C.P. PUIG DE LES BASSES: REUNIO INFORMATIVA CONCURS HORARI 2019

A dia de 6/02/19 CCOO i la resta de sindicats representatius ens vam reunir a les 10:30 amb el Gerent i el Cap de Personal del CPPB per tractar el Concurs Horari que afecta CUSIS, CAFS, GAMV i GAMP.

Ho resumirem en els següents punts:

  • La publicació del concurs serà el 8 de Febrer, i el termini d’entrega de les sol·licituds serà des de la seva publicació fins al 18 del mateix mes.
  • Per concursar-hi caldrà omplir un formulari que es facilitarà a l’oficina de personal i adjuntar-hi l’antiguitat total mitjançant el full de l’ATRI.
  • Publicació dels resultats provisionals el 26 de Febrer i Reunió dels sindicats amb direcció el mateix dia. Les reclamacions es podran presentar fins al dia 7 de Març.
  • El 12 de Març hi haurà una reunió amb el Gerent i el Cap de Personal i la resta de sindicats per tractar les possibles reclamacions, si no n’hi ha es donarà com a llista definitiva amb aplicació ja el 18 de Març.

Recordem als companys de carrera amb plaça fixa que tenen el dret a participar-hi, però els que tenen l’obligació de fer-ho són els funcionaris que estan en comissió de serveis i encàrrec en funcions, els interins i també els que estan fent substitucions.

L’ordre de prioritat a part de l’antiguitat serà el següent:

  1. Els funcionaris de carrera amb la plaça definitiva,
  2. Els funcionaris sense destinació definitiva,
  3. Els funcionaris que estan en comissió de serveis o encàrrec de funcions,
  4. Els funcionaris interins
  5. Els funcionaris substituts

CSIF va demanar la suspensió del Concurs Horari de CUSIS al·legant que la resolució de la Direcció General és imminent.

La resta de sindicats vam votar en contra, ja que es pot allargar en el temps i perjudicaria la resta de companys implicats. Tot i això queda clar que si en la resolució definitiva hi ha algun canvi, caldrà reflectir-ho en el futur i adequar-ho al concurs de CUSIS.

C.P. Puig de les Basses, Figueres a 7 de febrer de 2019

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DEL CONCURS HORARI 2019 DEL C.P. PUIG DE LES BASSES

DESCARREGA EN PDF LA CONVOCATORIA DEL CONCURS HORARI 2019 AL C.P. PUIG DE LES BASSES

DESCARREGA EN PDF LA LLISTA DE LLOCS OFERTATS

DESCARREGA EN PDF EL FULL DE PETICIÓ DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS HORARI 2019 AL C.P. PUIG DE LES BASSES