CCOO AMB EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA DEL PARLAMENT

 

CCOO ENS VAM REUNIR AHIR AMB EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA DEL PARLAMENT JORDI OROBITG I LA PORTAVEU D’ERC EN LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA ANA BALSERA

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya,  en el marc de les accions que des de fa temps duem a terme en defensa de la jubilació anticipada i dels treballadors i treballadores penitenciàries, ens vam reunir ahir amb el president de la comissió de justícia del parlament de Catalunya Jordi Orobitg i la portaveu d’ERC en aquesta comissió Ana Balsera.

A tots dos els vam fer lliurament de l’informe de CCOO sobre la situació actual del sistema penal i de l’informe de CCOO sobre les agressions en el sistema penitenciari català.

 

FEU CLIC PER DESCARREGAR L’INFORME ACTUALITZAT DE CCOO SOBRE LA SITUACIÓ DEL SISTEMA PENITENCIARI CATALÀ 2022

 

FEU CLIC PER DESCARREGAR L’INFORME DE CCOO SOBRE LAS AGRESIONS AL SISTEMA PENITENCIARI CATALÀ EN 2021

 

 

CCOO VAM FER ESPECIAL INSISTÈNCIA EN EL TEMA DE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA

 

CCOO vam sol·licitar l’actuació d’ERC a tots els nivells, inclòs el grup parlamentari d’ERC en el Congrés dels Diputats i el Senat, en defensa de la jubilació anticipada dels treballadors i treballadores penitenciàries catalanes.

ERC es va comprometre explícitament a realitzar i secundar tots els actes possibles tant a Catalunya com en l’Estat.

Si bé el tema de la jubilació anticipada és el que més temps ens va ocupar, CCOO també vam tractar altres punts:

  • CCOO els vam recordar al president de la comissió i a la portaveu d’ERC que l’anterior consellera va deixar pràcticament desenvolupat un pla de redimensionament de plantilla que suposava un increment de centenars de places i que requereix de la corresponent partida pressupostària.
  • CCOO vam insistir en la greu situació en matèria d’agressions lliurant els nostres informes on es detallen de manera extensa les causes que les originen i les solucions que CCOO proposem.
  • CCOO vam defensar novament el reconeixement com a agent d’autoritat, sol·licitant que ERC, que va votar en contra de l’admissió a tràmit del projecte de llei de reforma de la LOGPque l’introdueix i que actualment es tramita en el congrés dels diputats, doni suport al projecte.
  • CCOO vam defensar que s’ha de millorar la situació de les dones preses, la qual cosa passa per la construcció d’un nou centre de dones a la Zona Franca i el tancament de la UMSde Brians 1. Això requereix recursos que necessàriament han d’incloure’s en la llei de pressupostos.
  • CCOO vam defensar que la circular 1/2022, que introdueix el protocol d’aplicació de mesures de contenció és molt millor que la 2/2021 a la qual va substituir.
  • CCOO vam defensar que hi hagi una única borsa d’interins de tècnics especialistes regulada exclusivament pel criteri d’antiguitat que acabi amb el despropòsit de múltiples borses, cadascuna regida per criteris diferents i al qualmés pintoresc.
  • CCOO vam defensar la promoció interna de C al B, que no està contemplada de manera explícita en el nou decret 14/2022 de promoció interna per a funcionaris de carrera, peròtampoc està exclosa.

 

CCOO CONTINUAREM AMB LES ACCIONS PER A ACONSEGUIR FINALMENT LA JUBILACIÓ ANTICIPADA I DEFENSAR ELS DRETS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES PENITENCIÀRIES CATALANES!

 

Barcelona, 23 de novembre de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE CCOO AMB EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

US CONTINUAREM INFORMANT!