CURS PREPARATORI PER LA PROVA DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS031 AMB TÍTOL FORMATIU!

 

CURS DE NORMATIVA PENITENCIÀRIA PER COMANDAMENTS I LLOCS BASE DE TÈCNICS ESPECIALISTES

(REALITZACIÓ DEL CURS SUPEDITADA AL NOMBRE DE PLACES INSCRITES)

 

FEU CLIC PER ACCEDIR A LA INSCRIPCIÓ AL CURS

 

Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació. 

Afilia’t

 

Informació important

Aquest curs serveix per preparar la prova de la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022).

 

Les classes virtuals serviran per incidir en els temes més importants del temari:
Les classes es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta fins a que es realitzi l’examen.
A més, a la plataforma es penjarà també altra documentació (resums, esquemes, normatives, lleis, tests), que el formador cregui oportuna per un millor seguiment i aprofitament del curs.

Al final del curs, si es supera la prova proposada i s’arriba al 80% de l’assistència, les persones participants tindran un certificat d’aprofitament de la formació feta.

Forma de Pagament

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i es realitzarà en un pagament.
 
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
 
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixaes retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
 
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.
 
Barcelona, 20 de gener de 2023
 

US CONTINUAREM INFORMANT!