COMISSIÓ DE SEGUIMENT 18/01/2022

 

Avui, dimecres 18 de gener de 2023, CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, hem mantingut reunió de comissió de seguiment on s’han tractat una part dels temes previstos.

Han quedat altres punts per tractar pel que CCOO hem demanat i aconseguit que la setmana que ve hi hagi una nova sessió de la comissió de seguiment.

 

CONTINUÏTAT DELS INTERINS

 

L’administració ens ha contestat a CCOO que prorroga a tots els interins/es que cessaven el 15 de gener fins al 31 de gener i que després prorrogarà a una part important d’ells.

 

CCOO HEM ESTAT L’ÚNIC SINDICAT QUE HA PRESSIONAT PER LA CONTINUÏTAT DE TOTS ELS  INTERINS QUE CESSEN EL 31 DE GENER

 

CCOO hem defensat que la pròrroga fins al 31 de gener dels 277 substituts és insuficient,  i raonem les carències de personal estructurals que s’arrosseguen des de fa anys i  la necessitat de cobertura al 100% de totes les incidències i baixes.

 

AMB ELS 277 SUBSTITUTS NO N’HI HA PROU. HAN DE CONTINUAR TOTS TANT SÍ COM NO MÉS ENLLÀ DEL 31 DE GENER!

 

Finalment, davant la pressió de CCOO l’Administració respon que podrien continuar tots, tot i que no ho poden confirmar.

 

PROMOCIÓ HORITZONTAL (INCREMENT DE NIVELLS)

 

CCOO hem reclamat que es continuï complint el punt 3.2 de l’acord de condicions laborals 2006-2009, publicat en el DOGC el 22 de novembre de 2006, ja que la promoció horitzontal (pujada de dos nivells) no es va acabar amb l’últim procés realitzat en 2010-2011.

CCOO hem recordat que:

  • L’acord contempla processos successius de promoció horitzontal per mitjà de l’increment de nivells que permetrien un augment final acumulat de fins a 6 nivells o el nivell superior del cos al qual es pertanyi.
  • Que una part de la plantilla va promocionar dos nivells, les últimes persones en 2011, mentre la resta de la plantilla porta ja més d’11anys sense poder promocionar. Això produeix desigualtat salarial, ja que hi ha treballadors i treballadores amb iguals tasques i categoria, però cobrant menys i sense possibilitat d’igualar-se als quals si cobren els dos nivells addicionals.

CCOO CONTINUAREM DEFENSANT QUE ES CONTINUÏ AMB LA PROMOCIÓ HORITZONTAL CONTEMPLADA EN L’ACORD DE 2006 MENTRE NO HI HAGI UN ACORD NOU QUE LA SUBSTITUEIXI.

 

PROMOCIÓ INTERNA

 

CCOO, COM VAM FER AMB LA CONSELLERA, HEM RECORDAT QUE LA PROMOCIÓ INTERNA ÉS VITAL PER ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES PENITENCIÀRIES I PER A TOT EL SISTEMA

 

El decret llei 14/2022 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera va ser validat i tramitat com a projecte de llei el passat 21 de desembre. D’acord amb aquest projecte s’oferirien places de promoció interna als funcionaris de carrera en condicions molt favorables, similars a les dels processos d’estabilització d’interins.

CCOO hem manifestat a l’administració que, no obstant això, aquest projecte de llei, NO inclou de manera explícita places de promoció interna del C al B.

CCOO li hem recordat:

  • No hi ha processos de promoció interna del C al B des de fa 20 anys. Els pocs treballadors i treballadores que fa més de dues dècades van promocionar al B estan desapareixent del sistema.
  • En l’acord del 2006 es contemplava una oferta de 150 places del B que mai s’han convocat.
  • L’absència de personal d’interior del B impedeix a gairebé el 73% de la plantilla accedir a llocs directius dels centres. Per exemple les subdireccions de règim interior han de ser necessàriament cobertes amb personal aliè a interior i sense experiència en aquest àmbit.

CCOO hem demanat a l’administració que faci tots els esforços possibles per fer possible la promoció interna del C al B i que es convoquin el màxim de llocs.

 

 

AGRESSIONS I INTERNS CONFLICTIUS

 

CCOO hem reclamat que s’ha d’integrar un sistema clar, simplificat i precís per fer el seguiment d’interns conflictius i amb històrics d’agressions

 

Aquest sistema ha d’estar integrat i ser accessible per tot el personal, amb independència de les sancions i resolucions, per poder aplicar els protocols de seguretat pertinents. No pot ser que per tràmits burocràtics els treballadors i les treballadores desconeguin la perillositat d’alguns interns.

L’Administració respon que fa temps que treballen amb el RECVI i altres mesures, que inclouen els factors i tots els ítems relacionats amb risc de violència. Manifesten que estan destinant els recursos que disposen per poder aplicar sistemes i protocols de manera accessible a tothom i tractar de prevenir incidents.

