DARRERES INFORMACIONS EN RELACIÓ A LA OPOSICIÓ D’EDUCADORS

 

Ahir, dilluns 11 de febrer de 2019, ens vam reunir la Sotsdirectora General de RR.HH. del departament de Justícia i la part social, als efectes de tractar les  darreres informacions en relació al procediment d’Educadors de l’àmbit d’execució penal.

CCOO vam exigir novament que el tractament d’aquest procediment havia  de ser exactament igual que PESCO, i tot i encara estar a temps de pactar l’increment de la fase de concurs al 40% valorant només els serveis prestats, aplicant característiques més avantatjoses pel col·lectiu d’interins, l’Administració ha mantingut la seva idea inicial unilateralment. Donada aquesta premissa, CCOO en exercici de la responsabilitat sindical i no com altres que només pensen en eleccions sindicals,  hem tornat a defensar al col·lectiu d’interins.

 

FUNCIÓ PÚBLICA ES PRONÙNCIA A LA PROPOSTA DE BASES DEL DEPARTAMENT

L’ Administració comunica que ha rebut l’informe de Funció Pública sobre la proposta de bases d’Educadors.

Funció Pública que en aquests darrers anys sembla haver perdut el sentit comú posa en dubte i qüestiona l’excepció de la part específica als treballadors que han ocupat lloc  d’educadors i educadores durant 3 anys. El Departament aplicarà la normativa legal vigent mantenint l’excepció com no podia ser d’altre manera.

Respecte la promoció interna, el Departament reconeix el dret del personal laboral fix i fa constar que inclourà en les bases una reserva legal per l’opció dels Educadors del C que ocupen actualment un lloc d’educador (uns 10).

Finalment, s’incorpora una reserva a les bases que inclouran un tercer grup a la promoció interna, els que van ocupar llocs d’educadors provisionals durant 5 anys iniciats al de 2001, d’aquests darrers no els consta cap treballador o treballadora. Aquestes places o percentatge de places en cas de quedar desertes, tal com es preveu, revertirien al torn lliure.

L’Administració confirma que de la part general, els laborals fixos tindrien 66 preguntes de les 75 totals, pels Educadors del C no hi hauria cap reducció

 

RESPECTE A CRITERIS

Valoració ACTIC:

Funció pública trasllada al Departament la seva intenció que es valori també el nivell bàsic. L’Administració planteja l’opció de valorar basic a 0,25 el mitja a 0,50 i el superior a 1 punt. CCOO posem de manifest la desmesura en la valoració d’aquesta titulació i la poca relació que te amb les tasques dels educadors, donat que l’Administració es nega a eliminar l’ACTIC, i que els títol més comuns són el bàsic i el mitja, defensem que s’incrementin al màxim per eliminar aquest factor com a discriminatori. L’Administració valorarà les propostes.

Desempats:

 Funció Pública diu que s’ha de valorar en primer lloc la nota d’examen i després la nota de mèrits per ordre de publicació d’aquests. El Departament vol proposar a FP valorar una inversió de la valoració: primer la nota de mèrits i després la nota de la prova. Si encara subsistís l’empat es faria ús del criteri de gènere menys representat al col·lectiu.

 

PUBLICACIÓ DE LES BASES i DATA PROVA

El Departament confirma que a finals d’aquesta setmana o la següent, dintre de febrer en tot cas, publicarà les bases.

CCOO demanem que donats els endarreriments l’examen es realitzi el mes de Juny. L’Administració indica que te intenció que sigui la segona quinzena de maig, tot i que no es tanca en banda. El dia seria previsiblement en dissabte. Es donarà als afectats el temps indispensable en cas de treballar.

CCOO recordem que els terminis són ara per normativa dies hàbils (ara el dissabte no és hàbil) i no naturals. Això permet allargar terminis.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE L’OPOSICIÓ D’EDUCADORS

US CONTINUAREM INFORMANT!!