REUNIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ 28/12/2020

 

Aquest dilluns, 28 de desembre de 2020, CCOO ens hem reunit amb la directora de Serveis, responsable de personal i número 3 del departament, i el secretari de Mesures Penals, els quals pretenien temptejar la situació actual i la nostra voluntat en quatre temes concrets temes mitjançant una reunió exprés feta per separat amb cada sindicat.

CCOO creiem que la situació actual del sistema penitenciari català és crítica i no es pot deixar-lo en guaret fins mesos després de les eleccions. No hi ha sobre la taula quatre temes només, hi ha molts que s’han de tractar com més aviat millor.

Els quatre temes que l’Administració volia plantejar van ser els següents.

 

Oposicions tècnics especialistes

CCOO hem sol·licitat que s’iniciï urgentment la negociació d’unes bases, que incloguin:

  • El reconeixement de l’experiència de manera específica.
  • Exempcions pels interins de les proves físiques i qualsevol altra prova (cursos selectius, etc.) que no sigui les proves tipus test del temari general i específic de l’oposició.
  • Valoració especial dels serveis prestats del personal interí
  • Increment al màxim legal del percentatge de la fase de concurs sobre la part de la prova, tal com hem defensat en anteriors procediments.

 

Jubilació i segona activitat

CCOO fa mesos que impulsem aquest grup que es va crear a la nostra proposta i després d’anys de pressió. Si no hi cap incidència, a meitat de gener tindrem llest l’informe del grup de treball. El treball ha sigut dur però s’han fet els deures amb un treball callat, intens, productiu, i precís de CCOO reconegut per la mateixa administració.

La tasca iniciada i desenvolupada al grup de treball s’ha d’elevar als màxims responsables de l’administració central i a la Seguretat Social. La consellera, Ester Capella, ha de donar l’impuls definitiu i defensar aquesta realitat de la mateixa manera que els altres col·lectius que ja la gaudeixen o que la gaudiran en el futur.

 

Futur PRP

L’Administració ens comunica que d’ací a poc temps pretén traslladar una proposta que no sap si tindrà prou temps a negociar. Ells insisteixen una altra vegada amb una part individual similar a l’actual, i la introducció d’una part grupal lligada a conceptes que s’han de definir.

CCOO els hem demanat que aquest complement es revisi a l’alça recuperant la part perduda el 2010 i en la congelació dels darrers períodes, inclosa l’actualització de l’IPC, i estabilitzant-lo per temps indefinit. La bona voluntat expressada per la directora de serveis i els seus esforços davant d’economia s’han de traslladar amb una proposta d’increment real.


Borsa de rehabilitació

L’Administració ens manifesta la seva voluntat d’obrir una borsa de rehabilitació. Si això acabés amb l’opacitat dels «dedazos» i de l’atorgament de vacants o substitucions a «amics i afins», i donés publicitat i transparència als processos, podria ser benvinguda. Però això no hauria d’amagar mai uns altres interessos i s’haurà de valorar l’experiència a l’àmbit penal al màxim.

 

 

TEMES ADDICIONALS PLANTEJATS PER CCOO

 

Companys del C.P. Lledoners suspesos

CCOO hem aprofitat la reunió per a exigir a la SMPRAV que anul·li la suspensió dels dos companys Caps de Servei i que es convoqui una reunió urgent per a tractar el tema, que CCOO considerem d’especial gravetat, ja que creiem que no hi ha motius reals que justifiquin les mesures extremes preses que no siguin les raons electorals i polítiques més rastreres.

 

Mesures COVID

CCOO hem defensat:

  • La urgència d’implementar mesures reals per minimitzar el risc de contagi, reduint la mobilitat de personal al màxim i els contactes. S’ha d’entregar mascaretes quirúrgiques i FFP2 a TOTS els treballadors, amb circuits àgils d’entrega a tot el personal i en cada torn de treball.
  • Que se’ns inclogui al col·lectiu penitenciari com a grup prioritari en la primera etapa de vacunació.

Interins i substitucions

CCOO hem demanat la continuïtat del tot el personal interí i el cessament en l’abús del personal contractat i en les seves condicions de treball.

l’Administració continua abusant del contracte de reforç per fer i desfer usant al personal com mercaderies, modificant jornades i horaris quan interessa i no reconeixent cap dret, sense donar transparència a les contractacions continuïtats. La modificació de la borsa d’interins ratificada per tots els sindicats excepte CCOO va donar lloc a l’aparició de grups de treballadors/es sense cap empara.

 

CCOO continuarem pressionant!

 

Ni els interins són treballadors de segona que poden cessar d’un dia per l’altre, ni els substituts són serfs sense horaris i sense drets!

 

 

Altres temes

CCOO hem exigit que s’avanci també en altres matèries programant grups de treball individuals per cada una.

  • Oposicions per tots els col·lectius, de rehabilitació i d’interior, que siguin periòdiques i dirigides a quèel personal interí pugui consolidar els seus llocs de treball, ja que els darrers procediments selectius han mostrat que el Departament de Justícia no fa prou esforços en aquest sentit.
  • Transparència en els oferiments en comissió de serveis i encàrrecs de funcions, i realització anual de concursos de trasllats i comandaments.
  • Inclusió del teletreball als centres penitenciaris.
  • Reconeixement d’autoritat a plens efectes. CCOO hem sol·licitat novament al Departament que insti al seu grup parlamentari al Congrés dels diputats a Madrid perquè doni suport a la modificació de la Llei Orgànica Penitenciaria que reconegui els treballadors penitenciaris com agents d’autoritat.

 

Barcelona a 29 de desembre de 2020

 

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT DE LA REUNIÓ EXTRAORDINARIA AMB LA DIRECTORA DE SERVEIS Y EL SECRETARI DE MESURES PENALS DEL 28/12/20202

US CONTINUAREM  INFORMANT!