CONCURSOS I OPOSICIONS

 

Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió del Grup de Treball de Selecció i Provisió, depenent de la Mesa Sectorial, celebrada ahir 4 de febrer d’enguany.

 

LA INFORMACIÓ INCLOSA CORRESPON ALS PROCESSOS SELECTIUS I DE PROVISIÓ FORA DE L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL LLEVAT DEL PROCÉS DE JURISTES.

Les dates dels altres processos d’execució penal es mantenen com s’ha informat prèviament

 

PROCESSOS SELECTIUS I DE PROVISIÓ

1. Promoció interna especial Cos Administratiu (PIE Administratiu): 375 places, es preveu publicació de la convocatòria pel 20 de febrer. El temari que regirà serà el que hi ha publicat, és a dir, excepte actualitzacions, no canvia. La primera prova del procés es preveu que es dugui a terme cap al juny-juliol.

2. Cos Superior: es confirma la previsió de convocatòria de 760 places PESCO pel segon semestre d’enguany, possiblement pel mes de novembre, amb previsió de fer la primera prova cap al març o abril del 2020. L’Administració ens ha facilitat una guia d’estudi, que farà pública un cop valorades les possibles esmenes, sobre la part comuna del temari. Segueixen sense voler desenvolupar un temari per facilitar la tasca de l’opositor i la del corrector. CCOO exigim un temari desenvolupat per cadascun dels procediments, tal com es venia fent i com ha fet l’ATC respecte del darrer procés selectiu, l’Administració s’excusa amb lamentables justificacions atacant novament al col·lectiu d’interins/es, sembla ser que l’objectiu de Funció Pública és posar les cosses el més difícils possibles. Respecte a la modalitat d’ambientòlegs, l’Administració diu que està treballant per a què sigui una opció dins del Cos Superior.

3. Cos Administratiu: el termini per a presentar les al·legacions a la llista provisional corresponents al concurs de trasllats finalitza el dia 12. L’Administració preveu que cap a l’abril ja estarà resolt. Com ja vam explicar en una nota anterior, el procés de resolució del concurs s’ha allargat atès que el tractament que es va fer del grau no va ser unitari en tots els departaments. Aquest error va suposar tornar a ordenar la llista dels/de les aspirants i conseqüent dilació en el temps.

4. Subaltern: Es tracta d’un procediment exclusiu per a discapacitats/des intel·lectuals de 150 places corresponent a l’OOP17. Per aquest procediment s’adaptarà el temari. CCOO demanem que es traslladi la informació al més aviat possible, Funció Pública confirma que la propera reunió ens donarà trasllat de la proposta.

5. Promoció interna especial d’Auxiliars: l’Administració no assegura que es pugui convocar aquest procés, contràriament al que s’havia previst. L’argument recurrent és el pressupostari. Tot i que diuen que si hi ha habilitació pressupostària, hi haurà procés selectiu.

Al darrer full d’aquest informatiu podeu consultar el Calendari actualitzat de convocatòries de selecció (oposicions) i provisió (concursos)

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS PESCO

Quant al model de convocatòries PESCO, l’Administració ens ha facilitat dos models de convocatòries (metges avaluadors, conv. 237 i treball social, conv.236) amb les que CCOO estem en total desacord. En aquestes plantegen que dins la fase de concurs, amb una valoració del 40% del total del procés, el certificat de l’ACTIC pretenen que sigui d’un 30% (l’equivalent a 1,2 punts totals sobre 10 punts), depreciant a la xifra del 70% la valoració dels serveis prestats. I més tenint en compte que parlem de processos PESCO, l’esperit dels quals és l’estabilització de la plantilla. A títol d’exemple l’ACTIC val el mateix en termes absoluts que tota la prova especifica del temari. CCOO denunciem l’absoluta espiral de bogeria en la que Funció Pública es troba, exigint la reducció al màxim o l’eliminació de res que no siguin els serveis prestats.

Finalment, després de les nostres queixes, l’Administració es compromet a analitzar la nostra proposta. D’altra banda, l’Administració també inclou una entrevista per competències (tercera prova). CCOO ens oposem a la presencia de cap entrevista a les proves, atesa la manca d’objectivitat que comporten els criteris de valoració. Per tal de preservar l’objectivitat del procés i la rapidesa en la correcció, CCOO defensem que la part pràctica de les proves sigui tipus test, i no eliminatòries entre si, com s’ha fet en d’altres administracions i multitud de processos.

