COMISSIÓ DE SEGUIMENT 28/09/2022

 

Avui 28 de setembre de 2022 s’ha reunit la comissió de seguiment amb assistència del Subdirector General de RR.HH. de la SMPRAV per part de l’administració.

A l’inici de la reunió CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, hem demanat que es paguin els endarreriments de la integració de l’antic PRP en el complement específic de les baixes iniciades abans de l’1 de gener de 2022.

L’administració addueix que la legislació no ho permet. El mateix ocorria amb els triennis generats mentre s’estava de baixa, que no es cobraven fins a agafar l’alta i a més es perdien els endarreriments. Finalment i després de recórrer als tribunals, es va aconseguir jurisprudència que avala el cobrament dels endarreriments en el cas dels triennis. En el cas dels endarreriments per la integració de l’antic PRP la via de reclamació novament és la jurídica pel que CCOO posem els nostres serveis jurídics a la disposició dels afectats i afectades.

 

 

JORNADA I HORARIS DEL PERSONAL DE TRACTAMENT I OFICINES

 

L’administració té al cap establir una normativa restrictiva que restringeixi la capacitat dels treballadors i treballadores de tractament i oficines per a triar els dies d’acumulació a fi de tenir els divendres i dilluns coberts segons les ràtios que l’administració vol.

Per a això l’administració ha presentat uns quadres estadístics de cobertura efectiva dels torns, que no ens ha donat, i que per tant cap sindicat hem pogut estudiar, on a primera vista i pel poc que s’ha pogut veure mescla col·lectius, divideix uns altres a conveniència, s’oblida de computar l’efecte de les baixes, tracta igual col·lectius reduïts que més nombrosos, tot amb la finalitat de provar que no es cobreixen els torns de tarda del divendres, i que això obligaria a introduir una normativa restrictiva «que posi ordre» i «homogeneïtzi centres».

L’administració ha arribat a dir que en alguns centres hi ha llocs «excedentaris», com si els treballadors fóssim esclaus sense drets que es poden moure d’una piràmide a una altra a voluntat de l’amo, i no portéssim suportant un dèficit de plantilla brutal des de fa anys.

 

CCOO HEM REACCIONAT AMB VIRULÈNCIA, LI HEM RECORDAT A L’ADMINISTRACIÓ QUE HI HA MENTIDES PETITES, MENTIDES MITJANES, MENTIDES GRANS I FINALMENT ESTADÍSTIQUES

 

CCOO hem demanant les dades per a estudiar-les, encara que a prime

ra vista, en el poc que han mostrat (un sol centre i després un centre  «model» que no han dit quin és), s’han apreciat errors d’embalum i vergonyoses martingales estadístiques pel que ens temem el pitjor de la resta del seu estudi.

CCOO ENS HEM NEGAT A DISCUTIR EL TEMA EN AQUESTES CONDICIONS, sense poder estudiar les dades, i donada la seva transcendència, CCOO hem demanat una reunió específica per a tractar el tema una vegada hàgim rebut el seu informe estadístic, a la qual cosa s’han adherit la resta de sindicats i que l’administració ha acceptat.

 

 

INCIDÈNCIES CONCURS DE COMANDAMENTS JU031. GUIÉS I DATA PREVISTA D’EXAMEN

 

CCOO hem demanat a l’administració que el Tribunal Qualificador del recentment convocat concurs de comandaments JUS031 publiqui com més aviat millor les guies que permetin preparar l’examen, tal com es va fer en el cas de l’anterior concurs de comandaments JUS014, i que es publiqui un calendari amb la previsió de realització de l’examen.

CCOO hem manifestat que s’han pogut produir incidències en la presentació de sol·licituds, i que es tingui en compte les sol·licituds de títols o cursos presentats pendents d’integrar en l’ATRI i la formació realitzada al CEJFE, que està pendent de ser inclosa en l’ATRI a l’octubre. L’Administració pren nota per l’anàlisi d’incidències i comenta que els cursos del CEJFE que seran inclosos en l’ATRI a l’octubre es valoraran pel concurs de comandaments.

 

 

COBERTURA DE VACANTS I BAIXES. COBERTURA ALS CENTRES OBERTS. EFECTES DE L’APLICACIÓ DEL CIMO

 

CCOO hem sol·licitat la convocatòria del Grup de Medi Obert. Cal tractar els temes relatius a l’obertura del nou Centre Penitenciari Obert de Tarragona i cal tractar entre altres detalls les dates, incidències, previsió de cobertura dels llocs, dimensionament de la plantilla, formació del personal amb relació a les noves tecnologies del nou centre.

