració horària dels funcionaris d’interior, respectant els canvis de serveis pactats amb l’administració i la voluntarietat d’aquests. Aquesta situació es veu agreujada per l’envelliment de la plantilla (jubilacions, segones activitats, invalideses permanents, baixes mèdiques sense cobrir, etc).

CCOO exigim una formació adequada i el reconeixement al personal penitenciari que presta serveis permanents als DERTS (voluntarietat d’assignació, incentius, etc).

CCOO exigim una solució!!

Lleida, 26 de setembre de 2018

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!!