CCOO DEMANEM A L’ADMINISTRACIÓ UNA REUNIÓ URGENT AL MÉS ALT NIVELL

 

CCOO,  donada la situació actual, considerem absolutament necessària la convocatòria d’una reunió extraordinària urgent i l’hem demanada per escrit a la Directora de Serveis del departament de Justícia, la Subdirectora General de RR.HH. del departament, el  Secretari de Mesures Penals i la Subdirectora General de RR.HH. de la SMPRAV. Les presons catalanes servei bàsic del Departament de Justícia continuen en la mateixa situació de crisis que fa uns mesos i s’han de dotar dels recursos humans i materials necessaris.

 

Apreciat senyor,

La situació de pandèmia continua i afecta a tothom per igual, interns i treballadors/es. Les darreres instruccions transmeses des de la seva Secretaria de Mesures Penals semblen obviar que la pandèmia continua amb brots actius en gran part del territori i que no només afecten els interns, pel que es desprèn de les mesures de la SMPRAV, sinó també als treballadors/es penitenciaris.

 

Per CCOO és del tot imprescindible la recuperació de les principals mesures de protecció pels treballadors/es i potenciar el vessant preventiu amb un pla específic per evitar noves crisis.

 

CCOO contactem directament amb vostè per tal de dur a terme una reunió urgent al més alt nivell del Departament de Justícia per  la urgentíssima necessitat d’abordar els següents temes:

  1. Recuperació de permisos especials eliminats i ampliació dels casos per deure inexcusable, incloent-hi mesures especials per majors de 60 com personal de risc.

 

  1. Dotació als centres d’EPI i EPP suficients tenint en compte l’augment de brots que poden incrementar el nombre de contagis les setmanes vinents.

 

  1. Manteniment i/o modificació dels horaris d’interior i recuperació d’horaris per tractament i oficines amb potenciació del teletreball.

 Segons ordres de la Secretària de Mesures Penals, els horaris d’interior anteriors a la crisi seran restablerts el dia 15 de setembre, sí o sí, sense tenir en compte la situació actual d’increment de contagis similar a la de fa uns mesos, i sense que sembli contemplar-se la possibilitat que els treballadors, la situació personal dels quals ho aconselli, puguin seguir amb l’horari compactat.

CCOO recordem que els horaris compactats no són cap premi temporal, sinó de mesures de seguretat sanitària justificades que pretenen minimitzar el contacte entre treballadors/es i que no impliquen cap reducció del servei prestat.

Tenint especial cura de la potenciació i dret al teletreball impulsada de manera desigual des de la mateixa administració, CCOO proposem establir un pla propi de teletreball als centres penitenciaris.

 

  1. Ampliació de les mesures de conciliació de vida familiar i laboral i l’eliminació del topall del nombre de canvis de serveis.

L’Administració es fa un fart de repetir el concepte de mesures de conciliació de vida familiar i laboral  però després rebutja d’ofici i de manera injustificada moltes de les peticions que fan els treballadors/es.

L’especial situació social pot donar situacions úniques que s’han de valorar amb humanitat i sentit comú. L’administració ha d’entendre que només col·laborant entre tots ens en sortirem, i que el primer i  imprescindible pas és no generar conflictes gratuïts amb els seus treballadors/es.

CCOO defensem que no es limiti el nombre de canvis de serveis, ja que en molts casos és l’única mesura de conciliació, i l’Administració no perd, ja que les incidències són nul·les.

 

  1. Continuïtat de tot el personal contractat

El nombre de baixes en tots els centres continua sent molt superior al nombre de reforços i substitucions. És absolutament primordial que no se cessi cap ni un dels companys/es contractats/des, ja que d’altra manera no es podran garantir els serveis mínims. Recordem a la SMPRAV i al departament, que després de mesos de suspensió de les llicències i permisos, el període de petició i gaudiment de dies i vacances continua al setembre i continuarà fins a finals d’any als seus màxims.

 

  1. Pla específic per la realització de proves PCR preferents i prioritàries per personal afectat al mateix centre de treball o la mútua de treball, i proves serològiques per tota la plantilla.

Les incidències continuen acumulant-se dia rere dia la qual cosa implica posar en risc la vida dels treballadors/es i dels seus familiars. La manca de lògica en els criteris i forma de prendre decisions de Salut i Justícia s’ha d’acabar i s’ha de garantir l’accés a les proves a tothom.

És absolutament necessari ser considerats com col·lectiu prioritari per les futures vacunes, ja que treballem amb un col·lectiu vulnerable.

 

  1. Abús del ja gastat concepte de les “necessitats de servei” per part de les direccions com a manera de justificar les seves abusives denegacions.

CCOO instem a què la SMPRAV aturi aquest abús de les “necessitats de servei” per no autoritzar peticions absolutament legitimes i lògiques dels treballadors/es penitenciaris. El discurs d’agraïment pels esforços fets necessàriament ha d’anar acompanyat pels fets i no quedar-se només en paraules buides.

 

Aquests entre altres temes pendents des de fa mesos, i fins i tot anys, cal abordar-los i fer-ho de manera especialment  urgent!

 

Cal estabilitzar i prorrogar la contractació de tots els reforços, obrint de manera real la borsa d’interins i incorporant als darrers treballadors/es, sense recórrer a nyaps vergonyosos com l’abominable procés sense garanties que s’ha realitzat aquest estiu i que encara continua.

No es acceptable que ara facin fora a treballadors/es absolutament imprescindibles i es torni a la precarietat més absoluta en els serveis, denegant dies, atemptant contra la seguretat dels treballadors/es fent-nos treballar sols, i que fins i tot vulneren els protocols de seguretat més bàsics.

D’altra manera, en cas que no es mantinguin les substitucions i contractacions, la conclusió lògica pels treballadors/es serà que la contractació d’aquest darrer contingent de personal va ser per què altres, que no són precisament els treballadors/es dels centres penitenciaris, tinguessin unes vacances tranquil·les.

 

Aclarir i actualitzar el pla d’acció és del tot imprescindible per evitar els desastres que es van produir durant l’inici de la pandèmia.

La interlocutòria aconseguida per CCOO al TSJC i a la Inspecció de Treball forçant a l’Administració a la realització de proves PCR als treballadors/es, donar-nos equips de protecció i prendre altres mesures de seguretat, eren clares i taxatives: CAL POTENCIAR LES MESURES DE PREVENCIÓ!

El perill no ha passat i molts treballadors/es continuen d’una manera o d’una altra afectats/des pel COVID!

 

 

Barcelona a 08 de setembre de 2020

 

CCOO DEMANEM UNA REUNIÓ URGENT AL MÉS ALT NIVELL AMB EL DEPARTAMENT

US CONTINUAREM  INFORMANT!