COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE 19 DE JUNY DE 2019

Ahir, dimecres 19 de juny de 2019, va haver-hi reunió de Comissió de Seguiment de l’Acord a la qual vam assistir la part social, i per part de l’administració la Subdirectora General de RR.HH. del departament i la Cap de RR.HH. de la Secretaria de Mesures Penals.

 

PRÈVIA A L’INICI DE LA REUNIÓ

 

CCOO sol·licitem de manera prèvia a l’inici de la reunió la reactivació i continuïtat dels Grups de Jubilació Anticipada i 2a activitat i el de canvis de serveis, d’acord amb el compromís adquirit el passat 3 de juny amb CCOO i la resta de sindicats per part de la Secretaria General del Departament de Justícia, el Secretari de Mesures penals i la Directora de Serveis, de reobrir els Grups amb l’objecte d’avançar els dos temes, cabdals per la plantilla, el més ràpid i urgent possible.

CCOO hem demanat formalment que en relació al Grup de jubilació anticipada  i 2a activitat, el Departament i la Secretaria de Mesures Penals ens faciliti totes les dades relatives a cotitzacions per analitzar l’impacte i poder traslladar les dades reals de l’efecte pel col·lectiu penitenciari de l’ anticipació de la jubilació anticipada.

Tanmateix, CCOO hem sol·licitat que en relació a la 2a activitat l’objectiu inicial ha de ser concretar un catàleg de llocs de treball disponibles no només a presons sinó en altres llocs fora de l’àmbit penitenciari. Recordem a l’Administració que en els jutjats, en els cossos de tramitació i de gestió seria possible, però que s’han d’analitzar més opcions.

L’Administració respon que mantenint el compromís facilitaran les dades disponibles, i fixem data de reunió per analitzar tota la informació i elevar les propostes pel 17 de juliol. Aquest mateix dia també ens reunirem al Grup de canvis de serveis, i CCOO sol·licitarem i defensarem de manera raonada l’ampliació urgent d’aquests.

En relació a infraestructures i les futures obres, CCOO sol·licitem la calendarització de la previsió de l’execució de les obres pendents als centres. L’Administració s’excusa, i al·lega tenir moltes dificultats donada la situació de pròrroga pressupostaria actual, tot i que es compromet a comunicar la previsió.

 

CONTINUÏTAT I AMPLIACIÓ DE LES CONTRACTACIONS DELS INTERINS DE VIGILÀNCIA

 

L’Administració informa que la bossa d’interins, no la de reforços, està completament esgotada i que tots els seus membres estan en places de tipus estructural. De fet hi ha vacants que no poden cobrir-se per falta de personal en la bossa d’interins i que per ser estructurals no poden ser cobertes pels companys que estan en la bossa de reforços. CCOO hem sol·licitat que el personal de reforç sigui inclòs en la bossa d’interins per a poder cobrir aquestes vacants de manera immediata però l’Administració es nega a fer-ho abans que s’aprovi la modificació de la regulació de bossa.

Sobre els companys de reforç que cessen final d’aquest mes, es preveu anar renovant-los per a realitzar substitucions per períodes màxims d’un mes. Les renovacions successives, mes a mes, aniran depenent del temps treballat, retorn a la seva plaça del funcionari substituït, etc.

L’Administració també preveu la contractació de reforços. En aquest cas el contracte seria per tres mesos, de juliol a setembre. Durant la setmana que ve es definirà quants es contractaran. CCOO hem sol·licitat que per als reforços lògicament es contractin preferentment als companys de la bossa de reforç amb més antiguitat.

CCOO també hem sol·licitat que els al voltant de 130 companys que actualment estan disponibles en la bossa de reforç, inclosos en ells els 68 de l’últim procés que encara no han pogut treballar ni un dia, siguin contractats de manera immediata donada la criminal i molt perillosa falta de personal en què es troben els centres.

CCOO hem reclamat que es respecti l’horari dels companys de reforç, ja que en alguns centres se’ls està fent anar quan al centre li convé i li ve de gust sense que hi hagi compensació de cap mena com en canvi si ocorre amb els funcionaris de carrera. Els companys de reforç tenen els mateixos drets laborals que la resta de companys.

