C.P. QUATRE CAMINS – REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ – 22/11/2022

 

REUNIÓ AMB DIRECCIÓ C.P.Q.C. DE 22 de novembre de 2022

 

Assistim el Director, la Gerent, el Subdirector de Règim Interior, Subdirector de Tractament, la Secretària Tècnica Jurídica i la Cap de personal, i per la part social CCOO, UGT i CSIF.

El Director informa que el MSOB tancarà perquè no està en condicions d’habitabilitat. Quan el Mr4 estigui disponible, passaran tots els segons graus i els arts.100.2. Els tercers graus aniran a altres centres. Es preveu que es faci als volts del febrer-març de 2023.

Actualment, s’està elaborant el pla funcional del nou Mr4 per part d’un grup de treball format per professionals del MSOB i equip directiu.

Fa tres anys que estem d’obres. Ja ens trobem en la fase 4, la darrera, que abasta el Mr4, taller 1 i taller 4. També s’ha d’acabar el poliesportiu i el taller 3.

Ens informa la cap de personal dels moviments conseqüència de la JU030. De les 65 places ofertes només han pres possessió 49. Hi ha molts moviments  que encara no estan del tot enllestits, per trobar l’equilibri de guàrdies  mòduls.

Hi ha hagut 24 altes (nous al centre) i 14 baixes.

Actualment, hi ha 61 baixes d’interior i malgrat els esforços que diuen que fan des de l’equip directiu, només hi ha 24 substitucions.

Educadors 2 baixes (1 subst), Juristes 1 baixa (1 subst), psicòlegs 1 baixa, GO 3 baixes.

CCOO demana al Director la situació de les baixes respecte a altres centres i ens indica que CPQC és el centre amb menys baixes.

Preguntats pel manteniment i revisió del material contra incendis, informen que la revisió l’ha de fer l’empresa mantenidora. Els funcionaris, a primer de mes, el que fan és un mer recompte.

L’administració pressiona a GEINSTAL i Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat perquè facin revisions i, sobretot, manteniment de BIES i mànegues.

El subdirector d’interior informa de la quantitat de cursos sobre GAPS que s’han fet aquest any, Actualment l’empresa AIRBOX fa 4 sessions al centre. A l’ISPC hi ha dos grups de comandaments intermedis fent formació.  També han començat la formació de voluntaris per cobrir c-30, peculi i ingressos, malgrat que ens semblen insuficients.

CCOO demana dotar de coneixements als treballadors per desembragar cancells en cas d’urgència.

En referència al complement de productivitat, el Director diu que van unificar criteris entre tot l’equip directiu (beneit criteri). Van decidir puntuar diferent per així valorar a la gent que treballa més i millor. Des de CCOO, considerem que és molt injust, els criteris de premiar o castigar és totalment subjectiu i arbitrari, les persones que valoren no tenen cap criteri equitatiu, criteris de clientelisme… generen professionals desmotivats gratuïtament, ahhhh no, que ho paga el/la funcionari/a.

Miraculosament ja han descobert que el tram de la carretera d’accés al centre pendent d’arranjaments pertany a la Subdirecció General d’Obres i Patrimoni, que ja ha rebut la petició del Centre per la seva reparació.

Quan als uniformes arribaran al centre la setmana vinent. Es repartirà al desembre.  Faltà que arribi la instrucció definitiva que dirà que no es podrà estrenar la roba en una data determinada del mes de març.

Els sindicats demanem a la Gerent que parli amb el CIRE en referència a les queixes reiterades d’interns pel que fa als menjars i economat. CCOO també demana major cobertura en la cafeteria del personal.

Ens informen que canviaran els ràdio transmissors ben aviat, amb localització GPS i gravació.

La Roca del Vallès, 22 de novembre de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA D ELA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. QUATRE CAMINS

US CONTINUAREM INFORMANT!