COMISSIÓ DE SEGUIMENT 22 DE JUNY DE 2023

 

NO, JA VEUREM, HO ESTUDIAREM, QUI DIA PASSA, ANY EMPENY

(filosofia no gaire secreta de la Secretaria de Mesures Penals)

 

Ahir, dijous 22 de juny de 2023, CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, i la resta de sindicats representatius ens hem reunit amb l’administració com a part de la comissió de seguiment de l’acord penitenciari. Donat el volum de punts existents, part dels quals s’han quedat sense tractar, es preveu mantenir una nova reunió de comissió de seguiment dins de dues setmanes.

 

 

SITUACIÓ DELS INTERINS I DE LA BORSA DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

 

De les 472 persones que estaven en les diferents llistes no regulades fora de borsa, 33 no han respost. La resta han estat integrades en la borsa d’interins.

Actualment, i a l’espera d’integrar de manera efectiva les 300 persones procedents del procés d’obertura de borsa, hi ha 551 persones en borsa (42 inactives).

 

Tots els interins i interines actualment nomenats (456) seran renovats fins al 30 de setembre de 2023

 

Queden a penes 53 persones disponibles per a ser nomenades en la llista d’interins a les quals s’afegiran les gairebé 100 que han acabat el curset del procés d’obertura de borsa aconseguit per CCOO en l’acord del 22 de març.

 

D’aquestes persones es preveu que es contracti al voltant de 100. Els seus contractes de reforç duraran fins al 15 de setembre

 

L’administració manifesta que el centre més reforçat serà el C.P. Brians 2, al qual es preveu enviar entre 17 i 20 persones de reforços.

Respecte a les persones interines que ja estaven en vacants i a les quals se’ls van oferir vacants no ocupades en el procés de comissions de servei dels funcionaris de carrera, només 14 han canviat de vacant.

 

CCOO NOVAMENT HEM EXIGIT QUE DONADA LA SITUACIÓ ES CONTRACTI EL 100% DE LES PERSONES APTES DEL PROCÉS D’OBERTURA DE BORSA I QUE ES CONVOQUI UN NOU PROCÉS D’AMPLIACIÓ.

 

Les quantitats manejades per l’administració són clarament insuficients, especialment en una situació on els centres han estat desproveïts de personal de manera contínua de manera que qualsevol incidència en matèria de personal genera una situació de crisi.

L’administració es queixa que hi ha moltes baixes.

 

CCOO li hem contestat que les baixes, no les prenen els treballadors sinó que les donen els metges, i que potser hauria d’adonar-se que el maltractament i l’abús sobre el treballador sempre s’acaba pagant a mitjà i llarg termini d’una manera o una altra.

 

 

SITUACIÓ INSOSTENIBLE DE LES OFICINES

 

 

CCOO HEM DENUNCIAT LA SITUACIÓ INSOSTENIBLE DE LES OFICINES DELS CENTRES PENITENCIARIS CATALANS!

 

La situació ha degenerat fins al punt que no hi ha gent que vulgui anar a treballar en oficines i que moltes persones de les quals ja estan planegen anar-se’n a interior quan puguin. La infradotació en matèria de personal s’arrossega des de fa anys i la formació del personal que entra en oficines és inexistent, carregant directament sobre les espatlles dels companys i companyes veterans.

En matèria salarial la diferència respecte a altres àmbits és tal que dissuadeix de treballar en un mitjà amb mals horaris i complexitats administratives i judicials creixents, especialment en el cas de les oficines de gestió penitenciària, i que incrementen de manera contínua el volum i la dificultat de la labor.

Els interins que entren, sotmesos a contractes curts en un àmbit que requereix un mínim de tres mesos d’aprenentatge, o són destituïts quan ja han après o en gran part renuncien davant l’estrès que suposa estar en oficines de gran volum de treball i responsabilitat . Emprar personal en 2a activitat per a fer un treball que a més de complex és estressant no és la solució.

 

EL CAS DE LES OFICINES DE GESTIÓ PENITENCIÀRIA ÉS ESPECIALMENT GREU!

 

Els caps d’aquestes oficines estan esperant a la primera oportunitat per a fugir d’una situació que combina responsabilitats creixents i esgotadores amb sous insuficients i horaris que dissuadeixen. Tampoc hi ha protocols comuns ni mesures per a transmetre la informació. El personal nou rota o cessa abans d’aprendre, i les baixes i vacants o no es cobreixen o, si hi ha sort, es cobreixen malament i a destemps.

