COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL PENITENCIARI 11/JULIOL/2023

 

 

AVUI HA SIGUT EL DIA DEL SILENCI ADMINISTRATIU!

 

 

Ahir, dimarts 11 de juliol, es va reunir el Comitè de Seguretat i Salut Laboral del personal penitenciari del Departament de Justícia, amb presencia de l’Administració i, per la part sindical, els delegats de prevenció de CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, i Ugt, Csc, Catac, Acaip i Csif.

A continuació us fem un resum dels temes tractats:

 

 

VESTUARI

 

Tota la part social traslladem a l’administració la problemàtica creada per la falta de transpiració dels materials utilitzats per confeccionar el nou uniforme.

L’Administració, per un costat, ens aporta les fitxes tècniques de la roba i calçat on es demostra que hi ha “molt plàstic i poc cotó” i, per altre, diu que ho estudiarà, ja que aquesta és la primera queixa que li ha arribat per aquest tema.

 

 

 

ONADA DE CALOR

 

L’Administració ens fa arribar una fitxa d’informació de riscos “el treball i la calor” amb mesures bàsiques de prevenció a l’estiu. Aquesta fitxa l’han rebut els tècnics de prevenció i direccions dels centres de treball.

D’entrada CCOO manifestem que la immensa majoria dels treballadors afectats per una possible onada de calor no podrà seguir “els consells” d’aquesta fitxa, ja que es tracta de personal uniformat que no podrà fer ús de “roba ampla, clara i fresca”, que no té mitjans per “beure regularment aigua fresca no freda (10 – 12º C)” ni disposa de “gorres o barrets de teixit transpirable”.

 

L’ADMINISTRACIÓ NO PENSA FER ARRIBAR AQUESTA FITXA A TOTS ELS TREBALLADORS. AQUÍ LA TENIU PEL VOSTRE CONEIXEMENT (feu clic):

 

https://agrupaciopresons.ccoo.cat/wp-content/uploads/sites/75/2023/07/Fitxa-dinformacio-de-riscos.-El-Treball-i-la-Calor-2023.pdf

 

CCOO demanem que, atesa la modificació del RD 486/97, el Servei de Prevenció faci un seguiment de les alertes meteorològiques taronges o vermelles per comunicar-les als diferents centres de treball i que es faci una relació de les mesures preventives a adoptar per cada col·lectiu i tipus d’alarma (groga, taronja i vermella).

Silenci administratiu!

 

 

RECONEIXEMENTS MÈDICS OBLIGATORIS

 

L’Administració ens presenta el protocol per “establir les competències i tasques del Departament de Justícia, Drets i Memòria davant la valoració i idoneïtat d’aptitud per motius de salut, quan sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors com també per verificar si l’estat de salut del treballador pot constituir un perill per a ell mateix, per als altres treballadors o per a altres persones relacionades amb el departament, i la persona treballadora no presti el seu consentiment”.

CCOO directament informem l’Administració que valorarem jurídicament aquest protocol, JA QUE CONSIDEREM QUE LA NORMATIVA LEGAL A LA QUAL FA REFERÈNCIA NO ÉS D’APLICACIÓ AL PERSONAL FUNCIONARI.

 

 

 

AVALUACIONS DE RISCOS DE L’OPERATIVA DERIVADA DE L’APLICACIÓ DELS PROTOCOLS D’ACTUACIÓ DAVANT SITUACIONS D’EMERGÈNCIA

 

CCOO, davant la NEGATIVA de l’Administració a la petició en  l’anterior comitè del mes d’abril, tornem a manifestar que els tècnics del Servei de Prevenció han de procedir a avaluar l’operativa derivada de l’activació dels diferents protocols per tal d’eliminar els riscos que detectin en l’aplicació dels mateixos o, en cas que no sigui possible, procedir a implementar les mesures correctores necessàries per minvar el risc per la salut dels treballadors.

Silenci administratiu!

 

S’HAN DE PODER PREVEURE ELS RISCOS PER TAL D’ELIMINAR-LOS!