 

CCOO EXIGIM LA MÀXIMA CELERITAT EN L’ADOPCIÓ DE MESURES REALS I PROGRAMES URGENTS DIRIGITS A REDUIR EL NOMBRE D’AGRESSIONS

 

L’exponencial increment d’agressions i les erràtiques polítiques de protagonitzades per la Secretaria han sigut la tònica fins ara. Cal un canvi radical

CCOO manifestem que no oblidin que entre altres mesures que ja hem proposat a l’informe de CCOO sobre la situació de les agressions al sistema penitenciari català (feu clic), és imprescindible fer front al dèficit estructural de personal amb  un increment de les  plantilles i dels recursos, acompanyat per unes polítiques que recolzin al col·lectiu penitenciari (reconeixement com agents de l’autoritat, tolerància zero, etc.).

L’administració ha contestat que està d’acord amb la reivindicació de CCOO, que la promoció del C al B és una necessita molt important, i que analitzaran les possibilitats de fer-ho.

 

FUNCIONS DELS GAMP

 

CCOO hem tornat a plantejar el cas dels GAMP del C.P. Lledoners, C.P. Brians 2 i els GAMP de 2a activitat del C.P. Obert Tarragona entre altres.

Algunes direccions de centres estan fent ús dels GAMP com una mena de llocs de reserva per fer ús d’ells i elles com es vulgui, i els estan assignant en llocs propis de GAMV com són les cabines dels departaments.

L’administració contesta que només en una situació PUNTUAL de necessitat hauria de donar-se el cas.

CCOO li hem recordat a l’administració que recordi a totes les direccions dels centres, especialment les nomenades anteriorment,  la definició dels llocs i les funcions dels GAMP, d’acord a com fixen els acords.

 

COBERTURA DE LES BAIXES

 

A petició de CCOO, l’administració ens ha informat de la situació actual de la cobertura de baixes:

Baixes novembre 2022 i gener 2023

 

L’Administració reputega contínuament dient que les baixes pugen constantment, però l’evolució de les dades oficials desmenteixen l’afirmació de l’Administració, mostrant una reducció de les baixes en els àmbits de tractament i oficines, i creixement zero de les baixes d’interior.

CCOO ens hem queixat que la cobertura de baixes és insuficient , que en rehabilitació i oficines han reduït encara més els substituts/es i que les substitucions per a interior emmascaren un dèficit de personal de gairebé 200 persones.

CCOO novament hem sol·licitat:

  • La cobertura del 100% de les baixes.
  • Unificació de la borsa i les subborsesen una única borsa ordenada únicament pel criteri d’antiguitat.
  • Que s’obri la borsa d’interins
  • La recuperació de les travesses de tractament.

 

 

LLISTATS ACTUALITZATS DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

 

CCOO reclamen a l’administració que faciliti un llistat actualitzat de places ocupades en cada centre, i en quina situació estan sent ocupades (substitució, reforç, comissió de servei, encàrrec de funcions, etc.), amb relació de quantes vacants pures i reservades hi ha, etc.

L’administració es compromet a passar les llistes actualitzades incloent els darrers moviments.

 

PRÀCTIQUES PROFESIONALS 

 

L’Administració insisteix a mantenir el sistema de formació de les GAP pel personal penitenciari. I manifesta la seva voluntat de continuar realitzant-les de la mateixa manera, tenint en compte els recents moviments i les darreres incorporacions de reforços.

CCOO manifestem que les pràctiques professionals de les GAP van ser el tret de sortida per un sistema formatiu inexistent, insuficient, obsolet, que continua agonitzant sense els recursos ni els espais adients.

 Les pràctiques professionals han de tenir el màxim reconeixement i rigor, i no pot ser que no tinguem espais adequats, ni el reconeixement amb titulacions, ni una compensació o retribució adequada.

 L’administració diu que estan buscant uns espais que puguin ser vàlids per fer una formació més pràctica i adequada, valorant l’habilitació d’espais fixes a Quatre Camins que podrien portar-nos a tenir un lloc propi imprescindible on poder realitzar simulacres,  les formacions pràctiques i les teòriques que fa anys que reclamem.

 

CCOO FA ANYS QUE RECLAMEM LA CREACIÓ D’UNA ESCOLA PENITENCIÀRIA PRÒPIA!

 

CCOO vam exposar la necessitat d’una escola penitenciària pròpia a la consellera Gemma Ubasart (feu clic) i el secretari Amand Calderó, tal com vam fer amb les anteriors conselleres i hem exposat en l’informe de CCOO sobre la situació del sistema penitenciari català (pàgina 30, feu clic)

Barcelona, 18 de gener de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 18 DE GENER DE 2023

US CONTINUAREM INFORMANT!