DARRERES INFORMACIONS CONTINUÏTAT D’INTERINS I CONCURS DE COMANDAMENTS

 

CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, EXIGIM LA PRÒRROGA DE TOTS ELS INTERINS I QUE ACCELERIN LA RESOLUCIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

 

 

A les preguntes i exigències realitzades per CCOO el passat 25 d’agost (feu clic), l’Administració ens respon que prorrogarà 70 dels 95 interins/es que tenien data de cessament el 15 de setembre. També sembla que l’Administració vol prorrogar la totalitat dels interins/es que cessen el 30 de setembre. Els 25 interins/es cessats el 15 de setembre, es preveu que siguin majoritàriament contractats al mes d’octubre.

 

CCOO HEM DEMANAT QUE ELS NOUS CONTRACTES D’INTERINS DE L’ÀMBIT D’INTERIOR SIGUIN MÉS LLARGS, I COM A MÍNIM DE TRES MESOS!

 

CCOO hem contactat amb els màxims responsables de la Secretaria de Mesures Penals en matèria de recursos humans per EXIGIR LA CONTINUÏTAT DE TOTS i recordar que no només han de prorrogar a tothom, sinó que haurien d’ampliar les contractacions amb el personal disponible que van participar en el darrer procés d’obertura de borsa i ampliar el nombre de candidats.

Les necessitats el dia d’avui ja estan més que justificades: envelliment de la plantilla amb increment del nombre d’incapacitats i jubilacions, dèficit estructural de personal en tots els centres penitenciaris, un acord d’increment net de plantilla d’un mínim de 350 treballadors, que aviat hauran de concretar, entre altres factors.

 

CCOO TAMBÉ HEM EXIGIT UN PLA DE XOC URGENT, AMB INCREMENT NET DE PERSONAL, PELS DEPARTAMENTS DELS CENTRES PENITENCIARIS CATALANS AMB MÉS CONFLICTIVITAT!

 

CCOO CONTINUAREM PRESSIONANT EN TOTES LES REUNIONS A L’ADMINISTRACIÓ FINS QUE ENTENGUI QUE HA DE COBRIR TOTES LES INCIDÈNCIES I INCREMENTAR LES PLANTILLES

 

 

DARRERES INFORMACIONS CONCURS COMANDAMENTS

 

 

Addicionalment, CCOO també hem tornat a demanar a l’Administració que acceleri al màxim els tràmits del concurs de comandaments, recordant que s’ha de resoldre tot abans de la publicació del concurs de trasllats per alliberar el màxim de places de llocs base.

L’Administració ens ha comunicat que tenen voluntat de complir el calendari, i que tal com CCOO vam informar al juliol (feu clic), esperen publicar la següent fase del procés (llista de mèrits provisional) aquest setembre.

Barcelona, 6 de setembre de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA INFORMACIÓ SOBRE LES DARRERES INFORMACIONS INTERINS I CONCURS COMANDAMENTS 06/09/2023

US CONTINUAREM INFORMANT!