COMISSIÓ DE SEGUIMENT – 5 DE JULIOL DE 2023

 

Avui, dimecres 5 de juliol de 2023, CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, i la resta de sindicats representatius ens hem reunit amb l’administració en la segona part de la reunió comissió de seguiment de l’acord penitenciari del passat 22 de juny.

 

 

REGULACIÓ DEL TORN DE CAP DE SETMANA DELS EDUCADORS/ORES DE CENTRES PENITENCIARIS

 

CCOO informem a l’administració del neguit dels educadors i educadores que treballen de cap de setmana. Accedir al cap de setmana és voluntari, però no es preveu cap criteri per poder canviar de torn horari. 

CCOO sol·licitem a l’Administració que cal establir un sistema reglat, sigui del tipus concurset d’horaris o assimilat, sota paràmetres objectius com són els d’antiguitat i els fixats en els procediments ordinaris, amb transparència i publicitat, i que s’ofereixi periòdicament. La proposta podria fer-se anual o bianual, i seria VOLUNTÀRIA per canviar l’opció horària. En aquests procediments, sempre voluntaris, s’haurien d’oferir les vacants i les places a cobrir corresponents dintre dels mateixos centres, però sempre sense perjudicar cap dret de ningú.

 L’Administració manifesta que no li consta cap petició de ningú, però que està d’acord en regular un sistema i valorarà la proposta que CCOO hem fet.

CCOO hem reclamat que no s’eternitzi aquest buit i que en cas d’haver-hi alguna proposta accelerin els tràmits.

 

 

PERCENTATGE DE PERMANÈNCIA DELS EDUCADORS/ES EN ELS PERÍODES DE VACANCES

 

CCOO denunciem que en alguns centres penitenciaris estan exigint percentatges de cobertura més alts que els acordats (20%). Fins i tot, estan imputant als coeficients totes les incidències i incapacitats sense cobrir (de 31 baixes d’educadors/es hi ha cobertes 7, i en l’ATRI estan en tràmit només 7).

CCOO exigim que compleixin amb el percentatge del 20% acordat i cobreixin la totalitat d’incidències.

 Aquest perjudici és especialment greu als centres més petits o infradotats, on inventant-se nous criteris més abusius els està afectant el gaudiment de dies

Tanmateix, CCOO hem recordat a l’administració que s’han de negociar i obrir urgentment les borses dels col·lectius de tractament i la resta de sindicats s’han afegit a la reclamació). L’Administració fa més d’un any que allarga el tema amb una concatenació d’excuses que semblen no tenir fi, sense donar resposta oficial a la nostra proposta.

Finalment, davant la pressió realitzada, l’administració acaba manifestant que revisarà la situació, i que al setembre ens traslladaran les seves propostes de borses. CCOO continuarem pressionant per acabar amb els sistemes d’ATRI i establir criteris més àgils, públics, objectius i transparents.

 

CCOO hem recordat a l’administració que hi ha molts més temes pendents per negociar de tots els col·lectius i millores pendents per tractar.

 

L’Administració reconeix que hi ha molts temes pendents, però que amb els darrers canvis i processos pendents continuen sense donar l’abast per obrir negociacions més globals.

 

JA N’HI HA PROU D’EXCUSES I EXIGIM A L’ADMINISTRACIÓ QUE S’HA DE CONVOCAR EL GRUP DE TREBALL PENITENCIARI PER TRACTAR-LES

 

MEDIACIÓ DILUÏDA

 

CCOO tornem a recordar la necessitat d’usar els mitjans més eficients que garanteixin la presa de la medicació dels interns/es,  i tornem a sol·licitar que utilitzin injectables quan sigui possible, i quan no, que es lliuri medicació diluïda en casos concrets i justificats per seguretat i salut com són:

 • Interns amb antecedents de mal ús de la medicació.
 • Interns psiquiàtrics.
 • Interns perillosos.

 L’Administració continua excusant-se en una presumpta negativa de sanitat.

 CCOO hem sol·licitat l’informe amb la petició del Departament de Justícia i el dictamen oficial de l’òrgan tècnic sanitari del Departament de Salut que suposadament desaconsellaria per raons tècniques aquesta excepcionalitat en l’àmbit penitenciari

Finalment, CCOO hem sol·licitat que el nou director general d’Afers Penitenciaris José Maria Montero Gómez, nomenat avui mateix, prengui part en aquests temes pendents, en d’altres, i defensi la proposta davant Salut.

 

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES EN ELS QUADRANTS i LLIBRES DE SERVEIS

 

CCOO recordem que els llibres de servei han d’informar del que correspon i no detallar la vida personal de cada treballador i treballadora, i molt menys informar de dades personals que són susceptibles de protecció.

