CCOO ENS REUNIM AMB LA SECRETARIA PER PLANTEJAR LES INDETERMINACIONS EN L’ELECCIÓ D’ÀMBITS FUNCIONALS I TERRITORIALS PER INTERINS

El passat 8 d’agost de 2019 l’Administració va publicar per sorpresa i en ple període de vacances una nota adreçada a totes les persones integrants de la Borsa de treball de personal del cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris, per tal d’optar a la nova estructura de la Borsa pactada en la modificació de data 25 de juny de 2019 de l’acord base sobre la regulació del 12 de juliol de 2006.

CCOO continuem en DESACORD amb la modificació de l’Acord de 2006. L’Administració, amb la col·laboració d’Ugt, Csif, Catac i Csc, ha obligat que tots els interins que vulguin continuar constant a la llista d’interins hagin de donar resposta a la modificació de condicions de la Borsa d’Interins de Tècnics Especialistes.

CCOO per tal d’aclarir els dubtes més que raonables en relació a un procés opac i ple d’incongruències, ahir ens hem reunit amb la Sots Directora General de RR.HH de la Secretaria per tal d’aclarir conceptes que han generat infinitat de dubtes i activat totes les cauteles del col·lectiu d’interins, i que afirmen haver generat més de 400 trucades telefòniques a la Secretaria.

 1. Primer de tot, CCOO hem demanat que s’ampliï un termini que considerem absolutament insuficient.
 1. CCOO hem demanat que es publiqui amb urgència per part de la Sotsdirecció General un escrit amb aclariments de tots els dubtes suscitats entre els companys i dels efectes del procés en curs.

 NO ÉS ADMISSIBLE QUE L’ADMINISTRACIÓ USI ALS SINDICATS PER A FER LA TASCA QUE LI CORRESPON A ELLA, AMB L’AFEGIT QUE L’ADMINISTRACIÓ PODRÀ DESDIR-SE DEL QUE ENS HA DIT DE PARAULA QUAN LI DONI LA GANA.

 1. CCOO hem sol·licitat que s’obri un període d’esmenes per possibles incidències en relació a la presentació de sol·licituds relatives a la borsa.
 1. Respecte als funcionaris de carrera es preveu que ben aviat, durant aquest setembre, s’ofereixin les vacants en comissió de Serveis. L’Administració intentarà que aquest procés de comissions de servei, previ a qualsevol altre, estigui finalitzat a final de mes. Les places restants serien les ofertes al personal interí que voluntàriament optessin.

Respecte als funcionaris interins, l’Administració ha comunicat els següents aclariments a requeriment nostre:

 • Respecte als interins de la borsa en vacants que renunciïn voluntàriament a la seva plaça, se’ls oferiran en primera instància únicament vacants, és a dir, llocs buits i no reservats, en les àrees funcionals i territorials triades. Ara indiquen, tot i no constar en cap modificació que el funcionari interí no estarà obligat a acceptar la plaça oferta sinó que podrà rebutjar aquesta plaça i romandre en la seva. En una segona instància s’oferirien places reservades deixades lliures pels funcionaris que se’n vagin en comissió de Serveis. Aquestes places són insegures, ja que el funcionari podrà renunciar a la seva comissió i tornar a la seva plaça en qualsevol moment així que novament el funcionari interí serà enterament lliure d’acceptar aquest tipus de plaça o no.
 • La renúncia del funcionari interí en plaça estructural per expectatives d’altres opcions es guardarà, de manera que al llarg del temps estan valorant que es puguin anar oferint places, sempre tenint en compte l’oferiment previ al personal funcionari. Aquestes serien d’acord a les preferències marcades, podent sempre renunciar a acceptar-la i així mantenir-se en la seva vacant actual.
 • Les preferències d’àrees funcionals i territorials s’han d’ordenar posant números de preferència en cadascuna, amb el 0 si no es desitja aquesta àrea funcional o territorial i de l’1 al 5 per als àmbits.
 • Es pot puntuar àmbits amb el mateix valor, per exemple posar un 1 en dues àrees territorials, un 2 en altres dos, i un 0 en el cinquè. L’Administració tractarà els àmbits amb igual número de preferència de manera indistinta.
 • Es poden deixar els números de preferència dels àmbits territorials i funcionals sense emplenar, però en tal cas l’Administració tractaria tots els àmbits com a indistints, és a dir, que el funcionari no té preferència i els accepta tots per igual, siguin els que siguin.
 • No presentar el formulari implica poder quedar-se fora de la bossa quan se cessi en la vacant.
 • L’Administració acceptaria publicar al final del termini un llistat d’incidències del procés, de manera que cada funcionari interí pogués comprovar si hi ha hagut algun error o si el formulari ha arribat o no. CCOO hem sol·licitat que tots els funcionaris implicats puguin comprovar de manera individual en la intranet la transcripció per l’Administració del seu formulari de manera que pugui comprovar que s’han transcrit de manera correcta i no hi ha errors.

