REUNIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ 23/12/2020

 

 

El Secretari de Mesures Penals inicia la reunió informant-nos de la situació actual amb relació als contagis per COVID en el mitjà penitenciari. Segons les seves dades, amb data de 23 de desembre tenim uns 70 professionals i una cinquantena d’interns positius, i per a sorpresa nostra, manifesta amb la desimboltura més gran que aquestes xifres serien fins i tot bones en comparació amb la incidència de la malaltia en altres àmbits.

Els sindicats hem replicat que aquestes xifres són altíssimes i demostren que les mesures preventives actuals són insuficients i haurien de millorar, sol·licitant mesures reals i efectives que permetin reduir la mobilitat i l’exposició dels treballadors, que estem en la majoria dels casos condemnats a treballar en espais tancats.

Respecte a la reiterada sol·licitud de realització de proves massives a la plantilla i als interns, ens anuncien que estan a punt de tancar amb Salut un nou test massiu, que s’espera realitzar durant el mes de gener, depenent de la decisió exclusiva de Salut que les proves de realitzar siguin PCR, serològiques o les dues.

També hem demanat que a hores d’ara de la pandèmia i amb una tercera ona sumada a una segona es lliurin màscares FFP2 a tot el personal, ja que continuar subministrant les màscares no homologades actuals és una absoluta irresponsabilitat que podria portar conseqüències desastroses.

Propostes per a Interior

L’Administració accepta la liberalització de canvis mentre subsisteixin les condicions actuals, però es nega en rodó a permetre acumulacions de 24 hores per a aquells treballadors que voluntàriament ho desitgin fer amb canvis. S’escuden en raons hipòcrites de presumpte cansament en el cas de treballar 24 hores. En canvi si treballes una tarda-nit (17,5 hores) no hi ha problema. La seva preocupació per la nostra salut és realment commovedora.

Propostes per a Tractament

L’Administració posa com a excusa a la proposta horària transmesa per les organitzacions sindicals que la plantilla es divideixi en dos grups separats, que les direccions dels centres veuen terribles inconvenients, i que no poden acceptar una pèrdua de recursos humans que afectaria greument el servei.

El subdirector de tractament manifesta que les mesures de protecció instal·lades en les oficines han estat costoses i funcionen de meravella, i trasllada una nova proposta horària, que novament no té cap lògica ni sentit, que NO hem acceptat i que només podem qualifiquem d’absurda

La proposta, rebutjada de pla pels sindicats, és que el que vulgui voluntàriament i de manera temporal es passi al torn de tarda i se li regalarà un caramel de 8,5 hores de treball no presencial. Les franges horàries inventades pel subdirector general serien les següents:

Medi Ordinari
4 x jornades de 14.00 a 19.30
1 x jornada de 13.00 a 20.00
08.30 hores de treball no presencial
(màxim 50% del personal)

 

Medi Obert
4 x jornades de 17:00 a 22.30
1 x jornada de 08.00 a 15.00
08.30 hores de treball no presencial

 

Els que no volguessin voluntàriament adoptar un torn de tarda, es quedarien l’igual. Ni 8,5 hores de treball no presencial, ni franges flexibles, ni res de res. Amb les mampares sembla que al matí ja és suficient.

El Subdirector manifesta que el problema és que no es poden organitzar els mitjans tecnològics disponibles… excepte curiosament per al que passi voluntàriament a la tarda.

Els sindicats ens hem negat en rodó proposant que el treball en mòduls sigui presencial i la resta (confecció d’informes, reunions dels equips, etc.) sigui no presencial.

Hem quedat emplaçats per a tornar a tractar el tema en la pròxima reunió.

Propostes per a Oficines

A petició de la Subdirecció General d’RR.HH. els gerents dels centres diuen que no hi ha risc per a la salut i que els treballadors i treballadores d’oficines els han manifestat que volen quedar-se com estan. Addueix a més que l’entorn virtual domèstic no permet dur a terme totes les tasques.

Presenta tres propostes:

Opció A
4 jornades presencials de 8 hores

(31,5 hores presencials)

Presència obligatòria 09.00 a 14.00
Presència flexible 07.30 a 09.00 y
14.00 a 17.00
1 jornada no presencial 5,5 hores no presencials

 

Opció B
Mateix horari amb major flexibilitat horària d’entrada i sortida

 

Opció C
Canvi voluntari de matí a tarda.

.

Els sindicats hem contestat que les presències de 8 hores de l’opció A són absurdes i que la franja de treball no presencial hauria de ser com a màxim de 7,5 hores, deixant la franja presencial diària també en 7,5 hores.

És inadmissible que l’Administració vulgui aprofitar el Pisuerga de la pandèmia per a ficar les tardes per a oficines i tractament encara que sigui de manera voluntària.

L’Administració diu que ha pres nota de les nostres objeccions i propostes i manifesta que presentarà una nova proposta seva en la pròxima reunió.

Barcelona a 24 de desembre de 2020

 

 

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT CONJUNT DE LA REUNIÓ DE MESURES CONTRA LA COVID DE 23 DE DESEMBRE DE 2020

US CONTINUAREM INFORMANT!