 

CONCURSOS DE COMANDAMENTS I DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

L’Administració informa que no creu que el recurs plantejat per a paralitzar el concurs de comandaments intermedis aconsegueixi el seu propòsit. Les mesures cautelaríssimes demanant la seva suspensió han estat desestimades i, a l’espera que es desestimin les cautelars també sol·licitades, s’espera publicar la llista provisional d’admesos i exclosos el pròxim 28 de juny.

Al preguntar sobre els criteris que guiaran la prova de la segona fase, que l’Administració es va comprometre a fer públics, es desentenen dient que és la Junta de Mèrits la que ho ha de fer, però no indica quan ni com.

CCOO hem sol·licitat una vegada més i en solitari que el concurs de trasllats de Tècnics Especialistes es convoqui ja mateix i no a la fi de l’any que ve, quan finalitzin els dos concursos de comandaments intermedis, l’actual per a CS/CUE/CRIMO i comandaments administratius, i després el de CUSI/CAF/EAA. No fer-ho suposa un incompliment greu i mostra de mala fe negociadora, ja que durant el tancament de la Model l’Administració es va comprometre a convocar concurs de trasllats a la fi de 2017 o inicis de 2018 per a permetre als afectats pel tancament i als companys de la resta de centres consolidar les seves places adequant-les a la situació actual, ja que l’últim concurs es va convocar en 2015.

 

OFERTA PÚBLICA DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

CCOO hem demanat informació sobre l’oferta pública de Tècnics Especialistes i l’Administració ha informat que la setmana vinent preveuen enviar al govern la petició d’oferta pública de 2019 per a la seva avaluació i eventual aprovació.

L’Administració va reconèixer que disposava d’unes 230 vacants. CCOO hem sol·licitat la inclusió a l’oferta de les vacants dels  companys que es traslladaran a la resta de l’Estat i de les de jubilacions, baixes definitives, etc. L’Administració es compromet a incloure totes les disponibles. La xifra final  podria rondar les 300 places

CCOO considerem aquestes xifres com clarament insuficients. L’ampliació de plantilles d’altres col·lectius, com Bombers i Mossos, s’ha de traslladar ja mateix al sistema penitenciari català.

 

INDEMNITZACIONS PER PRÒTESIS OCULAR

 

CCOO hem estat els que hem instat a l’Administració a posar-se les piles i que reclamessin els danys patrimonials soferts per treballadors a la companyia amb la qual el departament té contractat una assegurança que cobreix els danys causats per interns sobre tercers, treballadors penitenciaris inclosos. Fins ara d’ofici i sense comprovar res, l’Administració estava enviant als treballadors afectats per danys causats pels reclusos resolucions signades per la Secretària General del Departament rebutjant indemnitzacions per trencament d’ulleres en raó al fet que els treballadors penitenciaris cobrem un complement específic que inclou que ens peguin i trenquin les nostres coses. Tal qual sona.

Sense l’aclariment instat per CCOO seguiríem en aquestes. Ara, en cas que un treballador sofreixi danys en les seves ulleres o altres pertinences per efecte de l’actuació d’interns, ha de tramitar de manera individual una petició de responsabilitat patrimonial dirigida al Secretari de Mesures Penals. A partir d’aquí és l’Administració la que seguirà d’ofici amb la resta de passos per a reclamar les quantitats a la companyia asseguradora.

 

 

C.O. TARRAGONA I C.O. GIRONA

 

CCOO exigim la cobertura de totes les incidències als centres oberts, tant de GMO com de CRIMO i Tractament..

Respecte al COTA, CCOO hem reclamat la substitució amb caràcter d’urgència del CRIMO, imprescindible per donar cobertura mínima al servei. Amb sol 5 CRIMOS disponibles, els GMO han de fer tasques que en absolut els correspon. Donats els terminis de temps que es manegen, el pitjor és que en el millor dels casos no s’espera un substitut abans de setembre. L’Administració valorarà novament la seva cobertura, tot i que anteriorment la va considerar no necessària.

