CCOO EXIGEIX LA RECUPERACIÓ INTEGRA DEL TRANSPORT I EL COMPLIMENT DELS ACORDS

Reunió extraordinària de transports: Assisteixen per part de l’Administració el Director de Serveis, el Director General i el Subdirector General de RR.HH i Econòmics. Per la part social, les organitzacions sindicals.

La Direcció general inicia la reunió comunicant la finalització temporal (fins que resolgui la futura licitació) del servei de transports d’autobusos de Barcelona a Brians 1/Brians 2 i Joves/Quatre Camins pel pròxim 1 de gener. També ens trasllada que a partir de l’11 de gener finalitzarien per la resta de centres penitenciaris, Mas d’Enric i Puig de les Basses.

L’Administració s’excusa, culpabilitzant novament la situació política, i informa a la part social del següent:

  • Que no han trobat cap manera de mantenir els contractes de transport amb el servei d’autobusos tal com s’estava prestant actualment.
  • Que esperen que es resolgui la licitació del nou contracte de transports restablint el compliment de tots els Acords entre juny i juliol del 2018.
  • Que seran els propis qui prestaran el servei de transport des de la parada de transport públic al centre i viceversa en els diferents horaris de prestació dels serveis.
  • Que han contractat un propi pel centre penitenciari Mas d’Enric i un altre per Puig de les Basses.
  • Que a partir del dia 1 de gener pagarà la despesa dels tiquets de transport als treballadors que tinguin dret (contra el lliurament del títol de transport usat) que autoritzaria la interventora.

CCOO denunciem la ineficàcia i la incompetència de l’Administració, que després de dos mesos i coneixent la situació, no ha sigut capaç de tancar ni un contracte menor per poder garantir el compliment dels Acords que signa, i que ni tan sols ha publicat la futura licitació.

CCOO denunciem que l’Administració, responsable de la gestió, cal que inicií un procediment de depuració les responsabilitats que s’hagin derivat fruit dels incompliments contractuals de les empreses adjudicatàries, i de la seva lamentable gestió.

CCOO exigim que el pagament de les despeses de l’ús del transport públic siguin abonades a TOTS els treballadors penitenciaris, i no només a uns quants, i que l’administració ho comuniqui formalment de la manera més urgent possible. I ho ha de fer sense cap discriminació, emparant-nos en els Acords del
personal penitenciari generals de condicions de treball, garants de la prestació del servei, i els acords específics de tancament de centres (tancament de l’antic C.P. de Joves Trinitat, C.P. Girona, C.P. Tarragona i el C.P. d’Homes de Barcelona).

CCOO ens hem aixecat de la mesa de negociació i hem comunicat a l’Administració que considerem completament inadmissible qualsevol retallada de transport per temporal que pugui ser. Seleccionar a quins treballadors es donen els títols de transport en comptes d’autoritzar-los per tots els treballadors sense distincions és, a més a més, afegir insult a la injúria d’una retallada injusta.

CCOO hem denunciat el perjudici que suposa aquest nou error, que recau sobre un col·lectiu que portem anys patint maltractes i atacs de manera indiscriminada. Informem que a més d’exigir títols de transport per a tots, prendrem totes les mesures legals i sindicals al nostre abast per combatre una mesura injusta i barroera, però sobretot il·legal a la llum dels acords subscrits.

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!!