CCOO DEMANEM PRIORITAT DE VACUNACIÓ PEL PERSONAL PENITENCIARI!

Ahir, 23 de desembre, CCOO vam sol·licitar una prèvia a l’inici de la reunió del Grup de seguiment de la COVID per exigir als responsables del Departament de Justícia i de la Secretaria de Mesures Penals que s’inclogui de manera urgent al personal penitenciari en la primera etapa de vacunació, dintre del primer grup que s’iniciaria el pròxim 27 de desembre.

CCOO vam exigir al secretari de Mesures Penals, Amand Calderó i a la plana major del Departament, que defensessin davant de Sanitat i del PROCICAT la inclusió del personal penitenciari i de manera extremadament urgent la dels tècnics especialistes en Serveis Penitenciaris que treballen o poden ser assignats a unitats COVID per formar part del col·lectiu inclòs en el document del Ministerio de Sanidad “Estrategias de vacunación frente a COVID-19 en España” (actualitzat a 18 de desembre de 2020).

Benvolgut Sr/Sra,

Com coneixen, fa uns dies que s’ha publicat el Document tècnic sobre l’estratègia de vacunació, i veient que no estan iniciant cap tràmit ni cap comunicació tal com s’està fent amb altres col·lectius.

CCOO, en representació del personal penitenciari, li manifestem i requerim la seva intervenció per defensar la inclusió del personal penitenciari amb urgència i de manera prioritària.

Al document, es manifesta que s’oferirà la vacunació de manera preferent a les persones incloses als següents grups:

 

1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes

 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.

 3. Otro personal sanitario y sociosanitario.

 4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas

 Las primeras dosis disponibles se utilizarán para vacunar al grupo 1 y 2 en ese orden y, tras completar estos grupos y en la medida que haya más disponibilidad de dosis, se vacunará a los grupos 3 y 4.

ESPECIFICANT AL GRUP 2 ELS SEGÜENTS MATISOS:

Grupo 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.

 Personal en el ámbito sanitario que trabaja de cara al paciente, en los siguientes entornos (incluidos los que desempeñan otras funciones distintas a la prestación de servicios sanitarios -administrativo, limpieza, voluntariado, estudiantes, etc.)

      –Unidades, consultas o circuitos COVID.

Com bé saben, els centres penitenciaris disposen i tenen en funcionament unitats COVID, infermeries i de manera específica cal destacar la situació del Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa. Ahir mateix va reconèixer 50 positius en interns que continuen als centres. És absolutament clar que el personal que presta serveis o pot prestar serveis a les unitats i circuits covid ha d’estar inclòs en aquest grup 2, dins de la primera etapa de vacunació de manera urgent, recordi que actualment 70 treballadors/es han donat positiu.

És vostè, i sota la seva responsabilitat com màxim responsable, qui ha de defensar i exigir la inclusió immediata del personal penitenciari. Tot i que ja ens ha reconegut que considera que el personal mencionat hauria d’estar inclòs, cal que inicií les gestions oportunes i traslladi als òrgans corresponents el més urgent possible la inclusió i prioritat en vacunació del col·lectiu al qual representa.

Aprofitem per donar-li trasllat d’un escrit del personal del Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa, que sol·liciten estar inclosos en aquest grup 2 i estan observant com sorprenentment per personal sanitari s’estan iniciant els preparatius per iniciar aquest 27 de desembre la campanya de vacunació i com el director assistencial els hauria comunicat que no se li ha sol·licitat res al respecte i que no estaria prevista la inclusió del personal penitenciari, tot i treballar als mateixos espais i amb els mateixos interns.

CCOO li recordem que és obligació de la Secretaria de Mesures Penals i del Departament de Justícia defensar la salut i la prevenció dels seus treballadors i treballadores i garantir el compliment d’aquest document tècnic sobre l’estratègia de vacunació.

Barcelona a 24 de desembre de 2020

DESCARREGA EN PDF LA PETICIÓ DE CCOO DE PRIORITAT PER LA VACUNACIÓ DEL PERSONAL PENITENCIARI

DESCARREGA EN PDF LA PETICIÓ DE LA SECCIÓ SINDICAL DEL P.H.P.T.

US CONTINUAREM INFORMANT!