CCOO instem als companys GMO del COTA que no admetin tasques que no els corresponguin, que avisin si escau al comandament d’incidències, que per a això està, i que si al final fan aquestes tasques perquè així se’ls ordena, que sol·licitin que l’ordre se’ls doni també per escrit de cara a reclamar les indemnitzacions corresponents per via de contenciós si calgués.

També s’ha sol·licitat la cobertura dels Treballadors Socials de baixa en aquest centre, ja que actualment només hi ha 2 disponibles dels 4 assignats.

Respecte a la situació concreta del C.O. Girona, hem sol·licitat la cobertura urgent per jubilació d’un dels CRIMO’s. L’Administració es compromet a dur-la a terme.

 

 

MODEL DE MEDI OBERT

 

L’Administració indica que el Subdirector General de Tractament (que igual que el de centres acostuma a no donar la cara en aquestes reunions) estaria disposat a tractar temes del Model de Mig Obert però no abans de setembre. La raó que donen és que no es preveuen aplicar canvis en el model abans de l’any que ve, i per això segons ell no hi ha cap urgència.

CCOO li hem respost que la necessitat de reunió és IMMEDIATA I URGENT, ja que s’estan aplicant criteris nous respecte als interns admesos en els centres oberts ARA MATEIX i no l’any que ve. L’aplicació d’aquests criteris implica de facto un canvi substancial del model, el qual la mateixa Administració va canviant sobre la marxa sense parlar amb ningú.

L’Administració s’enroca en la seva posició i es nega en rodó a mantenir una reunió abans de setembre. Les vacances són sagrades i segons sembla per als llocs de lliure designació van de juliol a agost, tots dos inclosos i per descomptat sense necessitats del servei que interfereixi amb elles. Això queda només pels treballadors.

 

 

PERMÍS DE MATRIMONI I D’HOSPITALITZACIÓ

 

CCOO reclamem contra la interpretació restrictiva que fa l’Administració del permís per matrimoni o d’inici de convivència. En diversos centres, però especialment en el C.P. Lledoners, on la situació és encara més greu i arbitrària pel volum de denegacions injustificades, s’estan denegant sistemàticament permisos per matrimoni demanats amb diversos mesos d’antelació per a ser gaudits en els mesos d’estiu, Nadal o Setmana Santa.

L’Administració argumenta que si es demana de manera immediata a les noces o inici de la unió, es tendeix a concedir (però, això sí, tampoc és segur). En canvi si es demana amb mesos d’antelació en horari molest per a l’Administració, aquesta se sol disgustar i llavors ho denega en funció de necessitats del servei.

És clar que amb quatre o sis mesos d’antelació és difícil que l’Administració conegui amb exactitud les necessitats del servei, o en altres paraules, fa les denegacions per si de cas i perquè vol. Esgrimeix una sentència, encara no ferma, d’abril que presumptament els donaria la raó en la seva arbitrarietat.

CCOO li argumentem que aquest tipus de restriccions no vénen en cap lloc de la Llei 8/2006 de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya i que portarem el tema a les instàncies que faci falta.

Respecte al permís d’hospitalització, ens queixem de l’aplicació igualment restrictiva en diversos punts. Per exemple el ridícul abús en el concepte «continuïtat urbanística» per a denegar permisos de quatre dies en poblacions pròximes però la continuïtat “urbanística” de les quals és la dels matolls i els camps de cultiu.

Un altre exemple és la petició creativa per part d’alguns centres de certificats de presència efectiva del funcionari a l’hospital on estigui ingressat el seu familiar, la qual cosa no apareix en cap lloc de la normativa. Recordem a l’Administració i els centres que el permís és per a resoldre tota aquella necessitat derivada d’una hospitalització, sigui la que sigui (cuidar de nens, realitzar gestions de tota mena, etc.) i no únicament per a visitar al familiar ingressat.

 

SERVEI DE TRANSPORTS ALS CENTRES PENITENCIARIS. CP PUIG DE LES BASSES I MAS D’ENRIC

 

CCOO exigim que es restaurin els transports en els termes que es contemplen en els Acords de tancaments de centres, garantint un sistema de transport que permeti arribar als centres de treball adequat als horaris de prestació dels serveis.