CCOO TAMBÉ HEM DEMANAT QUE ES TINGUIN EN COMPTE ELS EFECTES DEL PROGRAMA CIMO ALS CENTRES OBERTS I A MÉS ES PROCEDEIXI A LA COBERTURA DE TOTES LES BAIXES I QUE NO S’AMORTITZIN PLACES

 

 

COBERTURA DE TOTES LES BAIXES I INCIDÈNCIES DELS CENTRES

 

 

CCOO hem demanat la cobertura del 100% de les baixes i hem destacat especialment la situació de tractament i d’oficines, les baixes de les quals es cobreixen poc o res.

 Tot això a més amb una plantilla que no està dimensionada correctament i que presenta dèficits enormes des de fa anys, com és el cas del C.P. Brians 2, on es van reduir les guàrdies perdent-se desenes de llocs, o les oficines de Mas d’Enric, que van obrir amb dèficit de personal perquè no estaven oberts tots els mòduls i ara que sí que ho estan, segueix la mateixa plantilla reduïda.

I respecte a aquestes xifres cal destacar que en cap moment la previsió de plantilla ha sigut l’adequada. Fa anys que CCOO reclamem l’ampliació de personal que correspon a interior, rehabilitació i oficines.

 

 

CONTINUÏTAT DELS INTERINS

 

Els 84 interins/es procedents del procés de l’oposició JU030 i que estaven tots ells/elles en situació de reforç cessen aquest 30 de setembre. L’administració està avaluant que centres cal reforçar i és previsible que una part dels cessats passaran a realitzar substitucions.

 

CCOO HEM DEMANAT QUE DONAT EL DÈFICIT DE PLANTILLA I QUE EN INTERIOR 1 DE CADA 3 BAIXES NO ES COBREIX, ES CONTRACTI A TOTS ELS COMPANYS PROCEDENTS DE LA JU030

 

 

SITUACIÓ I INCIDÈNCIES DE LA COBERTURA D’ENCÀRRECS DE FUNCIONS SEGONS CRITERIS ACORDATS EN LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE 7 D’ABRIL DE 2022

 

CCOO novament hem exigit l’aplicació de l’acord del Grup de Treball del 7 d’abril de 2022 pel qual una plaça de comandament ofertes en ATRI s’ha d’assignar de manera automàtica al qual la sol·liciti i tingui el lloc més alt en el concurs de comandaments JUS014.

A CCOO ens consta que no s’està aplicant en tots els casos sinó que hi ha clamoroses excepcions.

Sembla que els vetos i les filies i les fòbies d’alguns directors, que es resisteixen a perdre el seu privilegi de nomenar a dit, segueixen en vigor nodrides i encoratjades per una Secretaria de Mesures Penals per a la qual sembla que l’aplicació dels acords és contingent.

L’Administració contesta que vol complir l’acord i que ho revisarà.

 

 

RLT ACTUALITZADA

 

CCOO vam demanar la setmana passada que s’introduís en l’ordre del dia de la reunió que l’administració ens lliuri la RLT actualitzada i plantilla real actualitzada amb relació detallada per centres dels llocs de treball ocupats en encàrrec de funcions que són vacants pures, reservades o en altra situació.

L’administració ha contestat que ho farà de seguida i amb dades actualitzades.

 

 

GRUP DE TREBALL

 

Finalment, CCOO hem reclamat també la convocatòria tan aviat com es pugui del Grup de Treball per a tractar els temes més urgents, ja que l’administració es nega a tractar-los en el si de la comissió de seguiment:

  • Informació sobre la situació de la negociació a Madrid de la jubilació anticipada
  • Recuperació de les provisions provisionals per tots els procediments de cobertura d’encàrrecs de funcions, ampliació del període de temps dels criteris acordats en la reunió del Grup de Treball de 7 d’abril de 2022 per la cobertura de comandaments.
  • Unificació de la borsa d’interins i negociació de nou acord. Obertura de borsa i augment de personal disponible en borsa. Continuïtat dels interins
  • Calendari actualitat de tots els processos (oposició, concursos de trasllats, etc.) portats pel departament.
  • Informació sobre la previsió de redimensionament a l’alça de les plantilles.
  • Futures ofertes públiques
  • Futurs centres penitenciaris de la Zona Franca
  • Informació possible tancament de la UMS i trasllats de mòduls de dones del C.P. Brians 1 al C.P. Lledoners

Barcelona, 28 de setembre de 2022.

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 28/09/2022

US CONTINUAREM INFORMANT!