PSICÒLEGS: PUBLICADES LES QUALIFICACIONS DE LA PRIMERA PROVA (1R I 2N EXERCICIS)

S’ha publicat el resultats de la primera prova  de la convocatòria del procés selectiu per proveir 80 places de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1), psicologia (núm. de registre de convocatòria JU027).

 

Hem traslladat a l’Administració la nostra crítica al conjunt del procés, i l’extrema duresa de la primera prova. D’una oposició que aspirava a regularitzar i donar estabilitat a una plantilla amb un percentatge d’interinitat elevadíssim, composta per uns excel·lents equips de treball, el Departament ho ha convertit en una autèntic DESGAVELL (només continuen 57 aspirants al torn lliure i 1 per promoció interna), i encara resten la segona prova i un curs selectiu.

 

 

– Acord del Tribunal Qualificador  de 15 de gener de 2018 [PDF, 28 Kb]

– Plantilles de correcció del 1r exercici de la primera prova dels models A i B (modificació):
Annex 1 Model A (190 Kb)
Annex 1 Model B  (196 Kb)

– Qualificacions de la primera prova (1er i 2n exercici)
Annex 2 Torn lliure (502 Kb)
Annex 2 Torn de promoció interna (62 Kb)

– Llista provisional dels aspirants exempts de fer l’exercici de coneixements de llengua catalana (tercera prova). Annex 3

Hi ha un termini de 10 dies (del 19 de gener a l’1 de febrer de 2018) per presentar la documentació requerida mitjançant el següent formulari. Annex 4

https://agrupaciopresons.ccoo.cat/psicolegs/

 

 

Convocatòria de la segona prova: adequació de competències professionals (entrevista estructurada)

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (c/ Ausiàs Marc 40, Barcelona).

Data i hora:  Calendari (Annex 5)
Es recomana als aspirants que es presentin 15 minuts abans de l’hora en què se’ls ha convocat.