DARRERA INFORMACIÓ OPOSICIÓ D’EDUCADORS 13/03/2019

Funció Pública ha retrocedit en la seva pretensió de dificultar la publicació de la convocatòria de l’oposició d’educadors introduint una presumpta i fantasmal discrepància entre la llei 24/2002 y l’EBEP i finalment ha nomenat els vocals del tribunal que li corresponen.

Es manté l’exempció de temari per als educadors amb tres anys d’experiència en els termes que fixa la Llei 24/2002, modificada en 2009:

ARTICLE 7. ACCÉS DEL PERSONAL INTERÍ I EN RÈGIM TEMPORAL A L’ESPECIALITAT D’EDUCACIÓ SOCIAL.

 El personal interí i el personal amb contracte temporal que en el moment de publicació de la convocatòria de selecció presti serveis o acrediti haver prestat amb anterioritat tres anys de serveis com a educador o educadora en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat pot participar, excepcionalment, successivament i sense solució de continuïtat, en les tres primeres convocatòries per a l’accés a l’especialitat d’educació social pel sistema de concurs oposició, sempre que posseeixi alguna llicenciatura o diplomatura. En la fase de concurs s’ha de tenir en compte, especialment, el temps de serveis prestats com a educador o educadora social. En la fase d’oposició, resten exempts dels temes específics d’educació social els aspirants que acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador o educadora social en l’àmbit de la Generalitat.

El Departament de Justícia preveu publicar les bases i la convocatòria de seguida, si pot ser la setmana que ve, depenent de la cua i prioritats de publicació del DOGC. En el cas que fos així, la prova es preveu a la segona meitat de juny.

En qualsevol cas i a petició de CCOO, l’Administració confirma que no preveu realitzar proves al juliol i agost pel qual qualsevol retard no previst que empenyés la data de publicació més enllà de final de març implicaria la realització de les proves a partir de setembre.

CCOO ens mostrem molt crítics amb una situació de desorganització i descoordinació administrativa que ha pogut implicar un tremend perjudici als treballadors afectats.

En qualsevol cas, CCOO mai ens mostrarem conformes ni acceptarem qualsevol interpretació present o futura en qüestió d’exempció de temaris fora del que marca la llei 24/2002, estant fermament decidits a recórrer al nostre servei jurídic i tots els mitjans legals per a impedir-ho si es donés el cas.

Barcelona a 13 de març de 2019

 

DESCARREGA EN PDF LES DARRERES INFORMACIONS SOBRE L’OPOSICIÓ D’EDUCADORS

US CONTINUAREM INFORMANT!