INFORMACIÓ SOBRE EL CORONAVIRUS (COVID-19)

 

Donada la preocupació que en amplis sectors s’està produint sobre el tema del Coronavirus (COVID-19). CCOO en contacte permanent amb el servei de prevenció del departament de Justícia, us traslladem la següent informació:

 1. A Catalunya, donat que es tracta de un problema de salut pública, el problema està completament centralitzat en el departament de Salut que és d’on emanen les instruccions per a tota la població i també per a tots els departaments de la generalitat, inclosos els de Funció Pública i Justícia.
 2. En cas que aparegués algun cas en un centre penitenciari català, el protocol actual del departament de Salut és evacuar-lo immediatament a l’hospital de referència o directament a l’Hospital Clínic.
 3. D’acord amb la informació del canal Salut del departament de Salut, les mesures genèriques de protecció individual enfront de malalties respiratòries inclouen dur a terme:
  • una higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts
  • mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda
  • tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
  • evitar compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors,..) i altres objectes sense netejar-los degudament.

No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a Espanya, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.

 Per més informació actualitzada podeu recorre als següents links:

Ministerio de Sanidad

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)

http://salutpublica.gencat.cat/ca/inici/

 

Barcelona a 26 de febrer de 2020

 

NOTA EN PDF AMB INFORMACIÓ SOBRE LE CORONAVIRUS COVID-19

US CONTINUAREM INFORMANT!!