CCOO hem reclamat que es millorin les condicions d’aquestes places per fer-les més atractives:

  • Que s’ofereixin contractes molt més llargs, d’almenys un any.
  • Que es permeti de manera real la conciliació familiar. Per exemple fixant la franja de presència obligatòria de 09.00 a 14.00 i permetent al treballador/a autoorganitzar-se a l’hora d’entrar i sortir del treball.
  • Permetre a cada treballador i treballadora d’oficines dos dies de teletreball tal com té establert la resta de l’administració.
  • Increment salarial real. Per exemple els oferiments d’encarregat d’oficina no es cobreixen perquè no hi ha cap incentiu salarial. En el seu cas la responsabilitat i la complexitat augmenten a canvi d’un increment de sou ridícul. Però també passa el mateix en la majoria dels llocsbase, on el treball i la responsabilitat augmenten sense que vagin correspostes amb l’augment salarial corresponent.

L’Administració, davant la reivindicació de CCOO, manifesta que va donar un tractament personalitzat a les oficines de règim. Per això té pensat donar formació en el CEJFE, i oferiran contractes més estables, de durada de 6 mesos prorrogables a altres 6, als interins que mostrin la seva disponibilitat a treballar en oficines.

 

CCOO li hem contestat a l’administració que els contractes de major durada, encara que benvinguts, són clarament insuficients, i que les millores en matèria salarial i de condicions de treball per a oficines, que facin aquests llocs realment atractius, s’hauran d’implementar tard o d’hora.

 

CCOO i els treballadors i treballadores d’oficines del sistema penitenciari català no renunciarem a aconseguir-ho!

 

 

PROCESSOS ATRI

 

 

Donada la situació autènticament escandalosa en matèria de nomenaments a través del sistema ATRI quan no es produeixen per criteris d’urgència directament a dit per la mà de Déu dels directors, CCOO demanem per enèsima vegada que es recuperin les provisions provisionals, és a dir, que s’usin les llistes de l’últim concurs de comandaments (la JUS014 per a Caps de Servei/CUE etc.) i les que surtin del procés JUS031 (per a CUSI/*CAF/*EAA/*RIET) per a cobrir vacants i baixes de manera ràpida, eficaç , transparent i objectiva.

 

CCOO hem denunciat davant l’administració des del mateix moment que unilateralment el va aplicar, un sistema de selecció de comandaments intermedis que només pot qualificar-se d’opac, brut injust, propi d’una república bananera, i a més i per sobre de tot això, lent, consumidor de recursos i pesat, que ja és el súmmum de la ineficàcia administrativa.

 

L’administració es nega a concretar res i només manifesten que ho valoraran. Sorprenentment, en el súmmum del cinisme, al·leguen que el sistema de llistes no respectaria els criteris d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, quan precisament aquestes llistes es conformarien sobre la base dels resultats de processos de concurs especial de comandaments intermedis reglats i legals i amb totes les garanties.

CCOO novament hem demanat que es recuperin ara mateix les llistes del procés JUS014 per a cobrir els buits de nivell Cap de Servei, CUE, CRIMO, etc. que es vagin produint, i que l’administració unilateralment va cancel·lar el 31 de desembre de 2022, que es faci de manera indefinida fins al pròxim concurs, i finalment que es faci el mateix amb el concurs de comandaments JUS031 i tots els processos futurs.

 

Això sí que seria respectar els criteris d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat! 

 

 

PROPOSTA HORARIS CRIMO A TARRAGONA, GIRONA I LLEIDA, I CARÈNCIA ESTRUCTURAL DE PERSONAL ALS CENTRES OBERTS

 

 

CCOO traslladem i defensem davant l’Administració la proposta horària impulsada per part dels CRIMO que s’havia negociat i signat amb la direcció del Centre Obert Girona, i les propostes horàries dels CRIMO del Centre Obert Tarragona i del Centre Obert Lleida.

CCOO, mantenint el nostre ferm compromís amb la dignificació i garantia de cobertura amb condicions dels serveis de centres penitenciaris oberts, defensem la imprescindible ampliació de les plantilles d’aquests centres com més aviat millor a 8 CRIMO i 32 GMO.

Amb les xifres actuals de plantilla és del tot impossible que es puguin garantir els serveis. CCOO denunciem com molts dies i nits no hi ha cap comandament ni la plantilla mínima de GMO per garantir la seguretat o portar a terme els protocols d’intervenció pertinents. 5 CRIMOS totals al COTA o 6 en els millors moments, o 2 GMO per servei en aquests centres és impossible que garanteixin res.