 

 

AGRESSIONS

 

CCOO tornem a demanar, igual que en l’anterior comitè, que se’ns proporcioni el llistat de les mesures correctores derivades de les investigacions d’accidents fetes pels tècnics del Servei de Prevenció i de l’anàlisis d’incidents fet per la Subdirecció Gral. de Centres.

Silenci administratiu!

 

 

RECLAMACIONS A LA MÚTUA

 

Davant la petició de CCOO del número de reclamacions a la Mútua tramitades a través del Servei de Prevenció, aquest ens informa que, des de l’any 2019, s’han gestionat 9 reclamacions de les quals es desconeixen els resultats, ja que la Mútua respon directament als treballadors. 

CCOO creiem que la resposta de la Mutua hauria de ser comunicada també al Servei de Vigilància de la Salut del Servei de Prevenció, perquè és el que ha plantejat la queixa i ha de saber si s’ha donat solució adequada al problema.

 

AQUÍ TENIU EL MAIL DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER SI TENIU ALGUN PROBLEMA AMB LA MÚTUA I HO VOLEU COMUNICAR:  prevencio.dj@gencat.cat

AIXÍ CONSTARÀ EN LES SEVES ESTADÍSTIQUES!

 

 

CENS D’INSTAL·LACIONS I/O ESPAIS AMB AMIANT

 

L’administració respon a la petició de CCOO indicant que ja tenen identificats els espais e instal·lacions amb presencia d’amiant.

Ens comuniquen que està a punt  d’adjudicar-se un contracte menor per procedir a la seva retirada en el C.P. Dones i que, a la resta de centres es farà en el mínim temps possible i, per descomptat, abans de l’any 2028 que marca la norma vigent.

Així ho esperem, però CCOO estarem amatents.

 

 

ESTADÍSTICA DE LES BAIXES PER IT COMUNES I/O LABORALS.  MEMÒRIA DE L’ACCIDENTALITAT 2022

 

A l’anterior comitè, i a petició de CCOO, l’administració ens va proporcionar l’estadística de baixes per IT.

CCOO vam fer la següent pregunta a l’Administració: Per què en l’estadística aportada es recull que hi ha hagut 444 accidents laborals i a la Memòria indiquen 408 casos?

 

TENIM UNA DIFERÈNCIA DE QUASI UN 10% ¡¡¡

 

Tres mesos després, la resposta de l’Administració és que “potser” que s’utilitzin mètodes diferents per comptabilitzar-los o hagin errat en la tramitació d’aquests, però que tots s’investiguen i es deriven, si cal, a la mútua.

Des de CCOO creiem que “pot ser” que hagi errades en la comunicació entre la Subdirecció Gral. de RR.HH. i Econòmics de la SMPRAV i el Servei de prevenció i  que “s’hagin perdut pel camí”.

 

 

CENTRE OBERT TARRAGONA

 

Davant la insistència per part de CCOO en els anteriors comitès l’Administració ens ha enviat, amb 24 hores d’antelació, l’Avaluació Inicial de Riscos del COTA.

CCOO tornem a protestar pel fet de no poder estudiar la documentació amb el deteniment suficient per poder plantejar els punts que estimen oportuns.

 No obstant això, CCOO demanem a l’administració que corregeixi de manera immediata les incidències detectades en la senyalització d’emergència d’aquest centre de treball.

 

 

PRESENTACIÓ PLÀNOLS NOU CENTRE OBERT ZONA FRANCA

 

CCOO tornem a insistir en el fet que portem més d’un any i mig demanant a l’administració una reunió on es presentin els plànols del nou Centre Obert de la Zona Franca per tal de poder fer una valoració dels espais de treball des del punt de vista preventiu.

Donat el retard en fer efectiva aquesta reunió, CCOO demanem que s’ampliï la informació presentada amb els plànols del futur centre Tancat de Zona Franca.

Silenci administratiu!

 

Barcelona, 12 de juliol de 2023

 

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA D ELA REUNIÓ DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 11/07/2023

US CONTINUAREM INFORMANT!