CCOO EXIGIM QUE ES REFORCI EL PERSONAL DELS CENTRES PENITENCIARIS JA!!

 

CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, DEMANEM LA CONTRACTACIÓ IMMEDIATA DE TOT EL PERSONAL DISPONIBLE!

 

El passat divendres, 16 de juny de 2023, les persones del primer torn van finalitzar el  curs de formació del procés selectiu de borsa per ocupar llocs en règim d’interinatge del cos tècnic d’especialistes, però encara no s’han publicat les notes.

 

CCOO EXIGIM LA CONTRACTACIÓ URGENT, AMB CONTRACTES DE LLARGA DURACIÓ, DE TOTES LES PERSONES DISPONIBLES QUE PASSIN EL CURS DE FORMACIÓ EN QUALSEVOL DELS TORNS.

 

La situació en la major part dels centres penitenciaris es pot qualificar d’insuportable. A la carència estructural, que tot el personal penitenciari coneixem i vivim en el nostre dia a dia, es continua sumant l’autoasfixia imposada per una política de l’administració d’ajornament de l’increment imprescindible de plantilla que el sistema penitenciari necessita.  

CCOO exigim que l’estudi d’increment de plantilla de la Secretaria es faci públic d’una vegada i que es materialitzi de la forma més immediata possible. No és necessari esperar els 6 mesos.

Els treballadors i treballadores penitenciàries catalanes no podem continuar a la deriva dels interessos polítics de torn. No és possible tibar més la corda. No es pot allargar més la falta de personal per guanyar temps. A vegades sembla que la seva intenció amagada sigui deixar que s’ho mengi el següent que vingui al Departament de Justícia i a la Secretaria de Mesures Penals.

 

CCOO le recordem a la consellera Ubasart, que la salut i la seguretat dels treballadors i treballadores  i dels centres penitenciaris, que depenen directament de vostè, està en perill.

LES NECESSITATS DE PERSONAL SÓN URGENTS EN TOTES LES ÀREES, COSSOS I ÀMBITS

 

No es poden oblidar les oficines administratives dels centres, que arrosseguen un oblit gairebé perpetu per part de l’Administració, amb una desistiment en matèria de gestió de recursos humans que han deixat les oficines dels centres absolutament en quadre.  La conselleria ha d’abordar amb urgència i sense dilacions aquesta carència crònica de personal d’oficines que no cessa d’empitjorar de manera contínua.

CCOO l’emplacem a l’administració que:

  • Garanteixi la cobertura de la totalitat de les incapacitats temporals i de totes les incidències.
  • Impulsi l’increment de plantilles amb redimensionament a l’alça que permeti prestar servei amb eficàcia i seguretat. CCOO recordem que l’increment de 350 llocs de treball de l’acord signat el 22 de març és la quantitat MÍNIMA a incrementar, i que CCOO CREIEM QUE ES NECESSITA UN INCREMENT ENCARA MÉS GRAN.
  • Faci ús de contractes de llarga durada per garantir la continuïtat fins als futurs procediments selectius  per garantir uns serveis penitenciaris mínims, més segurs i eficients.
  • Que impulsi la realització de noves convocatòries d’ampliació de la borsa d’interins de tècnics especialistes, no només les convocatòries que estan en procés. CCOO defensem que la incorporació de la totalitat d’aspirants dels procediments en curs és fins i tot insuficient, ja que no permetrà cobrir les necessitats actuals dels centres en matèria de personal.
  • Que es creuen d’una vegada per sempre les borses de tractament per a una substitució ràpida i àgil de les baixes de tota mena que es produeixen en l’àmbit de rehabilitació.
  • Que es recuperin les llistes de l’últim concurs de comandaments (JUS014 per a Caps de Servei/CUEetc., i la llista que surti de l’actual procés JUS031 per als de nivell CUSI/CAF/EAA/RIET) que permeti la cobertura ràpida i immediata de les places de comandaments intermedis i que acabi amb la pràctica aberrant i “bananera” dels nomenaments a dit segons el capritx de les direccions dels centres.

Barcelona, 21 de juny de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA ON CCOO EXIGIM QUE ES REFORCI EL PERSONAL DELS CENTRES PENITENCIARIS JA

US CONTINUAREM INFORMANT!