C.P. PUIG DE LES BASSES: NOUS CRITERIS UNILATERALS D’ASSIGNACIÓ D’HORARIS

 

El passat dijous dia 2 de març la direcció va convocar a les seccions sindicals del centre a una reunió per plantejar-nos les bases del procediment anual d’assignació horari i/o serveis d’aquest any 2023.

Durant aquesta reunió se’ns presenta un nou criteri de prelació pels GAMV i GAMP:

  1. Primer lloc personal amb destinació definitiva al centre.
  2. Segon lloc personal en comissió de serveis i en ocupació provisional, amb excepció del personal que hagi adquirit la condició de funcionari per resolució del concurs de mèrits d’estabilització.
  3. Després personal que hagi adquirit la condició de funcionari per resolució de mèrits d’estabilització.
  4. Posteriorment s’assignarà el personal interí.

Fins al dia d’avui el criteri acordat i publicitat amb l’ordre de prelació a seguir és la Instrucció 2/2008 que és el que s’ha aplicat fins ara al nostre centre, on aquest ordre és el següent:

  1. Funcionaris que prestin serveis amb destinació definitiva
  2. Funcionaris sense destinació definitiva
  3. Funcionaris en comissió de serveis i destinació provisional.
  4. Personal interí

Des de direcció ens informen que aquest nou criteri és un criteri d’interpretació del dia 25/01/2023 que prové de la Subdirecció General de Recursos Humans.

Per part de CCOO volem informar que no hem rebut cap notificació per tal de poder negociar aquest nou criteri ni se’ns ha informat de cap modificació al respecte. 

Estem fent les gestions oportunes per poder aconseguir la circular/escrit on es contempli aquest nou criteri per tal que els serveis jurídics de CCOO puguin estudiar aquest cas.

Com sempre i independentment de les gestions que estem fent us recordem que els treballadors i treballadores disposeu dels nostres serveis jurídics per poder tramitar recurs si ho veieu convenient en el vostre cas dins el termini estipulat per a tal fi.

Figueres, 6 de març de 2023

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DEL C.P. PUIG DE LES BASSES SOBRE ELS CRITERIS UNILATERALS DE L’ADMINISTRACIÓ D’ASSIGNACIÓ D’HORARIS

US CONTINUAREM INFORMANT!