CCOO NO SIGNEM LA MODIFICACIÓ DE LA BORSA D’INTERINS

 

Ahir, dimarts 25 de juny de 2019, CSIF, UGT, CATAC i el sindicat groc de l’Administració CSC, van signar amb l’Administració un acord de modificació de l’acord de 2006 que regula el funcionament de la borsa d’interins.

CCOO no ho hem signat perquè considerem que si bé aporta alguns avantatges, sobretot inclou inconvenients i reculades que ho converteixen en una modificació on l’Administració aconsegueix els seus objectius a un preu molt baix, i que, com els nens malcriats, la incentiva a seguir en la seva línia d’anar erosionant a poc a poc però de manera inexorable els drets dels treballadors penitenciaris, com fa de manera contínua des de 2012.

Els dos punts que s’invoquen com a grans assoliments de l’acord NO són tals:

 • La inclusió dels àmbits territorials i funcionals NO és una victòria. Ho anava a aplicar l’Administració sí o sí, amb modificació de l’acord o sense ell. L’Administració ho portava en la seva proposta inicial i en totes les posteriors perquè li interessava moltíssim. Per això no era necessari cedir en res per aconseguir-ho.
 • La inclusió dels reforços actuals en la borsa d’interins TAMPOC és una victòria, sinó que és alguna cosa que l’Administració també estava obligada a dur a terme sí o sí i per la qual cosa tampoc calia cedir en res. Actualment hi ha moltes vacants que l’Administració no pot cobrir perquè només es poden cobrir amb contractes d’interinatge ordinaris i no amb contacte de reforç. La borsa d’interins original està absolutament esgotada, no queda ningú sense cridar, i per això és obligatori per a l’Administració passar reforços a borsa d’interins per a cobrir aquestes vacants. Tenint en compte les vacants sense cobrir i les més de 100 vacants que es produiran aquest any pel concurs de trasllats a la resta de l’Estat i per jubilacions, incapacitats i resta d’incidències que es poden produir tots els membres de reforç actuals haurien d’entrar obligatòriament dins de la borsa aquest any, amb acord o sense ell.

Per contra i a canvi de molt poc, l’Administració ha aconseguit reforçar la seva capacitat de decisió arbitrària i d’actuar a la seva conveniència, contra el que CCOO estem posicionats amb molta fermesa.

En concret, CCOO ens oposem frontalment a tot el següent:

 • L’Administració ha aconseguit legalitzar l’existència de dues borses, la d’interins i la de reforç, que no existia en l’acord de 2006 i que CCOO no acceptem perquè trenca la unitat de la borsa, sancionant per acord una segona infraborsa de treballadors Kleenex d’un sol ús. Això representa portar la precarietat dels «nous» treballs (una nova servitud) a la funció pública, que CCOO no podrem mai signar.
 • No hi ha mecanisme de pas de la borsa de reforços a la d’interins. Dependrà sempre de les necessitats i la «bona» voluntat de l’Administració, que de voluntat ha demostrat tenir molta, però de bona molt poca o més exactament cap.
 • Amb la regulació de 2006, abans de procedir a l’expulsió de la bossa, la comissió de seguiment havia de ratificar aquesta expulsió. Ara no fa falta. L’Administració només ha d’informar la comissió que ha fet el que li ha vingut de gust.
 • Els informes negatius els faran els centres, que seran els que en primera instància contestaran a les al·legacions dels afectats. La lògica diu que serà una cosa extraordinària que el centre admeti cap al·legació al seu propi informe. Una vegada rebutjades les al·legacions, la proposta es passarà al centre directiu perquè la validi. L’experiència d’anys ens indica que el Centre Directiu dona per vàlid tot el que proposen les direccions dels centres en matèria disciplinària com a forma de reforçar el seu poder enfront de les plantilles. Dos informes del mateix centre i adéu. Abans calia que fossin d’unitats directives diferents.
 • La comissió de seguiment de la borsa passa de ser un òrgan amb capacitat decisòria per a ratificar o no actes de l’Administració a ser un simple secretari que, a part del dret a la rebequeria, únicament pot dir amén al que l’Administració amb llibertat faci i desfaci. I si cal votar alguna cosa, la constitució paritària de la comissió més un President nomenat per l’Administració, assegurarà que Administració sempre guanyarà pel vot decisiu del President. Per a omplir-la d’algun contingut, se li ha assignat rebre informació sobre nomenaments i actualitzacions de borsa, la qual cosa ja es comunicava igual als sindicats sense necessitat de comissions-paperot buidades de contingut.
 • El canvi d’àmbit funcional i territorial no dependrà exclusivament del funcionari sinó que serà una decisió discrecional de l’Administració, que si vol, l’acceptarà, i si no, no ho farà.
 • Els terminis per a oferir una plaça a les persones en borsa són simplement demencials. Dues trucades en una hora i després un correu electrònic. Si en 3 hores no es contesta al correu, punt negre. I al tercer punt negre estàs fora de la borsa, cosa que abans no existia.
 • Desaparició d’altres motius personals de suspensió que no estiguin inclosos en la darrera modificació de la borsa. L’administració acota els supòsits en els que rebutjar una oferta no donava lloc a penalització. En la regulació anterior el treballador podia sol·licitar-la per supòsits personals, familiars o d’altra mena. Ara ja no.

