C.P. QUATRE CAMINS: REUNIÓ AMB DIRECCIÓ – 27 DE FEBRER DE 2023

 

Assistim el director, la gerent, el subdirector de règim interior, la secretària tècnica jurídica i la cap de personal, i la part social CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, UGT i CSIF.

Comencem la reunió amb unes dades alarmants com són, l’augment de les 93 baixes laborals( per ILT)en total. (76 a interior, 6 d’oficines i 11 entre tractament i laborals. Ens informen que només hi ha 28 places cobertes per substituts, malgrat les reiterades demandes de l’oficina de personal del Centre a la Secretaria(SMPRIAV).

 1. El Director manifesta que, Quatre Camins el centre penitenciari de Catalunya amb menys cobertura de substitucions actualment. A més, no hi ha reforços actualment. Els actuals substituts acaben el contracte el 30 d’abril i confien en que seran renovats en la seva totalitat
 2. Actualment hi ha 38 persones amb el lloc de treball adaptat en el Centre, d’aquests 33 són d’interior.
 3. Davant el malestar d’alguns caps d’unitat per la nova regulació de gaudiment de vacances i dies, el Director es mostra inflexible que hauran de marcar el 25 % per molt que no estiguin d’acord en les formes imposades i autoritàries.
 4. CCOO preocupat per les places de segona activitat, derivades principalment per l’envelliment de la plantilla demanem informació al director, ens informen que la Secretaria és qui resol cada demanda que es produeix. Actualment no es pot escollir si es GO o GAMP, i fins hi tot poden fer canvis de centre,(avis per a navegants).
 1. El concurs horari anual per GAMP, GAMV, GO i caps d’unitat encara no el tenen previst. Si que el faran abans que acabi l’any perquè estan obligats pels acords(recordem que estem a principis d’any).
 1. CCOO a petició de funcionaris/es de la plantilla, demana que es realitzi l’assignació dels llocs de treball dels GAMV d’una manera equitativa e igualitària. Fa anys que el centre no te en compte als GAMV (torn matí i tarda), els han deixat fora de llocs de treball considerats “amb menys nivell d’estrès i conflicte”, com poden ser els mòduls MR-6, MR-7, MR-8, DMS, MSOB, porta, centre,… Llocs ocupats fins ara només per GSI. La direcció es compromet en estudiar la proposta.
 1. CCOO demana que facin les modificacions i actualitzacions del nou sistema de radio transmissors que calgui, perquè no funcionen adequadament, hi ha interferències, no arriben les comunicacions. Els hem traslladat les queixes per mala cobertura i que moltes vegades no s’entén res del que es parla. El SRI diu que estan treballant encara en el sistema per temes de la GEO localització però que informarà a l’empresa MERCURI d’aquestes disfuncions.
 1. CCOO pregunta si saben res de la possible modificació de la data d’implantació de la nova uniformitat. Li fem cincs cèntims del recent escrit adreçat per CCOO a la Secretaria, cosa mes que evident. Sembla que serà impossible la coexistència de l’antic i del nou uniforme. Creu que aviat rebran noves instruccions de la Secretaria al respecte.
 1. A CCOO ens preocupa els problemes de seguretat del Centre, especialment les nits, per les entrades i sortides dels interns del MSOB que ocupin l’antic mr4 quan estigui del tot reformat.Informen que el calendari es manté. A finals de març acabaran les obres del Centre, per tal de començar a traslladar interns. Que continuen treballant en el pla funcional i properament estarà enllestit.
 1. Podria endarrerir-se en cas de començar les obres de substitució de canonades d’aigua freda i calenta del Centre per quan el departament de justícia ha fet una declaració d’emergència al Govern perquè aprovi una partida pressupostària, provocat tot per les avaries i fuites dels darrers mesos.
 1. CCOO torna a demanar fer les vídeo trucades a comunicacions per els problemes que genera en alguns mòduls i ens repeteixen que no ha cobertura en la zona.
 1. CCOO demanem informació pel material antiincendis que gestiona íntegrament l’empresa publica, l’empresa pública Infrestructuras.cat, amb l’empresa Geinstal de manteniment, i executat per CROMA GESTIÓ. La Gerent informa que hi ha una partida pressupostària per canviar el PCI (Pla Contra Incendis).
 1. CCOO NO COMPARTEIX el criteri que manifesta la gerent, Quan indiquem que no podem connectar els “allargos” amb les BIES, ens diuen que han fet consulta als bombers i aquests diuen que no s’han d’empalmar. S’està estudiant posar mes BIES per estar més properes a zones o cel·les on no s’arriba, des de CCOO s’ha realitzat consulta a Bombers de la Generalitat i fan constar que les BIE i allargaments de manegues amb certificat de revisió que indica el reglament, son perfectament compatibles i legals(alguna raó poderosa romandrà per sobre els reglaments).
 1. Pregunta de CCOO, per la falta de control sobre els comunicats de desperfectes. La voluntat de la direcció és poder introduir el comunicat al programa MANTEST(centenari?) i allà es podrà fer seguiment de les reparacions( ja fa uns quants anys d’aquest propòsit/desig).
 1. La part sindical informa que algun metge de guàrdia no visita els aïllaments en cel·la que es compleixen al mòdul i provoca que dos funcionaris abandonin el mòdul per fer l’acompanyament. La direcció gestionarà de trobar la millot forma de complir aquest tràmit reglamentari.
 1. Ja s’està reparant la majoria de cel·les inutilitzades del MR5.
 1. Preguntats si faran GAPS en cap de setmana, informen que tenen voluntat de fer-les.
 1. El mr7 s’ha canviat tota la il·luminació ordinària a format LED properament continuaran amb els altres dos mòduls nous.
 1. Les obres d’infermeria ens recorden que ja estan pendents de licitar el contracte i es preveu que les obres comencin el 2024.
 1. El tram de carretera pendent d’arranjament ja fa dies que han demanat a Infraestructures que l’arreglin, però no els han contestat.

La Roca del Vallès, 27 de febrer de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C,P, QUATRE CAMINS DEL 27 DE FEBRER DE 2023

US CONTINUAREM INFORMANT!