CCOO RECORDA EL COMPROMÍS DE LA GENERALITAT DE PAGAR ALS SEUS TREBALLADORS I TREBALLADORES EL 20,32% PENDENT DE LA PAGA EXTRA DE L’ANY 2012 DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

CCOO hem recordat a l’Administració de la Generalitat el compromís adquirit de retornar als seus treballadors i treballadores el 20,32% que resta pendent de la paga de l’any 2012, que els ha anat retornant amb comptagotes des del darrer trimestre de 2016.

Aquest compromís, acordat a la Mesa General durant l’any 2016, està recollit a la mateixa web de la Generalitat

http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Retorn-de-la-paga-extrade-2012.

El darrer termini d’aquesta devolució ha de ser abonada durant el primer trimestre d’aquest any, i és per això que CCOO hem volgut fer el recordatori que cal iniciar els tràmits oportuns per complir amb el compromís.

Resta pendent la devolució de les pagues extres de 2013 i 2014 (la catalana és la única administració pública de l’estat en aquesta situació) i d’altres drets arrabassats des del 2012.

Per a CCOO no n’hi ha prou amb recuperar tot el que han pres als empleats públics, que és molt. A més, volem recuperar el dret a la negociació col·lectiva pel personal de la Generalitat. En aquest sentit, el passat mes de desembre vam denunciar tant el Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral com l’Acord de Condicions de Treball del Personal Funcionari de la Generalitat.

Ara cal posar en marxa aquestes negociacions per avançar en la recuperació i la millora de les condicions de treball dels empleats públics. CCOO esperem que totes les parts
implicades comparteixin amb el nostre sindicat la necessitat d’aquesta millora.

La necessària millora dels serveis públics passa, entre d’altres qüestions, per la millora de les condicions de treball dels empleats i les empleades públiques.

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT