CCOO DEFENSEM LA PROMOCIÓ INTERNA PER AL PERSONAL PENITENCIARI

 

CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, VAM SER L’ÚNIC SINDICAT QUE VA DEFENSAR AHIR EN MESA GENERAL LA PROMOCIÓ INTERNA PER AL PERSONAL PENITENCIARI

 

CCOO vam defensar la inclusió de places per als cossos que no puguin disposar d’ella segons el literal del decret de promoció interna decaigut

 

CCOO específicament VAM DEFENSAR I VAM EXPOSAR EN MESA GENERAL EL CAS DE PRESONS, amb 150 places en promoció interna al B/A2 aprovades en l’acord de 2006 i que MAI HAN SORTIT

 

Durant la reunió de Mesa General d’ahir es van negociar aspectes del nou decret que substituirà al 12/2022 que regulava la promoció interna extraordinària dels funcionaris de carrera per efecte dels processos d’estabilització i que ha decaigut per falta de suport parlamentari. Recordem que els decrets llei publicats pel govern han de ser aprovats en el parlament o decauen, que és el que ha passat amb el 12/2022.

El decret decaigut i el nou que el substituirà ofereixen en promoció interna a aquells cossos que tinguin un cos immediatament inferior amb igual especialitat un nombre de places igual al 45% de les places ofertes en estabilització.

En el cas concret de presons, entre d’altres, hi ha el cas del personal de tècnics especialistes C1 que per promocionar al B/A2 cal que s’hagin ofert places de B/A2 en estabilització. Com que no hi ha interins de grup B/A2 en lloc de comandament (tots els llocs de comandament són de doble entrada C1/A2) o de tècnic mitjà, no es va oferir cap plaça en estabilització i, per tant, no hi ha places perquè els tècnics especialistes C1 puguin promocionar, ja que el 45% de 0 places continuen sent 0 places. I això passa també amb altres col·lectius, penitenciaris i no penitenciaris.

Curiosament, UGT el sindicat que s’autodefineix falsament com «l’únic en representació de presons» no va obrir la boca en defensa de la promoció interna del personal penitenciari català, ni tampoc el va fer CATAC.

 

LA DISTRIBUCIÓ CONCRETA I NOMBRE DE PLACES OFERIDES A LA PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL SERÀ UN DELS TEMES A TRACTAR EN EL GRUP DE TREBALL

 

CCOO DEFENSAREM QUE LES PLACES OFERIDES A LA PROMOCIÓ INTERNA SIGUIN DE TOTS ELS COSSOS I/O CATEGORIES I NO NOMÉS DELS QUE HAGIN TINGUT PLACES EN ELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ

 

Barcelona, 5 de novembre de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA DEFENSA PER CCOO DE LA PROMOCIÓ INTERNA A PRESONS

US CONTINUAREM INFORMANT!

 

US CONTINUAREM INFORMANT!