CCOO ACONSEGUIM MASCARETES QUIRÚRGIQUES PER A TOTHOM!

L’Administració reconeix a CCOO que tot el personal penitenciari ha de percebre una mascareta quirúrgica com a mínim per torn

Nou mesos després de l’inici de la pandèmia i gràcies a la pressió contínua de CCOO exercida durant tots aquests mesos, l’Administració reconeix el dret de tot el personal penitenciari a rebre una mascareta homologada per torn.

 

L’Administració finalment assumeix de forma clara i contundent el que li va ordenar el TSJC amb la interlocutòria que donava la raó a les mesures cautelaríssimes demanades per CCOO, requerint al Departament que ens dotes de manera urgent de mascaretes i realitzessin proves al personal penitenciari, indicant:

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya:

“Amb caràcter urgent i immediat, proporcionin a tots els centres penitenciaris:

– Els equips individuals de protecció: mascaretes auto-filtrants FFP2 i FFP3, guants de nitril, ulleres de protecció, guants, pantalles facials, bates i maneguins protectors, gels antisèptics i termòmetres sense contacte.

– Reposició del material substituint el caducat.

– Es faciliti l’accés massiu als tests ràpids de diagnòstic del coronavirus SARS-CoV-2 per a l’avaluació del COVID-19 del personal penitenciari que hagi tingut contacte amb un cas positiu per infecció.

– Planificació de formació per al personal penitenciari en l’ús dels EPIs.

– Que apliquin processos de descontaminació i eliminació de residus del material utilitzat, així com la desinfecció diària dels centres de treball.”

Posteriorment, davant de l’incompliment per part de la Secretaria de Mesures Penals, que argumentava que els draps no homologats fabricats pel CIRE eren suficient protecció, CCOO vam denunciar davant la Inspecció de Treball la falta de mesures i els incompliments de les entregues de mascaretes homologadesLa Inspecció de Treball ens va donar novament la raó a CCOO obligant a l’Administració a fer entrega de mascaretes homologades i ordenant a la Secretaria que dotés dels materials que garantissin la seguretat i salut de tothom.

Fins i tot els grups parlamentaris amb els quals CCOO ens van reunir i informar de la situació a les presons catalanes, a la Comissió de Justícia del Parlament van retreure i responsabilitzar públicament a la consellera i al secretari de Mesures Penals l’entrega de draps no homologats made in CIRE fets amb retalls.

Multitud d’actes de les reunions del Comitè de Seguretat i Salut, de la Mesa de Funció Pública i de reunions de seguiment de COVID, han recollit les contínues denúncies de CCOO i el seguit d’excuses esgrimides durant mesos per l’Administració.

El secretari de Mesures Penals, la directora de Serveis i la sotsdirectora general de RR.HH. finalment, han hagut d’acceptar la seva obligació d’entregar mascaretes homologades (els draps del CIRE MAI ho han estat) per protegir a tots els treballadors, tal com CCOO hem defensat des del primer dia.

A dos dies de finalitzar l’any, s’ha donat ordre als centres penitenciaris perquè tot el personal que ho demani se’ls entregui una mascareta quirúrgica per torn com a mínim.

CCOO emplacem a tothom que vulgui què exerceixi el seu dret i sol·liciti la seva mascareta per torn, ja que tal com hem manifestat, ens consta que hi ha centres que encara no les entreguen, dificulten l’entrega o no faciliten que els treballadors les demanin.

Paral·lelament CCOO hem demanat a la Secretaria que es revisi el model de distribució de les mascaretes per facilitar al màxim l’accés als treballadors/es i s’acordi amb les direccions de tots els centres un sistema homogeni per l’entrega.

Barcelona a 31 de desembre de 2020

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT DE L’AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOO

US CONTINUAREM INFORMANT!

#no sense mascareta