COBRAMENT DEL 100% EN TOTS ELS CASOS DE BAIXA LABORAL I INCREMENT SALARIAL 2018

La publicació ahir al BOE dels Pressupostos Generals de l’Estat 2018 permet que les diferents administracions públiques puguin acordar pagar als seus treballadors i treballadores el 100% del salari en cas de baixa per IT, sigui quina sigui la causa d’aquesta baixa (Disposició Addicional 54a).

Això que abans de les retallades de 2012 ho consideràvem un “dret adquirit” ens ho van arrabassar per decret. Durant aquests anys, hem anat incrementant els supòsits de cobrament del 100%, però sempre amb el topall que suposava la normativa bàsica estatal que impedia estendre el dret a tots els casos de baixa per IT.

Des d’avui això ha canviat. Ha desaparegut tot impediment. La disposició addicional 54 de la llei de Pressupostos de l’Estat “permet” que a cada administració pública es pugui negociar el pagament del 100% del salari per IT (àmbit de la Mesa General).

COBRAR L’INCREMENT SALARIAL AMB EFECTES 1/1/2018

La Llei de Pressupostos de l’Estat també recull l’increment salarial per aquest any. També és normativa bàsica, o sigui, ens ho han de pagar sí o sí. No els cal ni pensar-s’ho. Per aixó,

CCOO EXIGIM A LA GENERALITAT QUE ENS PAGUI JA
L’INCREMENT SALARIAL D’AQUEST ANY I QUE ENS PAGUI
EL 100% DEL SALARI EN TOTS ELS CASOS DE BAIXA PER IT.

La Mesa General de Negociació s’ha convocat avui mateix pel proper 20 de juliol d’enguany; més enllà de recuperar els drets que ens van ser arrabassats, volem negociar millores en les nostres condicions de treball. Ens deuen les pagues de 2013 i 2014, ja fa massa temps d’això.

ÉS EL NOSTRE DRET
ENS HO HEM GUANYAT
ENS HO GUANYEM DIA A DIA TOTS ELS DIES DE L’ANY
ARA ENS TOCA!!!

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!!!