COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 19/01/2023

 

Ahir, dijous 19 de gener de 2023, es va reunir el Comitè de Seguretat i Salut Laboral amb presència de l’Administració i, per la part sindical, els delegats de prevenció de CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, Ugt, Csc, i Acaip.

A continuació us fem un resum dels temes tractats:

 

AGRESSIONS

 

CINQUANTA-CINC MESOS DESPRÉS de la signatura del protocol d’agressions, vam tindre la primera reunió anual del grup de treball on l’administració va complir amb la seva obligació de traslladar les dades als delegats de prevenció del CSSL.

Se’ns informa que estan treballant a millorar la formació de tots els treballadors/res penitenciaris a través de la formació en les GAP’s i que estan valorant reformar la GAP 1 i 2.

Des de CCOO manifestem que encara falta molt camí per recórrer, falta per implementar el seguiment dels treballadors agredits per part del SPRL, corregir la dinàmica de la Mútua de donar l’alta laboral massa ràpida, la qual cosa obliga als metges de la ICS a donar la baixa per malaltia comuna (ja que consideren que encara no estan en condicions de tornar a la feina) i que tot això «maquilla» les estadístiques de baixes per accident laboral.

CCOO també considerem que s’ha d’apostar per una formació reglada a través del CEJFE i no per la «transmissió de coneixements» dels comandaments intermedis al personal base.

 

LLISTAT MESURES CORRECTORES DERIVADES DE LES AVALUACIONS DE RISCOS, AMB EL TERMINI D’IMPLEMENTACIÓ EXHAURIT, PENDENTS D’IMPLANTAR

 

Com cada any CCOO demanem aquesta informació i recordem a l’administració que l’any passat hi havia un total de 3677 mesures pendents. L’administració es compromet a aportar-nos aquesta informació.

 

CENS D’INSTAL•LACIONS I ESPAIS AMB AMIANT

 

Donat que la Generalitat de Catalunya està impulsant l’erradicació de l’amiant en els espais de treball CCOO demanem que es faci un cens de TOTES les instal•lacions o espais de la SMPRAV on hi hagi amiant per procedir a la seva retirada de manera immediata. L’administració confirma que s’estan identificant aquests espais i que ja l’estan retirant ,de manera immediata, si s’observa que està deteriorat

 

AIR PSICOSOCIAL

 

Davant la demanda de CCOO sobre l’estat de l’AIR (Avaluació Inicial de Riscos) psicosocial, l’administració informa que està previst iniciar la recollida de dades abans de l’estiu.

 

 

COVID 19

 

CCOO demanem a l’administració la situació actual als centres penitenciaris i si, davant l’aparició de noves variants, disposen d’algun tipus d’estratègia o previsió per afrontar un nou brot, que tots desitgem no es produeixi.

L’administració respon que seguiran les indicacions de l’autoritat sanitària.

 

PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS ESPECIALS PER INCOMPLIMENTS DE REQUERIMENT DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL

 

CCOO demanem informació sobre els procediments especials que te oberts la SMPRAV per fer cas omís dels requeriments d’inspecció de treball, ja que ens consta que, com a mínim, hi ha un al CPQC i en quin termini el complirà.

La cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) recavarà la informació i ens la traslladarà.

 

PRENDAS IGNIFUGUES

 

CCOO demanem que s’informi els usuaris sobre les seves característiques i normes d’usja que, segons la norma EN ISO 11612, aquest material solament és de protecció contra la calor i la flama i NO ARRIBA A L’ESTÀNDARD EXIGIT PELS BOMBERS. L’administració pren nota.

 

NOU CENTRE OBERT TARRAGONA

 

CCOO demanem informació sobre l’estat d’avaluació de riscos del nou edifici així com del pla d’autoprotecció. El SPRL informa que han fet una avaluació prèvia a l’ocupació del mateix i que disposen d’un pla provisional. Els documents definitius es realitzaran amb les activitats de l’edifici en marxa.

CCOO exigim que tots els treballadors/res hagin rebut la informació o formació necessària abans de l’inici d’activitats.

 

RECONEIXEMENTS MÈDICS

 

A demanda de CCOO, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) informa per un costat, que s’ha renovat el contracte amb l’empresa ASPY i, per altre, que s’obrirà un termini de petició de reconeixements mèdics durant el mes de febrer.

Els reconeixements es podran fer en les instal•lacions d’aquesta empresa ubicades a prop dels centres de treball o, com a novetat, en els més propers a la localitat de residència del treballador/ora.

 

NOU VESTUARI

 

Davant la petició que es doti, abans del període estival, de tres peces de vestuari d’estiu a tots el personal uniformat de la SMPRAV, l’administració informa que està previst, ara com ara, que aquesta tercera peça arribi al setembre, tercera peça que CCOO hem reclamat des de fa més d’un any.

Per qualsevol incidència amb el vestuari els treballadors i treballadores ens hem d’adreçar a l’unitat de gestió econòmica del nostre centre.

 

SIMULACRES D’INCENDI

 

CCOO demanem que, com a delegats de prevenció, hem de rebre els informes dels simulacres realitzats a cada centre penitenciari durant 2022 i demanem la planificació pel 2023 per tal d’assistir a aquests.

L’administració es compromet a aportar-nos aquesta informació.

 

ALTRA INFORMACIÓ

 

CCOO hem demanat la memòria accidentalitat i l’estadística de baixes per IT comunes i/o laborals del 2022. L’administració torna a dir que ens la facilitarà.

  

Barcelona, 20 de gener de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL 19 DE GENER DE 22023

US CONTINUAREM INFORMANT!