CCOO SOL.LICITEM REUNIÓ EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

 

CCOO hem demanat a la Consellera, la Sotsdirectora  General de RR.HH. del departament i al cap del Servei de Prevenció la convocatòria immediata d’una reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (serveis penitenciaris) amb el següent punt d’ordre del dia:

Declaració d’Emergència de Salut Publica d’Importància Internacional (ESPII) del brot del corona virus 2019 (nCoV).

Sol·licitem aquesta reunió extraordinària per tractar la inexistència de protocols d’actuació específics davant d’un possible cas de Covid-19 en un centre penitenciari, la falta d’informació i formació dels funcionaris que interactuen diàriament amb els usuaris dels serveis penitenciaris, siguin interns o visitants, i el desconeixement de si en els diferents centres penitenciaris, tan tancats com a oberts, hi ha dotació del material sanitari (mascaretes quirúrgiques i ffp2, guants, bates resistents als líquids i equips de protecció ocular) indicat als protocols del Ministeri de Sanitat i Departament de Salut per fer front a una possible cas de Covid-19.

CCOO considerem que és d’extrema urgència i necessitat traslladar als centres i als treballadors penitenciaris tota la informació/formació necessària, i la dotació del material adient, per afrontar aquesta problemàtica de Salut Pública

Barcelona, a 28 de febrer de 2020

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PETICIÓ DE CCOO DE REUNIÓ IMMEDIATA DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

US CONTINUAREM INFORMANT!!