MESA SECTORIAL 17.06.2019

 

Us resumim, tot seguit, els temes més destacats tractats avui a la Mesa Sectorial de Negociació.

Programa de Rendiment Professional per al personal funcionari penitenciari

 

CCOO hem ratificat l’Acord del Grup de Treball Penitenciari mitjançant el qual es prorroga la vigència del complement retributiu del Programa de Rendiment Professional (PRP) per l’any 2019 amb els mateixos termes i condicions de l’any 2018. Des de l’Agrupació de Presons de CCOO, que vam signar l’Acord el passat 7 de juny, hem sol·licitat que les quantitats associades al PRP s’actualitzessin d’acord amb l’augment retributiu per a aquest any 2019, és a dir, el 2,25% des de gener més el 0,25% d’increment addicional des de l’1 de juliol, per compliment del creixement del PIB del 2,5% o superior, tal i com es va acordar en el seu moment per CCOO i l’Administració central.

CCOO també hem demanat que es pagui d’ofici a tots els companys i companyes que aquests mesos han deixat el sistema per jubilació, incapacitat o una altra causa.

Finalment, el PRP es pagarà amb efecte retroactiu a 1 de gener, amb les quantitats actualitzades i d’ofici.

 

Comunicació de baixa per incapacitat temporal per correu electrònic

 

Funció Pública té la intenció que els Departaments acceptin també les comunicacions de baixes laborals telemàticament via correu electrònic, per la qual cosa s’haurà de modificar laInstruccio 1/2019 o bé dictar-ne una de nova. Tan aviat això es dugui a terme entrarà en vigor aquesta nova mesura.

 

Complement d’atenció al públic per al PAS de centres educatius

 

Tal i com us informàvem a la nostra nota informativa 5/2018 sobre la Mesa Sectorial celebrada el 16 de gener de l’any passat, CCOO hem tornat a demanar la necessitat que es torni a valorar la idoneïtat de l’assignació del complement al personal PAS de centres educatius atès que les necessitats generades per la feina han variat molt des de 2007 i  la realitat de la dedicació diària del personal PAS a l’atenció al públic és més elevada d’allò que diu l’Acord de Govern 120/2007 que va desestimar l’abonament del complement a aquest col·lectiu. L’Administració, com sempre, no vol ni parlar-ne adduint que només el tracte amb les famílies es pot considerar com a “públic” i que aquest en cap cas supera el 75% de la jornada laboral. CCOOcontinuarem insistint.

 

Abonament de títols de transport públic

 

Funció Pública ha demanat a tots els departaments informació sobre quines son les despeses de desplaçaments més habituals i com les gestionen. Hores d’ara, encara queden alguns departaments per contestar però no s’ha detectat cap distorsió o mal funcionament que provoqui que el personal s’hagi de pagar de la seva butxaca el transport públic que necessita per desenvolupar les seves tasques. Tan aviat tinguin totes les dades, Funció Pública aportarà les conclusions en aquesta Mesa Sectorial.

 

Espai sindical a la seu administrativa del barri del Port de la Marina (Zona Franca)

 

L’Administració proposa la creació d’un local sindical per a les organitzacions sindicals representatives a les Juntes Electorals de Serveis Centrals i Serveis Territorials de Barcelona, que contingui una sala de reunions i una zona de treball amb taules i armaris.

Malauradament, la proposta no contempla espais per a l’ús exclusiu de cada organització sindical que permetin l’adequat desenvolupament de l’activitat sindical amb garantia de la confidencialitat dels temes tractats amb les persones ateses. CCOO sol·licitem aquests espais d’ús exclusiu per poder realitzar eficaçment la nostra activitat.

 

Criteris d’aplicació en el gaudiment del permís per matrimoni o inici de la convivència

 

CCOO exposem que en el Departament de Justícia, la Subdirecció General de RR.HH. de la Secretaria de Mesures Penalsestà desestimant les sol·licituds de permís per raó de matrimoni dels/de les treballadors/es, concretament del CP Lledoners. L’Administració emparant-se en el pretext de futures necessitats de servei i cobertures de serveis precàries que segons ells alterarien l’organització, no autoritza el gaudiment dintre dels períodes de Nadal, Setmana Santa i Estiu, és a dir, gairebé més de mig any. Funció Publica, tot i desconèixer la casuística concreta, informa que tota denegació ha d’estar motivada, i que les necessitats de servei genèriques no són prou motivació, matisant que les necessitats organitzatives dels serveis finalistes podrien afectar les situacions.

Per CCOO és absolutament inacceptable aquesta interpretació, ja què la normativa que regula els permisos és clara i rotunda i, a més a més, les necessitats de servei han de ser a curt termini, és a dir, imprevisibles i sobrevingudesno a mesos vista. L‘Administració no pot fer que els seus treballadors siguin els que a base de restriccions en els seus drets més bàsics paguin la caòtica gestió en matèria de personal i la incapacitat per a aconseguir recursos per al sistema per part dels seus gestors.

CCOO hem demanat que es revisin les denegacions i traslladarem el tema a la resta de grups de treball.

 

Convocatòria de grups de treball

 

Funció Pública té la intenció de convocar, de manera immediata, els grups de treball d’ATRI i del Districte Administratiu, depenents d’aquesta Mesa Sectorial així com del grup de treball on es tracten temes de conciliació de la vida familiar i laboral, depenent de la Mesa General.

 

Finalment, CCOO hem sol·licitat informació sobre sobre el número de becaris/àries que hi ha a l’administració de la Generalitat així com dels organismes on hi son presents per tal de comprovar que no exerceixin funcions reservades al personal funcionari o laboral.

 

DESCARREGEU EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DE MESA SECTORIAL DEL 17.06.2019

US CONTINUAREM INFORMANT