CCOO DEMANEM MESURES D’APLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE  FUNCIÓ PÚBLICA D’AVUI

 

Avui divendres 16 d’octubre la Secretaria D’Administració i Funció Pública ha publicat una Resolució sobre l’aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

L’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO hem enviat un escrit al Secretari de Mesures Penals demanant la seva aplicació immediata.

 

Benvolgut Sr.,

 Avui, divendres 16 d’octubre de 2020, la Secretaria D’Administració i Funció Pública ha publicat una Resolució sobre l’aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya, que es de aplicació al personal de la Secretaria de Mesures Penals.

La SMPRAV necessàriament ha d’adaptar la resolució de Funció Pública al mitjà penitenciari pel qual CCOO sol·licitem que la SMPRAV el realitzi mitjançant una nova instrucció que reculli de manera efectiva i real els punts recollits en la resolució.

Al punt 2, la resolució de F.P. diu:

2.- El règim de prestació de serveis en la modalitat exclusiva de teletreball té caràcter prioritari i únicament es poden prestar serveis presencials quan, per la naturalesa de l’activitat, no es puguin dur a terme en la modalitat de teletreball.[…]

 

CCOO fa setmanes que demanem que es prenguin mesures efectives en matèria de teletreball, especialment per al personal de tractament i d’oficines, i que es convoqui un grup de treball específic per a negociar-les i discutir-les, sense que l’Administració hagi fet encara el menor cas.

Per això sol·licitem que es convoqui el grup de treball i es prenguin amb caràcter immediat mesures efectives en matèria de teletreball

Recordem a la SMPRAV que Funció Pública ha anul·lat els punts 5.1 i 5.2 de la seva Instrucció 6/2020 que fixava límits setmanals en les jornades de teletreball, pel que ara mateix no hi ha cap límit. Seria absurd i incongruent que nostra SMPRAV, fins ara completament adversa al teletreball, mantingués els seus criteris restrictius.

El tercer paràgraf del punt 2 de la resolució de F.P. diu:

[…]Per al personal que, per la naturalesa de la seva activitat, no pugui prestar serveis en règim de teletreball, els plans de contingència departamentals han d’habilitar fórmules de reorganització interna i flexibilitat horària als efectes de minimitzar riscos per a la salut del personal […]

 

És clar que la flexibilitat horària s’ha d’aplicar de manera extensiva i a tots els nivells, aquesta vegada sense limitacions, I TAMBÉ AL PERSONAL PENITENCIARI.

Per això CCOO sol·licitem:

 

  1. Que es permetin fer els canvis de servei de manera il·limitada i indefinida mentre la situació d’emergència subsisteixi i que posteriorment, quan la situació es normalitzi, els realitzats no comptin per al total general de l’any.

 

  1. Que s’ampliïn el període de gaudi dels dies d’assumptes propis i compensació de festius de 2020 a tot l’any 2021.

 

  1. Que es permeti l’acumulació de serveis matí-tarda-nit per efecte d’un canvi, ja que això redueix la presència diària dels treballadors/es.

 

  1. Que els horaris de tractament i oficines tornin a la situació del període d’alarma i es conformin grups separats, tenint ara en compte l’obligació de la SMPRAV d’establir de manera extensiva el teletreball en tots dos col·lectius, reduint al mínim la presència efectiva en el centre i augmentant així la seguretat.

 

  1. Que es mantingui l’entrada i sortida escalona dels centres penitenciaris catalans anul·lant qualsevol mesura restrictiva que de facto la redueixin o dificultin.

 

Addicionalment i com a mesura d’augment de la seguretat personal dels treballadors i treballadores penitenciàries catalanes, CCOO exigim que es cessi de distribuir i es substitueixi el material sense homologar ni cap garantia sanitària, i es faci lliurament de manera periòdica i contínua de màscares FFP2 homologades a tots els treballadors.

El lliurament al personal de màscares tèxtils sense cap homologació, ni tan sols la UNE0065:2020, que va ser una mesura d’emergència presa el mes d’abril passat, és una autèntica barbaritat que implica que fins ara el personal penitenciari català ha estat exposat al perill del virus en la desprotecció més completa. Si les famílies dels interns reben màscares quirúrgiques homologades per què els treballadors i treballadors penitenciaris no?

 

CCOO hem exigit en solitari i des de fa mesos el lliurament d’aquest material de protecció homologat, aconseguint una interlocutòria del TSJC i una resolució de la Inspecció de Treball.

 

CCOO avisem que continuarem amb la lluita en defensa de la protecció de tots els treballadors penitenciaris catalans arribant als extrems que faci falta.

 

Així mateix CCOO sol·licitem que s’apliqui de manera immediata i amb caràcter general especialment el segon paràgraf del punt 7 de la resolució, així com la resta de mesures en favor del personal amb menors o persones dependents a càrrec i que citem:

[…]En el cas que, per la naturalesa de les funcions del lloc de treball, no es puguin prestar serveis en règim de teletreball s’aplicaran els sistemes de flexibilitat horària, règim de torns, fixació d’horaris especials, adaptació funcional o atribució temporal de funcions previstes a les Instruccions 5 i 6/2020 d’aquesta Secretaria. Si tot i així no resulta possible l’adequada atenció de la persona en situació de dependència o del menor a càrrec, s’autoritzarà el permís per conciliació a què fa referència el punt 8.2 de la Instrucció 5/2020, amb les mateixes condicions i requisits que s’hi estableixen. Aquest permís retribuït es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball sempre que s’acrediti que no pot atendre’s adequadament la persona en situació de dependència o el menor a càrrec.

Això implica l’anul·lació de la política en matèria de flexibilitat horària per menor o persona dependent a càrrec injustament restrictiva que s’ha estat aplicant fins ara als treballadors i treballadores penitenciaries

 

És molt urgent que les mesures de conciliació de vida familiar i el teletreball s’implantin als centres penitenciaris per poder fer front a la situació amb les millors garanties, maximitzant el vessant preventiu, minimitzant els riscos de contagi i fent front a la nova realitat.

 

La SMPRAV i el Departament de Justícia no poden seguir discriminant als treballadors i treballadores penitenciàries, donant-nos un tracte desigual a la resta de personal de la Generalitat.

 

Barcelona a 16 d’octubre de 2020

DESCARREGA EN PDF LA NOTA SOBRE EL ESCRIT ENVIAT AL SMPRAV

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA D’ADMINISTRACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

US CONTINUAREM  INFORMANT!