LA INTEGRACIÓ DEL PRP ES REFLECTIRÀ EN LA NÒMINA DE SETEMBRE

 

INCREMENT DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC  I COBRAMENT D’ENDARRERIMENTS A LA NÒMINA AQUEST MES DE SETEMBRE.

En compliment de l’acord de 28 de juny de 2022 (feu clic), signat per CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, al costat de la resta de sindicats representatius amb l’única excepció d’Intersindical, per a integrar la partida pressupostària corresponent a l’antic PRP en el complement específic, l’administració ha confirmat a CCOO que la integració ES REALITZARÀ EN LA NÒMINA D’AQUEST MES DE SETEMBRE (la nòmina es cobra sempre a mes vençut, és a dir, a la fi de cada mes), cobrant-se en la mateixa nòmina també els endarreriments corresponents als mesos de gener a agost.

Les quantitats BRUTES a ingressar són:


En la nòmina de setembre s’incrementarà el complement específic en la quantitat mensual pactada
per a cada grup, i apareixeran dos conceptes d’endarreriments:

  • Els endarreriments del complement específic corresponents als vuit mesos que van de gener a agost.
  • L’endarreriment corresponent al complement específic addicional del mes de junya causa de la paga extra d’aquest mes.

Cal recordar que les quantitats corresponents a l’antic PRP es repartien linealment en 12 parts, una al mes, i cobrades cada tres mesos, mentre que la integració en el complement específic suposa dividir exactament els mateixos diners anuals en 14 partsja que cada mes es cobra el complement específic (1 part de 14 anuals), excepte al juny i al desembre, que es cobra complement específic i complement específic addicional (que sumen 2 parts de 14 anuals).

Hem de recordar també que l’antic PRP va desaparèixer el 31 de desembre de 2021, quedant únicament disponible la partida pressupostària corresponent, la integració de la qual s’ha dut a terme segons la proposta de repartiment que CCOO vam presentar a l’administració.

 

O S’INTEGRAVA ENGUANY, O ES PERDIA!

 

CCOO  vam ser el sindicat que va aconseguir l’èxit indubtable que l’administració reconegués que la partida havia d’incrementar-se un 2%, d’acord amb la pujada salarial dels empleats públics per a l’any 2022. L’administració finalment, va acceptar aquest increment del 2%, per la qual cosa la partida real a repartir va ser incrementada fins a 6.598.057,70 EUR.

 CCOO hem portat en solitari la reivindicació de la integració del PRP en el complement específic durant anys, i l’hem defensat sempre en totes les reunions no sols davant l’administració sinó fins i tot davant de la resta de sindicats, que en la seva majoria no el creien possible.

CCOO HEM CREGUT SEMPRE QUE LA INTEGRACIÓ ERA POSSIBLE I QUE PODÍEM ACONSEGUIR-LA!

I HO HEM ACONSEGUIT!

 

AQUEST ACORD NO IMPLICA CAP MENA DE CESSIÓ NI CONDICIONANT!

LA LLUITA SEGUEIX!

 

  • CCOO continuem lluitant perquè l’administració apliqui mesures realment eficaces contra les agressions. L’ADMINISTRACIÓ ENS HA DE GARANTIR QUE PUGUEM TREBALLAR AMB SEGURETAT! 
  • CCOO continuem lluitant per un augment i un rejoveniment de la plantilla. 
  • CCOO continuem lluitant per un increment de nivells, de la categoria dels centres o l’equiparació d’entre dobles escales, que s’ha de produir i s’ha de reflectir en un nou acord de condicions de treball que substitueixi al de 2006 i que entri en l’actual estructura salarial, plena d’aberracions i injustícies.
  • CCOO continuem lluitant perquè els comandaments intermedis d’interior, oficines i tractament vegin reconegudes les seves especials condicions de treball per mitjà d’un increment del complement.

Barcelona, 14 de setembre de 2022

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA INTEGRACIÓ DE L’ANTIC PRP AL COMPLEMENT ESPECÍFIC AMB LA NÒMINA DE SETEMBRE

US CONTINUAREM INFORMANT!