L’Administració respon que no contractarà més propis i que continuarà pagant les despeses com està fent fins ara, reconeixent de manera molt restrictiva com subjectes d’aquest dret només a 7 treballadors del C.P. Puig de les Basses i 8 treballadors del C.P. Mas d’Enric.

CCOO hem sol·licitat que s’inclogui al personal que va ser traslladat forçós i que mantenen la plaça traslladada independentment que provisionalment ocupin un altre lloc.

CCOO exigim una solució definitiva que respecti els horaris de prestació del servei i que no perjudiqui els treballadors, que no tenen cap culpa que l’Administració no hagi previst cap sistema de mobilitat als centres de treball.

 

UNIFORMITAT PERSONAL PENITENCIARI, UNIFICACIÓ, MILLORES I CALENDARI D’ENTREGA

 

CCOO sol·licitem substituir els uniformes inqualificables lliurats l’agost de 2018 perquè no poden coexisteixin dues uniformitats al mateix temps: una dolenta i antiquada, i una altra encara pitjor i diferent.

CCOO hem demanat que les botes que es lliurin siguin de característiques tècniques similars a les dels mossos i que reverteixin les tares de la uniformitat actual.

L’Administració, ancorada “al dia de la marmota”, continua responent que encara està fent el plec tècnic pel contracte major i que no poden realitzar cap contracte menor.

CCOO hem sol·licitat rigor en les tramitacions del plec de característiques tècniques. La roba del personal és primordial i és lamentable que parlin de dignificació d’un col·lectiu i no tinguem tots ni els mateixos uniformes. Potser ha arribat el moment de lluir els nostres millors parracs els dies de visites institucionals perquè vegin el goix i la dignificació que estan duent a terme.

 

 

VACANTS DISPONIBLES, OFERIMENT AL PERSONAL FUNCIONARI I ALS INTERINS MITJANÇANT ACTE PÚBLIC VOLUNTARI DE LLOCS DISPONIBLES I SUBSTITUCIONS DE LLARGA DURADA

 

CCOO hem sol·licitat que totes les noves vacants disponibles,  incloent-hi de les places afectades pel concurs de trasllats estatal, s’ofereixin al personal funcionari i posteriorment s’ofereixin les restants no cobertes al personal interí integrants de la borsa i reforços que voluntàriament vulguin participar mitjançant un acte públic segons el criteri d’antiguitat.

L’Administració informa que preveu cobrir les places vacants, però que no és prioritari realitzar un acte públic ja que afirmen no tenir els recursos per realitzar-lo ara.

CCOO continuarem exigint actes transparents, defensant l’estabilitat i la mobilitat dels treballadors.

 

REVISIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA BORSA D’INTERINS

 

Davant la proposta de modificació de borsa presentada per l’Administració, CCOO vam presentar un conjunt de propostes de millora que especificava línies vermelles per tal d’arribar a un possible Acord. L’administració, que pretén tirar endavant la proposta amb o sense l’aprovació dels sindicats, estaria aprofitant per estrènyer més aquest col·lectiu.

 CCOO hem sol·licitat una reunió més per tal de tractar aquesta proposta i l’Administració finalment ha acceptat mantenir una darrera reunió el pròxim 25 de juny.

 

CONCLUSIÓ

 

La contradicció en l’actuació de l’Administració continua quedant palesa quan els màxims responsables del Departament transmeten les seves bones intencions vers el col·lectiu, però després al dia a dia i en les respectives Meses de negociació i seguiment aquestes es dilueixen en mesures de clar atac als drets dels treballadors.

El criteri d’atac constant als interessos de treballadors es manté, i qualsevol canvi en positiu encara està per demostrar. Per CCOO serà cabdal l’avançament urgent en les reunions de Grup de Jubilació i 2a activitat, Grup de canvis de Servei, en l’adopció de mesures per disminuir i prevenir les agressions al personal i la cobertura de les incidències mitjançant la contractació de tots els treballadors disponibles.

Barcelona a 20 de juny de 2019

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 19 DE JUNY DE 2019

US CONTINUAREM INFORMANT!!