 

RESPECTE A LA CONTINUÏTAT DELS INTERINS AMB DATA DE CESSAMENT 15 SETEMBRE:

 CCOO hem sol·licitat la necessitat de la continuïtat de tots els interins i l’ampliació de les contractacions de personal, que són absolutament imprescindibles als centres penitenciaris. L’Administració comunica que a ara com ara no pot donar xifres de continuïtat, però si ens informa que el nombre d’incapacitats temporals en interior han augmentat. Ens informen que esperen poder contactar i comunicar individualment als treballadors afectats durant la setmana vinent.

 

CCOO DEMANEM LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS D’AMPLIACIÓ DE PERSONAL:

Aquest estiu gairebé s’ha esgotat la borsa d’interins disponibles, tenint en compte la necessitat continuada de cobertura dels serveis i les carències de personal i substitucions als centres penitenciaris, CCOO hem sol·licitat a l’Administració que convoqui un nou acte al CAR, ja que encara no tenim oferta publica aprovada, amb els darrers 300 aspirants disponibles. L’Administració confirma ser coneixedora d’aquesta realitat, i valorarà  de seguida aquesta necessitat.

 

PER A QUALSEVOL ALTRA CONSULTA, TRUQUEU A l’ADMINISTRACIÓ.

 

D’altra banda, resulta curiós que avui mateix, UGT publiqui una nota amb similituds de punts i aclariments que vam tractar ahir amb la Subdirecció General de RR.HH. en una reunió realitzada en solitari, exclusivament a petició de CCOO, ja que cap sindicat més que el nostre la va demanar.

Seria més que preocupant que la Subdirecció General pogués filtrar a un sindicat les converses de la reunió que CCOO vam mantenir  i no seria difícil entendre per què i amb quina intenció.

Siguin quins siguin els manejos i batibulls que puguin haver entre l’Administració i un sindicat, nosaltres seguirem i continuarem defensant als interins i a tots els altres companys sobre la base del PRINCIPI DEL QUÈ SIGUI MILLOR PER A TOTS i no d’interessos propis enllaçats de manera malaltissa i fosca amb l’Administració.

CCOO NO HEM SIGNAT LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE BORSA de 2006 perquè és UN DESASTRE I UNA VERGONYA

A l’inrevés que uns altres, CCOO ni li farem el treball brut, NI LI SIGNAREM A L’ADMINISTRACIÓ RES QUE PUGUI SIGNIFICAR EL MÉS MÍNIM PAS ENRERE PEL COL·LECTIU.

Barcelona a 04 de setembre de 2019

 

DESCARREGUEU EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO AMB LES ACLARACIONS DE LA SECRETARIA DE MESURES PENALS SOBRE L’ELECCIÓ D’ÀMBITS

US CONTINUAREM INFORMANT!!