CCOO hem estat en contra de tot l’enumerat, presentant fins a l’últim minut propostes que anul·lessin tot l’anterior i que en conjunt mitiguessin la capacitat de l’Administració per a l’arbitrarietat que tant li agrada exercir.

Certament, l’Administració si ha acceptat algunes de les nostres propostes, aconseguint algunes coses:

 • Actes d’oferiments públics de vacants, que sempre ha estat una reivindicació de CCOO i que va ser proposta nostra i de ningú més, i a la qual es va adherir la resta de sindicats. L’Administració ha comunicat finalment la intenció de realitzar un acte aquest darrer trimestre de 2019 en el que accepta que després d’oferir en comissió de serveis al personal funcionari les places de que disposi les oferirà al personal interí que voluntàriament prengui part i la resta que no estiguin adscrits a vacants.
 • No exclusió per haver aconseguit la situació de funcionari en qualsevol Administració, passant a ser causa de suspensió només.
 • Manteniment de l’antiguitat com a únic criteri per a ordenar la borsa.
 • Augment del termini de trucada i correu electrònic, encara que CCOO defensàvem no tres hores sinó diversos dies, per a donar temps a l’interí en borsa per a respondre.

Però en conjunt CCOO creiem que es podia haver pressionat més a l’Administració, molt necessitada de la reforma i especialment de la introducció tant dels àmbits funcionals com de passar reforços a borsa d’interins, buscant un acord molt més equilibrat que reduís la discrecionalitat de l’Administració en comptes d’augmentar-la, i que fora una millora a la llarga i no només pa per a avui i molta fam per a demà. Per això creiem que els nostres companys dels altres sindicats s’han precipitat en la signatura.

D’aquesta manera l’Administració també ha comunicat en la reunió que fixarà tres modalitats contractuals:

 • Provisionalment assignaran vacants amb data de duració fins finals d’octubre
 • Els contractes de reforç tindran una durada fins mitjans de setembre
 • Els de substitucions aniran mes a mes.

També han comunicat que, aquesta setmana, enviaran un correu electrònic als integrants actuals de la borsa de reforç que ja han treballat per tal que “acceptin” la incorporació a la borsa ordinària.  

CCOO un sindicat progressista i de classe, compromès amb la defensa dels treballadors, no podem validar un acord de modificació que aprova la política de reforç de la discrecionalitat per part de l’Administració i d’aixafament progressiu de drets.

Barcelona a 26 de juny de 2019

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE PERQUE CCOO NO SIGNEM L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE BORSA D’INTERINS

DESCARREGA L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA BORSA D’INTERINS SIGNAT PELS ALTRES SINDICATS

US CONTINUAREM INFORMANT!!