D’igual manera s’ha de vigilar les dades que es publiquen en les intranets en documents com els quadrants de guàrdies i qualsevol altre arxiu o document que contingui dades personals.

L’Administració reconeix que el sistema informàtic i alguns aplicatius d’oficines no permeten discriminar i corregir aquestes incidències i que tractarà  de resoldre-ho.

 

PERMÍS PER LES ELECCIONS GENERALS DEL 23 DE JULIOL

 

CCOO TORNEM A DEFENSAR QUE ES COMPENSIN AMB 7,5 HORES LA RENÚNCIA A LES 4 HORES DE PERMÍS PER VOTACIÓ EN LES ELECCIONS GENERALS DEL PRÒXIM 23 DE JULIOL DE 2023, EN COMPTES DE LES 4 HORES ACTUALS.  

CCOO HEM SIGUT L’ÚNIC SINDICAT QUE HA DEFENSAT QUE LA COMPENSACIÓ HAURIA DE SER DE 7,5 HORES EN COMPTE DE 4 HORES, JA QUE LES QUATRE HORES TREBALLADES EL DIA DE LA VOTACIÓ HAURIEN DE TENIR LA CONSIDERACIÓ D’HORES EXTRES 

 

El passat 3 de juliol, el subdirector general de Recursos Humans i Econòmics va comunicar una nota informativa en la qual estableix la cobertura dels serveis la garantia de l’exercici del dret de vot durant la jornada del 23 de juliol. CCOO la qualifiquem de capciosa, perjudicial i redactada amb mala fe per perjudicar el personal penitenciari.

 

CCOO li hem recordat a l’administració que si tot el personal exercís el seu dret a les 4 hores de permís per a anar a votar, SERIA GAIREBÉ IMPOSSIBLE COBRIR ELS BUITS QUE ES PRODUIRIEN. 

EL TERMINI PER DEMANAR EL VOT PER CORREU FINALITZA EL 13 DE JULIOL. L’ADMINISTRACIÓ ENCARA ÉS A TEMPS DE CORREGIR!

 

La Secretaria de Mesures Penals autoritza el dret de vot presencial, però inclou en la nota l’obligatorietat de la presencialitat de tothom en el recompte a l’entrada i la sortida del servei.

Què hi ha darrere d’això? Fàcil: desincentivar el vot presencial generant doble despesa al treballador/a amb el desplaçament. Com si la resta del dia no fos igualment important o més garantir la seguretat.

L’Administració és plenament coneixedora que si tothom demanés exercir el dret de vot presencialment, que és vàlid fins i tot sol·licitar-ho el mateix dia de la votació, significaria la impossibilitat material de quadrar el servei sense haver de reforçar els serveis amb personal que a part de ser compensat, també tindria el mateix dret al permís per exercir el dret de vot.

CCOO hem demanat la modificació urgent de l’ordre, i hem demostrat l’ineficient de la proposta: 

 • Especialment, en el cas de guàrdies de matí o tarda, durant almenys mitja hora TOTA la guàrdia coincidiria fora i la resta del torn només la meitat estaria present. I amb la proposta de l’administració, gairebé tota la guàrdia estaria fora del centre fins a quatre hores
 • En el cas de requerir reforços, caldria donar-los també el permís de quatre hores de votació en cas que haguessin de treballar 4 hores o més.
 • Les 4 hores a més haurien de ser pagades o compensades a raó d’1,75 hores per cada hora treballada perser hores extres en festiu.
 • Obligar a tenir la presència de tothom al recompte d’entrada i de sortida és absurd i en cas que s’apliqui de manera estricta limita el marge de l’encaix de l’exercici d’aquest dret. Posen en risc la prestació dels serveis i la seguretat de tothom als centres.
 • Finalment, les 4 hores haurien de ser considerades hores extres i, per tant, ser compensades a raó d’1,75 amb un mínim de 7 hores i no de 4.

CCOO hem tornat a recordar que els mateixos centres van sol·licitar en el seu moment que el sistema anterior, amb 7,5 hores de compensació continués, ja que funcionava perfectament.

 

L’administració s’enroca en què han de ser 4 hores únicament i que la gent voti per correu. 

Finalment, l’Administració després d’estona de queixes ha admès i reconegut que la nota recull directrius, però que cada centre pot i haurà de coordinar els torns com millor convingui, fins i tot podent arribar a prescindir de tenir presencialment a tothom al recompte d’entrada i sortida. CCOO hem insistit que aquesta part també s’informi a tots els centres.