Per CCOO tot passa per l’ampliació de les dotacions que garanteixin el servei 365 díes per any les 24 hores al dia, tal com marca la normativa, fins i tot el director del COTA, present a la reunió, va manifestar estar d’acord amb aquesta necessitat.

L’Administració fa anys que s’ompla la boca del model CIMO, de la potenciació dels tercers graus i de boniques paraules al mateix ritme que escurça les plantilles i no substitueix les incidències sobrevingudes. La Secretaria i el departament estan posant en joc constantment la seguretat dels centres i dels treballadors i treballadores.

 

CCOO denunciem que sense recursos humans qualsevol política penitenciària està dirigida al més absolut fracàs.

 

CCOO fa ANYS que demanem en solitari reunió del Grup de Treball de Medi Obert, i exigim que l’Administració els inclogui en l’ampliació de plantilles que vam acordar a l’acord del 22 de març, a més d’exigir tractar altres millores que s’han d’aplicar per tenir un model real de medi obert.

L’Administració davant la nostra reclamació es compromet a convocar reunió al mes de setembre. Finalment, es neguen acceptar les propostes horàries, fins i tot, la signada per la direcció de C.O. Girona, tractant de guanyar temps i vinculant tot a la futura reunió.

CCOO continuarem pressionant i responsabilitzem a la Secretaria de mala fe en el bloqueig perpetu de propostes i acords, als quals es comprometen fins i tot les seves mateixes direccions.

 

PERMÍS PER LES ELECCIONS GENERALS DEL 23 DE JULIOL

 

 

CCOO HEM DEFENSAT QUE ES COMPENSIN AMB 7,5 HORES LA RENÚNCIA A LES 4 HORES DE PERMÍS PER VOTACIÓ EN LES ELECCIONS GENERALS DEL PRÒXIM 23 DE JULIOL DE 2023, EN COMPTES DE LES 4 HORES ACTUALS.

 

CCOO li hem recordat a l’administració que si tot el personal exercís el seu dret a les 4 hores de permís per a anar a votar, seria gairebé impossible cobrir els buits que es produirien.

Les raons són moltes:

  • Especialment, en el cas de guàrdies de matí o tarda, durant almenys mitja hora TOTA la guàrdia coincidiria fora i la resta del torn només la meitat estaria present.
  • En el cas de requerir reforços, caldria donar-los també el permís de quatre hores de votació en cas que haguessin de treballar 4 hores o més.
  • Les 4 hores a més haurien de ser pagades o compensades a raó d’1,75 hores per cada hora treballadaen ser hores extres en festiu.
  • Finalment, les 4 hores haurien de ser considerades hores extres i, per tant, ser compensades a raó d’1,75 amb un mínim de 7 hores i no de 4.

CCOO també hem recordat que els mateixos centres van sol·licitar en el seu moment que el sistema anterior, amb 7,5 hores de compensació continués, ja que funcionava perfectament.

L’administració s’enroca en què han de ser 4 hores únicament i que la gent voti per correu.

 

CCOO considerem que davant l’entossudiment de l’administració TOTS ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES PENITENCIÀRIES AFECTADES HAURIEN D’EXERCIR EL SEU DRET A LES 4 HORES DURANT EL DIA DE VOTACIÓ, ja que la compensació de 4 hores posteriors i subjectes a necessitats del servei són a més d’insuficients, MISERABLES.

 

 

PROPOSTA HORÀRIA DELS CAPS DE SERVEI DEL C.P. PONENT

 

S’aprova en la comissió de seguiment l’acord en matèria d’horari dels caps de servei del C.P. Ponent amb la direcció del centre, que entrarà en vigor el pròxim dia 1 de juliol de 2023.

 

EN RESUM

 

Finalment, després de mesos de retard en la convocatòria d’aquesta reunió, l’Administració penitenciària torna a tractar d’escapolir-se amb un seguit improvisat d’excuses constants que semblen dirigides a guanyar temps, davant del que sembla venir, un nou període de canvis en l’organització.

 

CCOO denunciem que l’àmbit penitenciari no pot continuar vinculat a derives polítiques, internes o qualsevol altre que pugui produir-se. Ja n’hi ha prou de les mentides, excuses i arbitrarietats que fa anys que patim el col·lectiu penitenciari.

 

No es pot perdre més el temps, cal impulsar i resoldre la immensa quantitat de problemes que han generat!

 

CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA

LLUITEM PELS TEUS DRETS, T’INFORMEM AMB VERACITAT I PRECISIÓ

 

Barcelona, 23 de juny de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 22/06/2023

US CONTINUAREM INFORMANT!