CCOO DEMANEM LA PRÒRROGA DE TOTS ELS INTERINS I AMPLIACIÓ DE PLANTILLES

 

CCOO, 1a FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, EXIGIM LA CONTINUÏTAT DE LA TOTALITAT DELS INTERINS QUE FINALITZAVEN CONTRACTE AL SETEMBRE, L’AMPLIACIÓ URGENT DE PLANTILLES ALS CENTRES I LA CONVOCATÒRIA DE TOTS ELS GRUPS DE TREBALL DE NEGOCIACIÓ I SEGUIMENT

 

CCOO sol·licitem la pròrroga de les contractacions d’interins i l’ampliació dels reforços fins a cobrir la totalitat de les incidències, i que es comenci a aplicar de manera anticipada l’ampliació de plantilla, imprescindible en totes les àrees.

 CCOO considerem que la cobertura de baixes, encara que va millorar gràcies a l’obertura de borsa i l’acord del 22 de març, és encara insuficient.

Les baixes sempre s’haurien de cobrir al 100%, cobrint també els forats que s’han anat deixant buits tots aquests anys.

CCOO hem contactat amb l’Administració i hem tornat a reclamar als màxims responsables a la Secretaria de Mesures Penals que es prorrogui al personal interí que estava contractat fins a setembre, i que es contracti al personal disponible que va superar els procediments per ser inclosos en la borsa de treball.

Hem recordat que els centres penitenciaris venim d’una retallada d’anys que no es resol amb unes substitucions, sinó que cal una ampliació de personal en tots els centres i àmbits, establint un nou calendari de realització d’oposicions i nous procediments selectius que estabilitzin la prestació dels serveis és prioritari. I per descomptat, amb els corresponents concursos de trasllats i de comandaments periòdics que acabin amb anys i anys d’irregularitats.

El darrer Acord del 22 de març, que recordem que només obliga a l’Administració, implica una ampliació mínima reconeguda d’ almenys 350 persones que no pot esperar més.

Les plantilles, com ja ha reconegut l’administració, estan infradotades des de fa anys i s’han vist novament minvades per l’increment d’incidències i incapacitats no cobertes d’una plantilla maltractada i envellida.

 

CCOO VAM SER EL SINDICAT QUE VAM LLUITAR I EXIGIR L’OBERTURA DE LA BORSA FINS ACONSEGUIR-HO A L’ACORD DEL 22 DE MARÇ

 

CCOO CONTINUAREM SENT L’ÚNIC SINDICAT SI CAL QUE HA SOL·LICITAT NOVAMENT LA INCORPORACIÓ DE TOTES LES PERSONES DISPONIBLES DEL SEGON I TERCER TORN DEL PROCÉS D’OBERTURA DE LA BORSA DE TÈCNICS ESPECIALISTES I LA CONVOCATÒRIA DE NOUS PROCESSOS.

 

 

CCOO, addicionalment, hem sol·licitat la convocatòria de reunió urgent de la comissió de seguiment, del Grup de Medi Obert, i del grup del Grup de Treball per tractar els temes pendents i les necessitats urgents del col·lectiu penitenciari que ja vam plantejar, el passat 18 de juliol de 2023,  al secretari de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima i al nou director general d’Afers Penitenciaris, amb un dossier de més de 20 pàgines on desenvolupem una part important dels problemes que sofrim el personal penitenciari i de les nostres reivindicacions (feu clic per descarregar-lo):

 • Agressions
 • Jubilació Anticipada
 • Redimensionament de plantilles i increment de personal
 • Borsa de Treball de Tècnics Especialistes
 • La situació de les oficines
 • La vergonya dels procediments ATRI
 • Model de Medi Obert
 • La situació de les dones privades de llibertat a Catalunya
 • Equiparació salarial i desaparició de dobles escales
 • Vestuari
 • Formació
 • Teletreball
 • Millores específiques proposades per CCOO:
  • Retributives específiques del col·lectiu
  • Promoció
  • Horaris
  • Pla d’ampliació de plantilles i millores generals
  • Personal d’àmbit interior
  • Personal d’oficines
  • Personal de tractament
  • Salut laboral i prevenció de riscos
  • Infraestructures
  • Millores d’elements de seguretat
  • Política penitenciària
  • Medi ambient i sostenibilitat

 

Barcelona, 25 d’agost de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA PETICIÓ DE CCOO  A L’ADMINISTRACIÓ DE LA CONTINUACIÓ DELS INTERINS, AMPLIACIÓ DE PLANTILLA I REUNIONS DELS GRUPS DE TREBALL

US CONTINUAREM INFORMANT!