Respecte futurs procediments de PESCO: L’Administració informa que, com a resultat de les peticions de la part social, està valorant tenir en compte com a criteri l’edat mitjana del personal, tant per prioritzar la convocatòria dels processos selectius com per establir certs criteris respecte de les places futures.

Respecte del procés de Juristes àmbit execució penal (Cos Titulació Superior Dret) l’Administració està treballant en la proposta de bases, i atès que en el procés hi haurà reserva de places per a la promoció interna, CCOO demanem a l’Administració que es modifiqui el percentatge de reserva per a la promoció interna ja que la finalitat dels procediments PESCO és estabilitzar i consolidar els llocs de treball, permetent que el personal interí pugui consolidar la seva plaça i l’abús de reserva per promoció interna aniria en contra d’aquest principi, per tant, CCOO plantegem que sigui el reconegut per la norma (20%).

 

TEMARIS COSSOS GENERALS ADMINISTRATIUS, GESTIÓ, AUXILIARS I SUBALTERNS

Quant als temaris dels cossos generals, un cop es duguin a terme les promocions internes corresponents, l’Administració anirà publicant els respectius temaris. CCOO demanem a l’Administració que es redueixi el temps d’espera i que publiquin els temaris al més aviat possible. En la línia dels temaris, i en resposta a la petició feta per CCOO, l’Administració ens ha facilitat un resum de l’Estudi inicial dels possibles coneixements necessaris per a l’accés a l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat que inclou les matèries que es continuaran incloent en el futur temari del Cos.

En resum, la Funció Pública oblida la situació real de les plantilles i no es conscient de la situació de precarietat laboral que ha generat, CCOO continuarem defensant a les treballadores i treballadors de la Generalitat.

PROU PRECARIETAT LABORAL!!

 

 

CALENDARI DE CONVOCATÒRIES. PREVISIÓ DGFP A 4 DE FEBRER DE 2019

 

SELECCIÓ DE PERSONAL

PROCESSOS EN CURS

  • Inspectors Tributaris (ATC)
  • Gestors Tributaris (ATC)

PROPERES OPOSICIONS

2019: PIE Administratius (Promoció Interna Especial, 375 places) 20 de febrer
Treball social (PESCO, 173 places) 1r semestre
Metges avaluadors (PESCO, 10 places) 1r semestre
Inspecció Financera (OOP17, 4 places) pendent VEH
Enginyeria de camins, canals i ports (OOP17, 10 places) 2n semestre
Inspecció de seguretat nuclear (OOP17, 3 places) 2n semestre
Enginyeria agrònoma (OOP17, 21 places) 2n semestre
Superior –totes les opcions- (PESCO, 760 places) 2n semestre
Subaltern exclusiu DIL (OOP17, 151 places) 2n semestre
2020: Arxivística (OOP17, 20 places) 1r trimestre
Biblioteconomia (OOP17, 15 places) 1r trimestre
Administratiu (OOP17, 390 places) 1r trimestre
Advocacia (OOP17, 10 places) 1r trimestre
Educació Social (PESCO, 255 places) 1r semestre
Enginyeria tècnica industrial (OOP17, 50 places) 1r trimestre
Gestió (PESCO, 313 places) 2n semestre
Enginyeria tècnica agrícola (PESCO, 102 places) 2n semestre
2021:  (PESCO): Arquitectura (25 places), Auxiliars Administratius (1476 places), Biologia (28 places), Enginyeria de Telecomunicacions (3 places), Subalterns (398 places) i Administratius (435 places).

 

La OOP17 fineix el 20 d’abril de 2020.

 

CALENDARI DE CONVOCATÒRIES DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL (CONCURSOS)
PROCESSOS EN CURS

  • Concurs de Trasllats d’Administratius (presa de possessió a l’abril de 2019).

PROPERS CONCURSOS DE TRASLLATS

2019: Enginyeria Agrònoma, Treball Social, Auxiliars, Arxivística, Biblioteconomia, Enginyeria Tècnica Industrial.

2020: Arquitectura, Biologia, Enginyeria de Telecomunicacions, Subaltern, Enginyeria Tècnica Agrícola, Educació Social.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE CONCURSOS I OPOSICIONS

US CONTINUAREM INFORMANT!!