CCOO REQUERIM A L’ADMINISTRACIÓ TESTS DE LA MALALTIA, TRANSPORT, TELETREBALL i MÉS MÀSCARES

 

 

CCOO requerim a l’administració perquè:

  1. Quan estiguin disponibles els mitjans suficients per a realitzar tests de la malaltia, com a servei essencial que som, s’utilitzin amb tots els treballadors penitenciaris, prioritzant els que tenen contacte amb interns.
  1. També demanem que a causa de la modificació del RD 463/2020 de l’Estat d’Alarma que amb data d’avui 19 de març, impedeix l’ocupació dels vehicles privats per més d’una persona:
  • Habiliti mitjans de transport des de la ciutat de Lleida per a tot el personal que es trasllada per a treballar en la resta de centres penitenciaris fora d’aquesta província.
  • Ajustin horaris d’acord amb les disponibilitats de transport públic per a aquells treballadors que no disposin de vehicle privat.
  • Es contemplin compensacions per als treballadors empadronats en una província diferent del centre on presta servei, ja que han de realitzar llargs trajectes d’anada i tornada per a anar a treballar i ja no poden compartir vehicles a causa de la modificació del RD 463/2020.
  1. Que es permeti la possibilitat de teletreballar al personal d’oficines, exclòs de tal possibilitat per la instrucció 2/2020 de la SMPRAV publicada ahir, 18 de març, amb la finalitat de reduir l’exposició d’aquests treballadors al mínim possible.
  1. S’habilitin estoc de reserva de màscares i es donin instruccions de com i quan reemplaçar les lliurades, ja que no estan dissenyades per a un ús intensiu d’hores i de dies.
  1. Que quan estiguin disponibles, se substitueixi les màscares quirúrgiques de tipus FFP1 per màscares FFP2. 
  1. Que s’apliquin els mateixos criteris que en l’AGE per a la concessió de permís per deure inexcusable als treballadors que tinguin necessitat imprescindible de tenir cura de persones dependents i de menors.

Barcelona a 19 de març de 2020

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA AMB ELS REQUERIMENTS DE CCOO A SMPRAV

US CONTINUAREM INFORMANT!