CCOO insistim que davant l’entossudiment de l’administració TOTS ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES PENITENCIÀRIES AFECTADES HAURIEN D’EXERCIR EL SEU DRET A LES 4 HORES DURANT EL DIA DE VOTACIÓ

 

 

 

PROCESSOS ATRI

 

CCOO, tan avui, com el passat 23 de juny, hem tornat a sol·licitar en solitari per enèsima vegada que es recuperin les provisions provisionals, és a dir, que s’usin les llistes de l’últim concurs de comandaments (la JUS014 per a Caps de Servei/CUE etc.) i les que surtin del procés JUS031 (per a CUSI/CAF/EAA/RIET) per a cobrir vacants i baixes de manera ràpida, eficaç, transparent i objectiva.

L’administració que va dir que ho valoraria, afirma que encara no han pogut prendre una decisió.

 

 

CONTRACTACIÓ TÈCNICS ESPECIALISTES

 

CCOO HEM TORNAT A EXIGIR LA CONTRACTACIÓ URGENT I AMB CONTRACTES DE LLARGA DURACIÓ, DE TOTES LES PERSONES DISPONIBLES QUE PASSIN EL CURS DE FORMACIÓ EN QUALSEVOL DELS TORNS.

 

El primer grup de reforços no ha solucionat la greu situació de la major part dels centres penitenciaris, que continua qualificant-se d’insuportable, ja  que arrosseguen una carència de personal d’anys.

CCOO hem exigit que a la cobertura de la totalitat d’incidències, s’afegeixi l’increment de plantilla de la forma més immediata possible. 

Davant la pressió de CCOO, l’Administració manifesta que han contractat a  118 persones, que només queden 4 persones disponibles del primer curs. 

A les preguntes de CCOO, l’administració contesta que no  hi ha  expectativa a curt termini de més contractacions, ja que a data d’avui s’han cobert el 72% de les incidències. 

CCOO, que hem defensat aquest tema en solitari, hem recordat a l’Administració que l’increment de plantilla reconeix la infradotació dels serveis penitenciaris i que encara  no s’han cobert la totalitat de les baixes de la plantilla actual en un període extremadament delicat com és l’estiu.

 

Ara que per fi tenim gent disponible, CCOO lluitem i lluitarem perquè l’administració reconsideri les dotacions.

 

CALENDARI ACTUALITZAT PROCEDIMENTS EN CURS

 

A la qüestió de CCOO sobre la situació del concurs de comandament (JUS/031/2022), l’Administració contesta que continuen les gestions i que podria resoldre’s aquest setembre.

 

CCOO hem insistit sempre que és imprescindible que el concurs de comandaments es resolgui ABANS de publicar el concurs de trasllats, ja que la seva resolució alliberaria prop de 150 llocs base que es podrien oferir al concurs de trasllats

 

 

 

ALTRES TEMES PLANTEJATS PER CCOO

 

 • Concurs de trasllats, promoció interna: No hi ha nova informació
 • Concurs comandaments de llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya (JUS/031/2022): L’Administració va manifestar que continuen les gestions i segons vagi podrien resoldre aquest setembre.
 • Concurs oposició cos diplomats, àmbit d’execució penal: No concreten res nou, ni de l’aprovació dels temaris.
 • Futures oposicions col·lectius penitenciaris: No concreten res. 

CCOO hem recordat també a l’Administració que s’han de tractar en aquestes reunions els següents temes cabdals, entre d’altres, que afecten el col·lectiu penitenciari: 

 • Increments de nivells. L’acord de 2006 permet un increment de fins a 6 nivells o el nivell màxim del cos.
 • Revisió a l’alça de la categoria dels centres penitenciaris
 • Promoció interna vertical i horitzontal
 • Reunió del grup de treball de medi obert
 • Reunió grup de treball: jubilació anticipada col·lectiu penitenciari (inclosa rehabilitació)

 

 

EN RESUM

 

L’Administració penitenciària segueix una política d’ajornaments eterns dels problemes per guanyar temps, i d’aplicar en matèria de drets les interpretacions més restrictives possibles. 

Del que no s’adona l‘administració és que  recolliran el que sembren. 

CCOO ja vam anunciar que ens trobem davant d’una etapa de canvis, de la qual la dimissió de l’anterior directora general és el primer pas. 

CCOO esperem dels nous càrrecs que vagin arribant que desvinculin el model penitenciari de les derives polítiques, disputes personals o baralles internes, centrant la seva activitat en la seguretat i defensa del seu personal i de la tasca penitenciaris. Hi ha molt per fer.

 

No es pot perdre més el temps, cal impulsar i resoldre la immensa quantitat de problemes que han generat!

 

CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA

LLUITEM PELS TEUS DRETS, T’INFORMEM AMB VERACITAT I PRECISIÓ

 

Barcelona, 5 de juliol de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA CONTINUACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 5/7/2023

US CONTINUAREM INFORMANT!